تبصره ای پیرامون کاندیدان احتمالی انتخابات 2014 ریاست جمهوریاحمد “سعيدي “

تبصره ای پیرامون کاندیدان احتمالی انتخابات 2014 ریاست جمهوری

احمد “سعيدي “

  درین روز ها دور نمائی انتخابات افغانستان وکاندیدان احتمالی بیشتر در انظار سیاسیون وحتی مردم چهره نمائی نموده. اشخاص ونهاد های مطرح تلاش دارند بعد ازخروج نیرو های ناتو از افغانستان جایگاه بهتری برای خود دست وپا کنند، همان است که فعالیت های سیاسی واجتماعات إعتراضی تب وتاب بیشتر گرفته، شخصیت های حقیقی وحکمی از کاندید شدن ویا داشتن کاندید ای در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری سخن میگویند.هر چند پیش بینی دقیق ایندۀ سیاسی افغانستان کاری

دشواریست ولی باز هم لازم است پیرامون و عوامل مؤفق وناکام در فرایند انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان نظر سنجی صورت گیرد. افراد ونهاد های ذیل داو طلب قصر ریاست جمهوری اند.

در قدم اول  بیم از  خروج ناتو، تلاش برای پیدا کردن اعتماد از دست رفته مردمی، تلاش بازاریابی سیاسی، و تلاش برای پیدا کردن حمایت گر خارجی. از جمله تلاش هاي شبا روزي سياسيون شمرده مي شود

 

  • ·      جبهه ملی افغانستان برهبری  احمد ضیاء مسعود، استاد محقق وجنرال دوستم> وآئتلاف ملی داکتر عبدالله عبدالله نيز كانديدان خواهند داشت به احتمال قوي آقاي احمد ضيا مسعود و داكتر عبدالله هوس كانديدي را دارند
  • ·      ، حزب حق وعدالت. كه از ايجادش در حدود هشت ماه ميگذرد اما در صحنه سياسي افغانستان فعاليت هاي چشم گير داشته به احتمال قوي كانديد ان در مقام رياست جمهوري محمد حنيف اتمر خواهد بود    إئتلاف نا تمام تیم ارگ ،حزب اسلامی وطالبان. واستاد سیاف وصلاح الدین ربانی. نيز مي كوشند كانديد داشته باشند ولي تا كنون نمي دانند از كجا آغاز كنند
  • ·      داكتر زلمي خلیل زاد سابق سفیر آمریکا در کابل، داكتر  علی احمد جلالی ،داکتر أشرف غنی احمد زی وداکتر انورالحق أحدی . نيز تمايل كانديد شدن را دارند شرايط را ديده دست به كار مي شود
  • ·      فوزیه کوفی از شخصیت های مستقل با لقب زن جرات مند افغانستان. وشاید زنان دیگر نیز بخت آزمائی کنند.

در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری افغانستان دو طیف از سیاسیون کشور وارد معرکه مبارزات انتخاباتی میشوند.

  • ·      گروه محافظه کاران:جبهه ها وإئتلافهای که هم اکنون شکل گرفته. این دسته که شامل گروه های نسبتا قومی تنظیمیو  زباني با داشتن پایگاه نسبي مردمی در دهات ومناطق دور دست هستند اینبار با خشم وجذم بیشترمیخواهند نتائج انتخابات آینده را بسود خود جهت دهی کنند وفعلا تلاشهای جبهه ملی  که متشکل از رهبری جنبش وحزب وحدت محمد محقق و شاخۀ احمد ضیاء مسعود وامر الله صالح از جمعیت اسلامی  میباشند ودر ولایات کشور همایش های را براه انداخته انداز شور والتهاب بیشتر بر خوردار است.واما مشکل این جبهه  نبود إعتماد واطمینان در صفوف شان بوده وتجارب ناکام معاملات سیاسی رهبران شان در دو دوره انتخابات  گذشته رياست جمهوري  إعتماد مردم را از ایشان گرفته است. كه بار اينها معامله با آقاي كرزي خواهند كرد.
  • ·      تیم ارگ تلاش خواهد کرد تا با دور ساختن یکی از چهره های بارز این ائتلاف ها آن را یتیم سیاسی کند. تلاش این جبهه مبارزه در حوزه های آشنا که سابقه مبارزه های سیاسی و نظامی داشته اند خواهد بود.

