آقاي معنوي روی سخنم با شماست :احمد «سعیدی»

         جناب آقای معنوی رئیس کمسیون انتخابات دوست شخصی من است روی این اصل تصمیم نداشتم در مورد نبود استقلال در کمیسون انتخابات چیزی بنویسم اما بعد از آنکه مکتوب آمرانه به امضای داکتر صاحب صادق مدبر  رئیس محترم اداره امور را بخاطر عدم توزیع کارت های انتخاباتی با آدرس کمیسون بشما صادر و از طریق رسانه ها دیدم بعد از این مرتکب گناه کبیره می شوم که اداره شما را کمیسون مستقل انتخابات خطاب کنم جناب آقای معنوی  هرچند افغانستان دیگر کشوری نیست که آنرا به نورم ها و هنجارهای معمول و رایج جهان معاصر هماهنگ و قابل مقیاس دانست یا اینکه قضایا تحولات و واقعیت های مشهود را در میزان عقل و سنجش قرار داده ، نتایج قابل انتظاری را پیش بینی نمود ،

یا با استقامت و پایداری آنچه که از طریق رسانه ها گفته و یا میگویند باور داشت. با آنهم آنانیکه توان نگاه سطحی و گذرا را به بازی های پیچیده معامله گران و دلالان عرصه سیاست و اداره افغانستان دارند ناخودآگاه دست به قلم میبرند و چند وچون قضیه را به خورد علاقه مندان اوضاع آشفته افغانستان می دهد. من هم در همین ردیف قرار دارم. یکی از مسائل داغ و پیچیده روز در افغانستان موضوع انتخابات 2014 ریاست جمهوری است که توسط بازیهای چند رنگ ولی کمرنگ حکومت ، کمسیون غیر مستقل انتخابات شما، و محاکم در پرده ابهام پیچانیده شده من در این نوشته طور فشرده به بازیهای و تعاملات چندگانه حکومت ، کمسیون انتخابات ، محاکم و فرامین و هدایات که هر روز از شورای وزیران بشما می رسد توجه جناب عالی را  جلب می نمایم که مانند گذشته به شگفتی و حیرت مردم افغانستان به جهان افزوده است.

متن مدون تیورسن های ریاست جمهوری حکومت درمانده و از بی صلاحیت های شما حکایت دارد . در این کشور با صدور فرامین ، دموکراسی را نهادینه می سازند ، و انتخابات را شفاف جلوه میدهند یکی از اصول ثابت در نظام جمهوری اسلامی افغانستان تفکیک قوای ثلاثه و عدم مداخله در امورکمیسون انتخابات بخاطر حفظ استقلالیت پروسه انتخابات تمثیل دموکراسی است. اما متأسفانه دوست من آقای معنوی به مشوره افراد کوتاه اندیش ،که از ارگ برایش فرمان صادر میکنند میخواهد انتخابات شفاف برگزار کند که خارج از امکان است  دیده می شود که دوست عزیز من

جناب معنوی دیگر همه بازیها را ختم شده می پندارد اینطور هم نیست. باور همه طور دیگریست جناب شان باید آماده مقابله بازی با لشکر قوی باشند. که عده ای در بیرون علیه کسانیکه در داخل کمیسون  نشسته اند شعار خواهند داد ، و عده ای از بیرون شعار داده گلون صاف خواهند کرد و حیثیت آینده کمیسون انتخابات را به نمایش خواهند گذاشت ، آقای معنوی بعد از این با دو لشکر در جنگ و مبارزه قرار خواهد داشت اول لشکر پیروز یعنی ملت با شرف افغانستان اما  در داخل با پذیرش فرامین متواتر بخاطر عدم شفاف سازی انتخابات به باور من  نزد کمسیون انتخابات دیگر حق و باطل پیروز و شکست خورده شفاف و غیر شفاف  اهمیت ندارد. همان است که تلاش صورت میگیرد توسط حلقه هایی تا دست عدالت خواهان  را از گریبان کمسیون انتخابات دور نموده در مقابل ملت را بجان  یکدیگر بی اندازند  تا بتوانند اول کمیسون  را بی ارزش و ثانیاً تصمیم و فرامین  خود را ناشی از حقانیت جلوه دهند. ازسوی دیگر دقیق  معلوم نیست که جناب رئیس کمسیون تا کدام سرحد به این بازی ادامه می دهد. در اوایل جناب معنوی کمسیون انتخابات و سمع شکایات را مستقل می خواند اما در روز های آخر همه چیز را با در نظرداشت فرمان مقام ریاست جمهوری عملی میکند. من انگیزه های این عقب نشینی های جناب شان را بخاطر دوام حفظ کرسی میدانم و از خیال و محال و جنون  چیزی نمی گویم ، چنانچه باربار شنیده بودم که جناب آقای معنوی می گفتند من هرگز به معامله تن درنمی دهم حالا نمیدانم این حرکت  و پذیرش فرامین را معامله نام نهم یا ایجاد بحران کشاله و پر دنباله . شناختی که از جناب آقای معنوی دارم به یقین جناب شان خطر این بازی هماهنگ ولی بی محصول و کمرنگ را می دانند که بالاخره منجر به تنش های سمتی ، قومی ، گروهی می شود عواقب خطرناک آن نه بنفع حکومت  است ، نه به آبرو و عزت ملت. باید گردانندگان این بازی خویش را آماده خطرات غیر پیش بینی این سناریو که خود ایجاد کرده اند و آنرا تا این سرحد چاق ساخته اند باشند.

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.