ارزش ها و معيار هاي اخلاقي در انتخابات : احمد سعيدي

احمد سعیدی

از جمله اصول اخلاق سیاسی که نقش بسیار مهمّی در اعتماد شهروندان به سیاست­گذاران و متوليان  جامعه، دارد، پایبندی به وعده­ها و میث ­هایی است که زمامدران گذشته و كانديدان موجود رياست جمهوري  با مردم بسته­اند و يا مي بندند ميخواهند به واسطه‌ی آنها اعتماد مردم را جلب کرده و بر مسند قدرت تکیّه نمايند كشور عزيز ما افغانستان تعداد زيادي  زمامدارانی که پس از رسیدن به قدرت تمامی وعده­های خود به مردمی که وی را بر سر کار آورده­اند فراموش کرده و خلاف آنچه وعده داده­اند، عمل كرده اند خوب مي شناسند  تعداد از كانديدان دور سوم انتخابات رياست جمهوري نميتوانند از اين امر مستثنا باشند آنچه كه خود مي گويند يا طرفداران شان در ميز هاي گرد باور ندارم در راه تحقق عملي اين برنامه ها موفق شوند يا آنچه كه مي گويند صادقانه باور داشته باشند با توجه به مقدمه  

فوق در باب اخلاق سیاسی در كشور ما چگونه کاندیداهای ریاست جمهوری خود را با مبانی انساني  اسلامی انتخاباتی وقف می دهند باید در رفتار و اعمال حال و گذشته اي  انها مشاهده کرد. نه در برنامه هاي كاغذي كه بعد از انتخابات شايد هرگز نه عملي گردد و نه ورق زده شود و حتي دور از امكان نيست كه برنامه را كساني ديگري به آنها ننوشته باشد در اين ميان با نزديك شدن انتخابات ریاست جمهوری  و با طبع تاب سياسي‌تر شدن فضا، باعث شده است كه فضاي كشور قدري متفاوت‌تر شود و توجه به اخلاق انتخاباتي بيش از هر زمان ديگري لازم به نظر برسد. نه تنها كانديدان محترم مكلف با چنين اخلاق حسنه اند بلكه طرفداران شان نيز بايد ارزش هاي اخلاقي انساني را سر لوحه كاري خود بسازند و به آن توجه همه جانبه نمايند باید ملتفد بود هر قدمی و هر قلمی که برداشته می شود در آن توجه جدي سعی در حفظ مبانی باور ها و ارزش ها  وجلوگیری از بی تحرکی و بی اعتنایی شهروندان به قضیه انتخابات باشد. مهمترین بلای بی تفاوتی می تواند به رایج شدن فضای شایعه سازی و تخریب چهره های دیگر کاندیداها باشد. بي‌ترديد حاكم شدن ادبيات غيراخلاقي در فضاي سياسي جامعه افكار عمومي را هم تحت تأثير قرار داده و تأثيري غيرقابل جبران در عرصه اجتماع خواهد گذاشت. چنانچه بعضي از نويسنده گان و سايت هاي انترنتي نه حرمت قلم و نه عفت قلم را مد نظر دارند با اين شيوه عوض بحران زدايي بطرف بحران فضايي خواهيم رفت اخلاق در فضاي انتخابات، بستري است که رقابت سالم در آن به وجود مي آيد مردم ما مردم اخلاقي اي هستند، اگر احساس کنند فضا مشوش شده است، نه مي توانند تصميم درستي بگيرند و نه مي توانند حضور پررنگي داشته باشند يعني دلسرد مي شوند. وقتي مردم ببينند که کانديداها دارند همديگر را دشنام داده توهين و تحقير مي کنند آنگاه مردم با دل شاد و اميد به آينده  وارد عرصه نمي شوند و کسي که در اين فضا آسيب مي بيند هم مردم هستند و هم آرمانها و ارزشهاي كه در پروسه انتخابات شفاف و عادلانه بايد بدست آيد  مقوله صداقت سياسي براي هر كانديد ارزش و زيبنده گي خاص خود را دارد، مشروط بر اينكه با اين صداقت پا بند و باور مند باشد، هر كانديد ميتواند بگويد بيكاري را محوه مينمايم در كشور صلح عدالت انصاف به هدف مي رسد، همه مردم را صاحب خانه و كاشانه مي سازم از رشوت ديگر نام گرفته نخواهد شد و صد ها وعده ديگر اما هيچ كس پيدا نمي شود كه بپرسد چطور از كجا با چه امكانات آنچه كه مي گويي عملي مي شود، شايد بعضي از كانديدان محترم بدانند كه مردم افغانستان مردمان سه دهه قبل نيستند حالا مو را از خمير جدا كرده ميتواند خوب ميدانند كي ها وعده مي دهند و كي ها عملي ميكنند مقوله صداقت سیاسی برای نامزد ها از مدلهای موفق سیاست امروزي است. افترا، تهمت، افشاگری دور از حقيقت  موجب دلسردی مردم از مسئولین و كانديداي محترم  خواهد شد. من الفباي سياست را ميدانم در نوشتن مقاله ها نيز دست كمي ندارم باور دارم  ارائه برنامه های كارشناسانه، نقد سازنده و تلاش برای برآوردن مطالبات ملی و مردمی و رفع مشكلات در چارچوب قوانین نظام از جمله مواردی است  كه كاندیدا باید به آن توجه داشته باشد. و راه عملي آنرا نيز برجسته سازم تا  مردم بدانند آنچه كه جناب عالي مي گويد حرف ميان تهي نيست  تاكيد مينمايم  هیچ یک از سیاست مداران و دست اندرکاران نباید رفتار و گفتاری داشته باشند که مردم را از شرکت در انتخابات دلسرد کنند حضور مردم را در پاي صندوق ها مانع شوند تجربه نشان داده اگر در یک انتخابات رفتاری که از مردم یا کاندیداها سر می زند با موازین و هنجارهای شناخته شده جامعه سازگار نباشد نشان می دهد مفاهیم اخلاقی در جامعه با بحران مواجه شده اند. نه تنها در كشور ما بلكه در تمام دنيا كه به ديمكراسي و ارزش هاي انساني باور دارند  انتخابات بخشی از اخلاق اجتماعی در آن کشور محسوب می شود. نوع مشارکت مردم و نوع مشارکت کاندیدا در انتخابات در واقع نمادی از اخلاق اجتماعی در جامعه است. به عقيده نويسنده مهمترین وظایف کاندیداها اينطور بايد خلاصه شود :