إئئلاف ملی: این ترکیب که همان إئتلاف تغییر وامید داکتر عبدالله عبدالله  است  در ماهیت حرکتی جدا از جبهه ملی نیست با تفاوت اینکه در حلقه إئتلاف تغییر وامید تعداد روشنفکران وافراد جامعه مدنی بیشتر گرد آمده اند و تا اندازه ونفوذ مردمی دارند مگر اینکه در نتیجه تعاملات وبازی ها افراد با نفوذ داخل حکومت مانند مارشال فهيم  وبسم الله محمدی به نفع ایشان ایماء واشارۀ صورت گیرد.فکر نمیشود داکتر عبدالله عبدالله با جدا شدن احمد ضيا مسعود امرالله صالح و حمايت همه جانبه مارشال فهيم از حامد كرزي  دیگر آن چانس انتخابات دورۀ دوم را در حال حاضر  داشته باشد،بخاطر اینکه داکتر عبدالله وآقای قانونی بعد از کار زار انتخاباتی كمتر وقت خويش را در اختيار دوستان هم پيمان گذاشته اند و زياد تر  به حلقه محدود از اطرافیان وشناخته های شخصی اکتفا کرده اند که این رویکرد محبوبیت شانرا بحدی کافی کاهش مي دهد.

إئتلاف نا تمام: قبل از امضای قرار داد استراتیژیک بین افغانستان وآمریکا احتمال یک ائتلاف وسیع بین تیم آقای حامد کرزی وحزب اسلامی وتعداد از طالبان به اصطلاح میانه رو پیش بینی میشد از آنجائیکه حزب اسلامي  وطالبان خروج خارجی ها از افغانستان را شرط مذاکره ومصالحه اعلان کرده بود بعد امضای قرار داد استراتیژیک روند مذاکره این مثلت  بخاطر ایجاد محاذ مشترک در برابر حریفان سیاسی شان کند شده.هر چند تجارب گذشته نشان داده که جناب حکمتیار با هر حریف توانائی سازش وکنار آمدن را دارد ودر صورت لزوم از شرائط مطروحه خویش عقب نشینی میکند واما  کنار آمدن طالبان با جناب کرزی مربوط به اجازۀ استخبارات پاکستان است..اگر حزب اسلامی وطالبان نتوانند به حامد کرزی به پیوندند تیم قصر ریاست جمهوری  از استاد سیاف وصلاح الدین  ربانی من حیث بدیل استفاده خواهد کرد. آن هم بقدرت و سرمايه حكومتي.

اما این ائتلاف احتمالی مشکلات قومی، زبانی، و منطقه ای را به حد انفجار خواهد رساند آن وقت  افغانستان حمایت جهانی را از دست خواهد داد و به یک حکومت یک قومی و سمت ای مبدل خواهد شد، همچنان مخالفین نيز  از خود واکنش سیاسی که پیامد های نظامی نیز خواهد داشت، نشان خواهد داد. و افغانستان مهمان دار بحران خطرناك تر خواهد شد .

