به مناسبت ایجاد سازمان بین الملی زنان هزاره ُ بهترین درود ها و تبریکات خویش را سایت ماریا دارو به تمام زنان تقدیم میدارد

ایجاد  این  سازمان  بین الملی  زنان  یک  چراغ  سبز  برای  رسیدن  به  روشنایی  . پیروزیهاست  تا  زنان  زحمتکش  هزاره  در  روشنایی  این  چراغ  سبز  ُ زندگی  رنگین  به  شادابی  بهار  سبز  و خجسته  داشته  باشندُ همنستگی  تمام زنان  افغانستان  را  در  ایجاد  همچون  سازمانها  خواهانیم . برای  خواندان  مفصل  این خبر  بالای  لینک کلیک  نماید .

www.HazaraWomen.com