الف: در نظر گرفتن منافع ملی

ب: رعایت اخلاق سیاسی

ج : پرهیز از هتک حرمت نامزدها نسبت به یکدیگر و پرهیز از پیش بینی‌های غیر اصولی از نتیجه انتخابات پیش از اعلام نتایج اگر اين پيش بيني ها جنبه اي تبليغي داشته باشد ميتواند گمراه كننده و مشكل آفرين نيز گردند

د : پرهیز از ارائه شعارهایی که در توان و وظایفشان تعریف نشده است.که می تواند این امر جامعه را به سمت و سوی شعار زدگی سوق دهد. چنانچه سخنگويان بعضي از كانديدان محترم آنقدر لاف و گزاف گويي ميكنند كه هيچ انسان عاقل نمي تواند به كوچكترين نقاط نظر شان توافق داشته باشد در حال حاضر  جمهوری‌ اسلامی‌، افغانستان نظامی‌ ‌ و مردمی‌ است‌ که‌ در آن‌  اخلاق و ارزش هاي ملي و ميهني ‌ بايد رعایت‌ ‌ شود. در چنین‌ شرایطی، یادگیری‌ فرهنگ‌ انتخابات‌، مهم‌ و ضروری‌ است‌ که‌ با تجارب از كشور هاي مختلف و ارزش هاي قبول شده اي جهاني  می توان چهره ای سالم و صادق از انتخابات‌ را ترسیم‌ نمود و از آن‌ به‌ عنوان‌ الگو بهره‌ گرفت،