سخنرانیهای هفته شهید مسیر بازی هارا تغییر خواهد داد؟ احمد سعیدی

  images سیاست به وسعت وبستره وسیع می اندیشد من فکر میکنم سخنرانی برخی مهره ها بر چگونگی اتحاد ها وإئتلاف ها ی چند روز قبل تأثیر گذاشته ومهره های اساسی این اتحاد ها در روز های اینده بر تصامیم خویش تجدید نظر و باز نگری خواهند کرد.ولازم هم هست تا اتحاد ها وگرد هم آئیها به گونه دیگری شکل گیرد تا از حلقه قومی وسمتی بیرون شود والا تقسیم بندی هیا سمتی وقومی هیچ اثری مثبت به اینده سیاستمداران نخواهد داشت.

اثر نام شهید احمد شاه مسعود بر ساختن شخصیت ها : : همه میدانیم که بسیاری از سیاستمداران زیر نام پیروان وحامیان احمد شاه مسعود تا هنوز از نام ونشان او بهره میگیرند خصوصا در حوزۀ سیاست.همین حالا شماری از نزدیکترین افراد احمدشاه مسعود، پست‌های مهم سیاسی از جمله معاونیت اول ریاست جمهوری وبرخی وزارت ها وپسته های مهم دیگر را در تسلط خود دارند،هرچند درماه‌ها و سالهای أخیر، آقای حامد کرزی رئیس جمهور تلاش کرد با جابجایی آنها، نفوذ گسترده حامیان مسعود را در دولت کاهش دهد اما نفوذ آنها در فضای سیاسی افغانستان همچنان پررنگ ادامه یافت تداوم این

نفوذ در کنار دیگر عوامل، گفته می‌شود به پایگاه‌های مردمی آنها در نقاط استراتژیک افغانستان، تجربه درازمدت فراز و فرود سیاسی و مراجعه به دیدگاه‌های احمدشاه مسعود وابسته بوده است چه شخصیت های مختلف از اقوام مختلف از راه رسم وخط مسعود صحبت کردند وسخنان جذباتی جناب استاد سیاف نمونه بارز آن است.واین سخنان میتواند بر شکنندگی اتحاد انتخاباتی  بیافزاید ویا ماهیتش را تغییر دهد.

 نامزد کاندید کی خواهد بود: هر چند جناب حامد کرزی کلاه خلافت را بر سر چندین مهره از جمله عمر داود زی داکتر  اشرف غنی احمد زی  وقیوم کرزی داکتر زلمی رسول و حتی داکتر خلیل زاد و داکتر جلالی گذاشته ولی مشخص است که کاندید اصلی ایشان داکتر زلمی رسول خواهد بود  .در حالیکه کمتر از یک هفته دیگر ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری آغاز می‌شود، هفته‌های اخیر شاهد داغ ‌ترین تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی درافغانستان بوده است.اتحاد انتخاباتی” افغانستان که هفته های پیش اعلام شد، بزرگترین ائتلاف انتخاباتی در نوع خود برای انتخابات سال پیشرو است که چهره‌های مهم سیاسی و رهبران قومی را گردهم آورده است.با آنکه این ائتلاف هنوز نامزد مورد نظر خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکرده است اما انتظار می‌رود که یکی از یاران و نزدیکان مسعود را معرفی کند. سخنان مارشال محمد قسیم فهیم در خیمه لویه جرگه همین گواهی را میداد گرچه تعدادی از وکلای ننگرهار و لغمان نیزائتلاف را اعلان کرده اند اما مانند دیگر ائتلاف ها تا کنون برنامه کاری ندارند اما ائتلاف که زیاد تر مردم آن را ائتلاف شمال میگویند در درون خود چه حرف های خواهد داشت مهمترین اجندای این ائتلاف غیرمتمرکز ساختن قدرت سیاسی از راه تغییر قانون اساسی افغانستان است. آنها معتقد اند تمرکز اختیارات در شخص رئیس جمهوری، نظام سیاسی در افغانستان را ناکارآمد ساخته است و لازم است تا بخشی از قدرت به نهادهای قانونگذار ناظر مانند پارلمان و شوراهای ولایتی واگذار شود.