*  دسته دوم  دموکرات ها وتکنوکراتهائیکه با غرب میانه خوبی دارند: این دستۀ از سیاستمداران که به اصطلاح غربیها تکنوکراتها یاد میشوند نیز دارائی دو طیف میباشند یکی شخصیت های وابسته به غرب که در داخل کدام تشکیل سیاسی فعال ندارند وتنها بحمایت آمریکا چشم دوخته اند مانند داكتر علی احمد جلالی ،خلیل زاد ، اشرف غنی احمد زی ، سرور احمد زي ، و ديگران

داکتر انورالحق أحدی دانه درشت دموکراتها:  داکتر انورالحق أحدی رهبر حزب افغان ملت ووزیر تجارت  از بین تمام دموکراتها  چانس  بیشتری دارد  وی با استفاده از شرائط توانسته در اکثر ولایات افغانستان حتی ولایات غیر پشتون نشین نمایندگی حزبش افتتاح کند که از لحاظ تشکیلات وامید به آینده خیلی با ارزش است،لذا افراد چون اشرف غنی احمد زی وعلی احمد جلالی تنها به سابقه چند روز کار در وزارت خانه ها تکیه کرده اند در حالیکه داکتر انور الحق أحدی با داشتن تشکیلات حزبی و پایگاه وسیع مردمی وارد مبارزات انتخاباتی میشود یعنی جهت أحدی نسبت به دیگر همتا یان سیاسی اش خیلی با موازنه است .ودیگران میتوانند با استفاده از نیروی مردمی وی با رقبای سیاسی محافظه کار خویش به رقابت بپردازند والا شرائط دور سوم انتخابات که در سال 2014 صورت میگیرد از دور اول ودوم که نقش غرب خیلی بارز بود متفاوت است.

اما انتخابات 2009 نشان داد که آقاي  احدی دوست دارد راه رو تیم ارگ باشد و نمی خواهد یا نمی تواند زورآزمایی سیاسی کند، فراموش نباید کرد که وی رهبر حزب افغان ملت است که از دیگاه بسیاری در اوايل  یک حزبی قومی گفته مي شد اما حالا از مليت هاي مختلف در صفوف اين حزب ديده مي شود  .

…………………………………………….

هرچند شخصیت های دموکرات متمائل به غرب هم مصروف رایزنی ومشوره اند تا جبهه وحرکت واحدی را تشکیل دهند تا بتوانند قوی تر وارد صحنه شوند با آنکه علی احمد جلالی واشرف غنی احمد زی تا هنوز طرفداران خودرا دارند و اما وجود خلیل زاد درین حلقه یک مشکل چالش زا بحساب میرود.خلیل زاد تا هنوز از منصب سفارت آمریکا ونمایندگی ملل متحد وارد دیالوگ میشود وتقاضای خیلی زیاد دارد در حالیکه در بین مردم افغانستان هیچ محبوبیتی ندارد ومیشود به نقطه ضعف ها درین زمینه بشرح ذیل اشاره کرد.
خلیل زاد در سنگر دوبی:

خلیل زاد از دیر زمان به اینسو در دوبی سنگر گرفته ودر آنجا افغانها را از كابل   بنام فعال سیاسی مدنی ومدافع حقوق بشر وتکنو کرات تشخیص میدهند به دوبی انتقال ميشوند وخلیل زادمن حیث تیم آینده تر ننگ میدهد او ازین محافل کوچک صحنه های بزگ ساخته  مستند سازی مینماید واز همین کانال در صدد اقناع وجلب حمایت کاخ سفید از کاندیداتوری وی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری افغانستان میباشد واما مشکلات اساسی که پیشروی خلیل زاد وجود دارد بال پرواز وی را از دوبی بسوی تخت قصر ریاست جمهوری افغانستان بی حرکت میسازد.

