گنجینه ی از میراث موسیقی ما ( موسیقی میراثمز گنجینه سی) شـــریـــف الله : تهیه کننده امــان مــعــاشــر از صحفه فیسبوک محترم شریف الله

 

 unnamedگنجینه ی از میراث موسیقی ما مجموعۀ از گرد آورده ها  ژورنالست وپژوهشگر موفق کشور ما محترم شریف الله است که به شکل تذکره موسیقی ترتیب و در آن از زندگانی  هنر های موسیقی  درسده ها و هزاره ی   گذشته در ساختمان نظام اجتماعی مختلف که پیشقراول هنر وساز وآواز در سطح منطقه و جهان تبلور نموده وارزشهای ملی  مردم مارا بیان و درحفظ آن ازسینه به سینه به نسل ها و تبار آینده ی ما  انتقال می یابد و تصویر از آن برای ابد در صفحات تاریخ بیاد می ماند محترم  شریف الله درین  گرد آورده های خویش  درطی چهار قسمت: اول:  آهنگ های  که توسط موسیقی نوازان مسلکی و   ممتاز اوزبیکی به خصوص در هنر (شش مقام) کمپوز گردیده است.

 بخش دوم آن  سرودهای قدیمی و ملی اوزبیکی با هنر خاص زمان ما و ذوق شنونده اجرا گردیده است.   

 قسمت سوم با هنر موسیفی منطقه وکشور های همسایه تلفیق یافته  و غنا مندی این هنر روان بخش است .

دربخش  چهارم این اثر  هنر موسیقی نو و کلاسیک  با هم امیخته  دیده میشود و ساده ترین سروده های این شیوه را  میتوان در خوانش اهنگ آهیسته برو (یایار) ملاحظه نمود.

اقای شریف الله در(موسیقی میراثمیز گنجینه سی) با خدامات بی شایبه خویش فرهنگ ملی ما را توانایی و روان موسیقی دانان ملی ما را بیشتر شاد ساخته است.  

شریف الله

 درین گنجینه  از اثر موسیقی دانها وموسیقی شناسای گذشته ما،ابو نصر فارابی،  کتاب بنام  ((کتاب الموسیقی کبیر))و ((کلام فی الموسیقی))   راجع به پرده موسیقی در( مقام) یاد آور شده و ابو نصر فارابی را که عالم بزرگ درین عرصه است مخترع  واساس گذار هنر موسیقی دانسته  و دوره سامانیان را که از این تاریخ ( _10-9) (12-11) در بر دارد دوره ی شگوفایی موسیقی به حساب آورده است.

دراین اثر  با یاد آوری از  همیشه جاویدان ابن سینا(980-1037)این فرزند  گرامی و جامع العلوم جهان که زاده ی بخاراه است و تالیفات بزرگ آن عبارت اند از: کتاب النجات،علم ،ریاضیات وکتاب جامع العلم الموسیقی می باشد، مثالهای آورده است که چگونه  اثرات روانی و شفا یابی مردم  به وسیله ی موسیقی و طریق روشن آن امکان پذیر است. 

     همچنان اقای شریف الله در اثر خود از وزیر دانا ، شاعر، عالم  و متفکر بزرگ، علی شیر نوایی یاد آور شده  که وی از  (1441-1501) حیات به سر برده است و مولود تفکر آن کتابهای :محبوب القلوب و مجالس النفایس و…. می باشد.

حضرت علی شیر نوایی  در نواختن آلات موسیقی :نی،غژک،تنبور،چنگ،رباب،قوبیز،قانون،چغانه-دف،نغاره که از الات موسیقی مدرن آن زمان اند مهارت از خود نشان داده است . نوایی یکی از استادان هنر موسیقی دوران زمامداری سلطان حسین بایقرا بوده اند.

علیشیر نوایی از دوران طفلی به هنر موسیقی علاقه ی مفرط داشته عنعنه و رسوم ملی را در این هنر به درستی انعکاس میداده  و در آموختن جوانان نقش مهم را نیز ایفا می نموده است. 

همچنان آقای شریف الله درین گنجینه میراثی وتاریخی  از آهنگ سازان هنر موسیقی ما همچو:ظهرالدین محمد بابر- نادره بیگم- وده ها هنر مند وموسیقی دانهای زمان را تذکر داده است 

این اثر گرد آمده داخل یک قوطی زیبای کاغذی با دو سی دی با آواز از هنرمندان ملی  در کمپوز سده های قبل  همراه  دو جلد کتاب که به حروف لاتینی وازبیکی قدیمه  نویشته شده  و هنر موسیقی آن زمان  با تصویر میناتوری شده که بیان احوال موسیقی پارینه ما است یکجا  نموده است. 

همچنان در جمع این گرد آورده ها  یک جلد کتاب  در 51 صفحه از نمونه های کمپوز هنری عصرپیشین  بشکل نوت اورده   موجود است که آموختن آن برای آهنگسازان و جوانان عصر خالی از مفاد نیست.

نوت:افراد علاقمند میتوانند این اثر ها را از آدرس زیر بدست بیاورند. 

فیسبوک:شریف الله

 HYPERLINK “https://www.facebook.com/sharifullah.murtazakul.1” Sharifullah Murtazakul

برنامه ی راه ابریشم به گردانندگی خانم فوزیه ارال (حبیبی) تلویزون نور

 HYPERLINK “https://www.facebook.com/silroadproject” Silk Road

امان معاشر، خبرنگار آزاد

 INCLUDEPICTURE “http://www.ariaye.com/dari6/images/masher2.jpg” \* MERGEFORMATINET    INCLUDEPICTURE “http://www.ariaye.com/dari6/images/masher3.jpg” \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE “http://www.ariaye.com/dari6/images/masher3.jpg” \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE “http://www.ariaye.com/dari6/images/masher.jpg” \* MERGEFORMATINET  در عکس: شریف الله  با امان معاشر

 معاشر