آگهی : کمیسون صلح وازادی برای افغانستان

با عرض سلام به اطلاع هموطنان و علاقمندان برنامه های سیاسی کشوررسانیده میشود که روز شنبه 29 دسامبر ساعت 20بجه بوقت آلمان جناب محترم انجنیرمحمد امین کریم نمایده وعضوهیئت حزب اسلامی افغانستان درجلسۀ پاریس وعضوکمسیون صلح وآزادی برای افغانستان دربرنامۀ پرمحتوی محترمه زهره یوسف داوود از طریق تلویزیون جهانی آریانا درمورد جلسات ودیدگاهای اعضای جلسۀ پاریس ،هموطنان را درجریان قرار خواهند گذاشت. والسلام .احدزاده