وشخصی احمد شاه مسعود نیز مدتی از نوعی حکومت غیر متمرکز حمایت ‌می‌کرد که نخست وزیر در آن قرار بود اداره حکومت را به عهده بگیرد. عبدالرحیم غفورزی، آخرین نخست وزیر دولت مجاهدین بود که در حادثه هوایی در بامیان کشته شد.

چالش‌های اتحاد انتخاباتی بعد از تجلیل از سالگرد شهادت احمد شاه مسعود.

 فکر میشود برخی از شخصیت های کلیدی اتحاد اتخاباتی گزینه معاونیت اول در تیم حکومت را فراموش نکرده اند در حالیکه سخنگوی جمیعت اسلامی آقای واقف حکیمی تا کنون حاضر نیست این حقیقت تلخ را بپذیرد اما   به همین دلیل برخی از تحلیلگران نسبت به پایایی و ثبات “اتحاد انتخاباتی” با درنظرداشت تجارب سالهای اخیر با تردید می‌نگرند که این اتحاد عمرش خیلی دراز نخواهد بود همچنین اتحاد وکلای محترم ننگرهار.

چنانچه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، محمد قسیم فهیم از افراد نزدیک به احمدشاه مسعود با خروج از جبهه ملی (ائتلاف اپوزیسیون در انتخابات ۲۰۰۹) و اعلام حمایت از حامد کرزی، زمینه فروپاشی آن ائتلاف را فراهم ساخت. که هر گز دوباره جمع نشد اکنون نیز اتحاد انتخاباتی با این تهدید روبرو است که پیشنهاد نامزدی معاونت اول یا دوم ریاست جمهوری در تیم رقیب، برخی از اعضای مهم آن را از بدنه ائتلاف جدا کند. وهمچنین عدم حضور چهره‌های مطرح پشتون دراین اتحاد بر شکنندگی آن افزوده است .

چالش دیگر این است که بسیاری از توده‌های طرفدار احمدشاه مسعود سبک زندگی ساده او را یکی از دلایل اصلی علاقمندی به مسعود قلمداد می‌کنند اما زندگی مجلل کنونی رهبران مدعی پیروی از مسعود را نمی‌پسندند.

اثر سالگرد احمد شاه مسعود بر انتخابات: در بیشتر مراسم‌ بزرگداشت از دوازدهمین سالگرد مسعود که در افغانستان و شهرهای مختلف برگزار شد، سخنرانان به برگزاری به موقع انتخابات، تاکید داشتند و در مورد در پیش گرفتن هر نوع گزینه دیگر هشدار می‌دادند.. از طرف اتکا به تفکر ملی در حوزه اندیشه احمد شاه مسعود  شماری از ائتلاف‌های انتخاباتی افغانستان را واداشته تا این گزینه های را سرلوحه کار خود قرار دهند که  که گویا  احمدشاه مسعود به  ارزش های ملی از جمله انتخابات می اندیشید ویک محور ملی برای نیرو های مقاومت علیه طالبان بود وبر پیروانش هم نمی زیبد تا از ساحه وسیع ملت در حلقه کوچک سمت وقوم داخل شوند. و به همین دلیل میراث سیاسی او یعنی انتخابات از اهمیت ویژه بر خوردار است.

واز سخنان احمد شاه مسعود هم فهمیده میشود که او در موارد متعدد بر انتخابات به عنوان تنها منبع مشروعیت حکومت تاکید می‌کرد؛ گرچه خود در زمان اقتدارش تلاش جدی برای برگزاری انتخابات نکرد و یا هم آنگونه عده ای معتقدند، فرصتی برای چنین کاری را نیافت.وحالا که دوست دارانش از فرصت ها وامکانات زیاد برخوردار اند باید این آرزویش را بر سکوی عمل بنشاند.لذا از نظر ما تصادف سالگرد شهادت احمد شاه مسعود بر یک هفته قبل از ثبت نام داو طلبان ریاست جمهوری بر ذهنمیت وی افزوده است وحال ببینیم این روز مسیر دوستانش را در هفته های اینده چگونه رقم خواهد زد اتحاد یا جدایی .

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.