انتخابات و حكومت آينده : احمد سعيدي

    احمد سعیدیبه تاريخ 16 حمل 1393 مطابق 5 اپريل 2014  مردم افغانستان با حضور پر رنگ خود در پاي صندوق هاي راي ثابت نمودند كه اين ملت  به بلوغ سياسي رسيده و از فرهنگ عالي بر خودار است ديگر حاضر نيست به عقب برگردد اينكه نتايج نهايي به نفع يا به ضرر كدام شخص خواهد بود و كي چوكي رياست جمهوري را بدست خواهند آورد نمي خواهم پيش داوري كنم بزودي آنچه كه در صندوق ها ريخته شده بيرون خواهد شد اما آنچه را كه ميخواهم با شما شريك سازم  عملكرد حكومت آينده در شكل‌گيري جريان‌هاي سياسي تاثيرگذاري در دوام پروسه دمكراسي و حكومت مردم سالاري آن است باور دارم بعضي از كانديدان محترم رياست جمهوري  با پيش‌بيني همه‌ي مشكلات، نارسايي‌ها، گرفتاري‌هاي سيستم انتخاباتي، نحوه‌ي تبليغات و صف‌بندي‌هاي موجود كشور و اختلاف نظر و سليقه‌ها با قبول  ايثار و فداكاري خود را كانديد به صحنه آمده اند تا اگر بتواند در خدمت مردم  افغانستان  باشد،ممكن مردم به هر دليلي كه بوده راي خود را با كسي كه ميخواستند داده اند نتايج نهايي طبق فرموده رئيس كميسون مستقل انتخابات آقاي نورستاني  تا 4 ثور 1393 اعلان خواهد شد ،

هركسي اگر برنده شود در دور اول يا انتخابات به دور دوم برود حرف جدا گانه اي است اما آرايش سياسي كشور در آينده  مطلق وابسته به عملكرد حكومت است كه بعد از انتخابات روي كار مي آيد  البته اين در حاليست كه در دو دور گذشته انتخابات رياست جمهوري  آرايش سياسي و تشكيل حكومت مشاركتي  شكل گيري خوب و كار ساز را با خود همراه نداشت  در اين انتخابات همه‌ي كانديداها توسعه‌ي مبتني بر عدالت اجتماعي را با فاصله‌ي كمي از هم، هدف گرفته بودند به باور نويسنده اگر حكومت آينده حقيقتا يك حكومت كارا با كفايت   باشد، با شعارهاي خاصي كه در زمينه‌ي عدالت و بحث رفاه اجتماعي تاكنون بعضي ها سر داده اندو به آن صادق بوده عمل كنند  مي‌توانند ته پايه اي  جديدي شكل دهند. اما اگر عملكرد حكومت آينده در راستاي انكشاف آوردن امنيت و كاريابي  نباشد، اقشار و گروه‌هاي سياسي – كه نياز كشور را توسعه‌ي همه‌جانبه مي‌دانند – صف‌بندي‌هاي جديدي را بر مبناي توسعه‌گرايي و يا غيرتوسعه‌گرايي شكل خواهند داد. در هر صورت بايد منتظر بود و ديد كه آيا عملكردها بر مبناي شعارهاي انتخاباتي شكل مي‌گيرد و يا خير؟ خصيصه‌ي دموكراسي اين است از سوي ديگر  حضور پر شكوه مردم افغانستان در پاي صندوق هاي راي اين بود كه مردم بدنبال نوآوري و تحول هستند. نمي خواهند ديگر زير شلاق طالباني زنده گي كنند مردم افغانستان در اثبات بلوغ سياسي خود، تمامي دسته‌بندي‌هاي وارداتي، چپ و راست را پشت سر گذاشته‌اند، زيرا معتقد به گزينه‌ي صداقت و خدمت هستند.: اگر رييس جمهور آينده  در كابينه‌ي خود شايسته‌سالاري را دقيق ترجمه نكند، مردم مايوس گرديده مانند كه از حاكميت موجود فاصله گرفته اند از حكومت آينده نيز فاصله ميگيرند  ما ميدانيم در دموكراسي و قاعده آن، برد و باخت و موفقيت و ناكامي وجود  دارد، لذا در طول پنج سال آينده بايد به موضو عاتي توجه همه جانبه شود بگونه مثال امنيت ، رشد اقتصادي ، باز سازي تحكيم روابط در سطح ملي و بين المللي و ده ها مشكل ديگري كه مردم به آن دست و پنجه نرم مي كنند هر انتخابات به تعين ذعامت براي خود پيام‌هاي خاصي دارد، صرف نظر از چگونگي روند برگزاري انتخابات در روز 16 حمل  به هيچ عنوان نمي‌توان مردم را با كم و كاستي ها  متهم كرد و حضور پر رنگ  آن‌ها را ناديده گرفت. به هر حال مردم با حضور پرشوري در انتخابات دور سوم رياست جمهوري  شركت كردند. صرف نظر از درستي يا نادرستي يك پيام سياسي نحوه‌ي القاي آن براي مردم مي‌تواند بسيار بسيار تاثيرگذار و پر بار  باشد. آراي ريخته شده به صندوق ها نشان داد  كه خواست مردم از خواست برخي نخبگان و گروه‌هاي سياسي و تحليل گران جداست تغيير، اصلاح در عملكرد نظام آوردن امنيت جلو گيري از بحران  وعملكرد هاي ملي  بر محور آرمانها و ارزشهاي مردمي  باشد رأي كه داده شد نشان داد كه خواست مردم از خواست برخي از نخبگان و گروههاي سياسي  جداست و اين يك پيام بزرگ براي زمامداران بعدي  دارند و آن اين است كه بايد سعي كنند به جاي تلاش براي تحقق آرمانهاي گروههاي خاص و احزاب، خواست خود را با خواست مردم هماهنگ كنند. رأي زيادي مردم در اين انتخابات نشان‌دهنده‌ي عشق مردم به آرمانها و كشورشان و دمكراسي  است و نشان مي‌دهد كه مردم ما پس از گذشت چند دهه دهشت و وحشت  هنوز اميدوار و مصمم براي فرداي درخشان كشور خود هستند   اين انتخابات نشان داد كه هرگونه تغيير، در جامعه ما بايد بر محور آرمانها و ارزشهاي ملي و مردمي باشد تلاشي براي جدا كردن مردم از آرمانها و ارزشهاي كه طي دوازده سال اخير بدست آورده اند غير ممكن است : اين پيوند زماني محكم خواهد شد  بدين جهت است كه وقتي فردي با درد و رنج مردم هم‌آوايي و هم‌صدايي مي‌كند به سادگي مي‌تواند نظرات آنها را جلب كرده و بدور از شخصيت‌سالاري گام هاي موثر جهت آينده بر دارد به باورمن  انتخابات دور سوم رياست جمهوري افغانستان يكي از جدي‌ترين، رقابتي‌ترين و غير هيجاني‌ترين انتخابات ما در طول يك دهه اخير  بوده است  حالا بايد انتظار كشيد تا معلوم گردد  كه برنده‌ي اصلي ميدان مبارزه انتخابات  چه كسي با چه آرماني و ديدگاهي خواهد بود. آن وقت ميتوان در مورد حكومت آينده بهتر قضاوت كرد .

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.