ü  خلیل زاد در نزد مردم افغانستان کاملا آمریکائی است. شاید ادعا شود که کاندید ریاست جمهوری، جهت رفع مشکلی که قانون اساسی بر سر راهش قرار داده، امکان دارد تا قبل از آغاز پروسهء انتخابات، به صورت داوطلبانه سایر تابعیت های خویش را از دست دهد. از آنجائیکه قدرت واقعی چیزی جز اعتماد ملت نیست، ترک یک تابعیت توسط کاندید خود حس بی باوری را نزد دو ملت و دو دولتیکه کاندید تابعیت آنها را دارد ایجاد مینماید؛ زیرا در اینصورت دشوار خواهد بود تا تثبیت شود که شخص مورد نظر به کدام تعهد خویش وفادار است به تهد که به آمریکائی بودن کرده ویا تکرار تعهد افغانی؟ خلیل زاد در افغانستان سابقه خوبی ندارد،اینکه آمریکائیها در افغانستان زیاد گستاخی کردند وحرمت شکنی نمودند همه زاده فکر عمل وتدبیر شخص خلیل زاد است ، او هم سفیر امریکا بود وهم آمر رئیس جمهور افغانستان.خلیل زاد  عامل تمام بد بختیهای است که افغانستان از ده سال بدینسو با آن دست وپنجه نرم میکند.مانند ایجاد زیر ساختهای نا درست اقتصادی ، ایجاد کمپنی های خصوصوی امنیتی که سابقه بدی دارند وهجوم انجو های خارجی بخاطر چور دارائیهای افغانستان.که خود نیز در هریکی ازین بخش ها شامل بوده وهست.اګر خلیل زاد ادعا نماید که نسبت به ملت و دولتیکه خود را برای احراز پست ریاست جمهوری آن کاندید نموده است وفادار تراست، مردم حق دارند بخاطر سر پیچی اش از تعهد قبلی به شعار هایش باور نکنند.

ü  از طرف دیگرکاندیداتوری خلیل زاد باعث میشود تا مخالفین دولت افغانستان ادعا کنند که افغانستان دیگر زیر ادارۀ یکی از مهرۀ های جورج بوش است. وبدین تر تیب امنیت را بیش از پیش به مخاطره می اندازد..به گمان ديگر در تحليل نهايي آقاي خلیل زاد جرات کاندید شدن را نخواهد كرد، بحث روی توانایی های وی نيز سودي ندارد در ضمن  عین برخورد با آقاي اشرف غني احمدزی و علي احمد  جلالی باید شود، چون نه جایگاه مردمی دارند و نه امکانات مالی یگانه راه بقاء سیاسی شان سوار شدن به قالین سیاسی ارگ با پنهان شدن در زير چپن آقاي كرزي  است، و یا بازگشت به خانه های خود در امریکا. نتیجه: ظاهرا جبهه ملی از طیف محافظه کاران سنت گرا و حزب حق و عدالت با  داشتن پايگاه وسيع مردمي كه با عمر كمي خود بدست آورده با در نظر داشت محوريت آگاه و  داکتر انورالحق أحدی از دموکراتها در اینده با هم رقابت جدی خواهند داشت ، وتیم حامد کرزی که تا هنوز شکل وشمائلش خیلی روش نیست ودر صدد انتخاب گزینهای چون اتلاف با طالبان ميانه رو حزب اسلامي و بلاخره با مهره هاي كه در تقلب تجارب كافي دارند نيز گام بر خواهد داشت . گرچه در ظاهر امر حزب حق و عدالت یک حزب  شهر نشین بنظر مي رسد  و تا حال در افغانستان در انتخابات گذشته زورآزمایی نکرده است که از حمایت همه جانبه  مردمی خود سخن گوید، این حزب به تنهایی در کارزار انتخابات نخواهد رفت و جنا هاي ديگري  برای بدست آوردن حمایت آن تلاش خواهد کرد، اما وقت خواهد ثابت کرد که این جریان به کدام تیم بیشتر دل بسته گی دارد. حزب حق و عدالت به باور نويسنده در حال حاضر استقلاليت و هوشياري سياسي خود را حفظ خواهد كرد اگر ضرورت احساس نمايد در انتخابات آينده احزاب و اشخاص را در كنار خود خواهد داشت كه از خط و ديدگاه اين حزب پيروي كند .

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.