سخني با آقاي نورستاني رئيس كميسون مستقل انتخابات : احمد سعيدي

images
جناب آقاي نورستاني باور دارم جناب شما ميدانيد ادبیات سیاسی کشورها مستقيم و غير مستقيم بالاي يكديگربر علاوه تاثیر گذاري حتي  تاثیر پذیري مطلق نيزدر آن نهفته است. زياد تر این حالت برای کشور های همجوار يا به اصتلاح ديگركه همسایه  در و ديوار اند زياد تر پيوند دارد. بخصوص براي ملت های که يك طرف زبان مشترك و از طرف ديگر داراي فرهنگ مشترك اند مترادف های زیادی در بحث ها و گفت و هاي سیاسی  يكديگر داشته و دارند سال گذشته كشور پاكستان و جمهوري اسلامي ايران انتخابات برگزار كردند با همه چالشها مسئولين انتخابات اين دو كشور اين پروسه را خوب مديريت كردند درست است  

كه تندور  انتخابات در این روزها در رسانه های سمعی و بصری افغانستان آنقدر گرم است كه هر لحظه صد ها نان تندوري به آن پخته مي شود زد و بند ها در بين . دمكراتان محافظه کاران مذهبي چپي ها و راستي هاي گذشته و حال سخت  در تب و تاب است هر دروازه دقل باب مي شود و  هركس كانديد مورد نظر خود را پيروز معركه ميداند و مي كوشند به كانديد مورد پسندش گلي اميدواري را نثار كنند من عجله ندارم تا 24 جوزا 1393 انتظار مي كشم اگر شما از گذشته آموخته باشيد كه باور دارم آموخته ايد انتخابات دور دوم آسان تر و شفاف تر بر گزار خواهد شد   جناب عالي از طرف ديگر  مي دانم احساس خوشنودي سر تا پاي  شما و كميشنران شما را زمان  فرا گرفت كه هر دو كانديد مطرح دوكتور عبدالله عبدالله و دوكتور اشرف غني احمدزي با همه كمي و كاستي هاي كه از اثر مديريت ضعيف كميسون انتخابات پيدا شده بود رفتن به دور دوم انتخابات را پذيرفتند اما از گذشته اگر تجربه جهت رفع نابساماني ها تخطي و تقلب ها كه مديريت اين تقلب ها را اضافه تر از سه هزار پرسونل شما طراحي و عملي كرده اند چاره اساسي سنجيده نشود بعد از سپري شدن دور دوم وضيعت در كشور  حکایت از پیش مایه یک تکانه  انفجاری دارد که میتواند فرایند دموکراسی را مفتضح وبحران سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش دامنه دار سازد كه عامل اصلي آن وضيعت نابسامان انتخابات خواهد بود جناب عالي اگر در دور دوم كمي و كاستي ها همه جانبه مرفوع نگردند و كم كاري ها و غلطي ها و حتي خيانت هاي  دور اول تكرار گردد .اینکه انگیزه تقابل ورویاروی بين كانديد ها و مردم افغانستان بكجا مي رسد شما نيز ميدانيد. به باور من  مفید ترین رویکرد منطقی دربرابر تحولات جاری کشور این است تا بخاطر جلب إعتماد ملت، وسلامت ارزش های ملی ودموکراتیک  از خطر تصرفات شخصی وآفت تقلب وخیانت به تحمل وتعقل روی آورده شود تنها رویکرد که میتواند جلو آشوب وانارشی كه بعد از دور دوم اگر خدا ناخواسته باز تقلب شود محار كردن بحران ملي كه عامل اصلي آن عملكرد هاي نا عاقبت اندايشانه هر دو كميسون محترم انتخابات خواهد بود جلو گيري از اين كار نهايت دشوار بنظر مي رسد جناب عالي آقاي نورستاني شما ميدانيد همکاری مشترک همه نهاد ها بخاطر حفظ آبرو ملت بقاي نظام  وارزش های ملیست نه چيزي ديگري جناب آقاي نورستاني اگر به واقعیت ها، نیاز ها وخواستهای روز های أخیر مردم كه از طريق رسانه ها انتشار يافته  دقت کرده باشید و همچنان سخنان هر دو كانديد پيشتاز را بعد از اعلان نتايج نهايي در روز پنجشنبه از طرف شما  شنيده باشيد سوال های زیاد وجود دارد که از شما  پاسخ  عقلانی ومنطقی میطلبد تا بتواند از هدر رفتن سر مایه های ملی، إعتبار ملی تا سطح پاشيدن حاكميت موجود   جلو گیری نماید شاید پرسش ها وفرضیه های زیاد باشد که پاسخ ویا ارائه پیشنهاد سالم بتواند قناعت مردم را جلب واز شکافهای به وجود آمده  ملی پیشگیری کند و اما قبلاً چند سوال ویا فرضیه را من حیث سهم خویش از ضرورت ها ونیاز های ملی برجسته میسازم  كه جناب شما بايد به زودي ها به آن جواب بدهيد اين سوالات را مربوط به فرد من ندانيد چنين پرسش ها نزد فرد فرد ملت وجود دارد گرچه ميدانم سوال اول را بايد كميسون مستقل برسي شكايات جواب دهد اما آگاهي شما نيز ضرور پنداشته مي شود  

*اول چرا کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با وصف باطل ساختن آرای کلی برخی کاندیدان بجای علني بودن تصميم گيري تصميم گيري ها را پشت در هاي بسته انجام داد و حق استئناف خواهی را بعد از 48 ساعت كه خود معين كرده بود به هيچ كس نداد .واگر این فیصله بر بنیاد قانون صورت گرفت پس چرا این فیصله را متکی بر مواد قانون بیان نداشت وطور خشک جامد واستبدادی گفت راه استئناف وإعتراض مسدود (جری القلم وجفت الصحف ؟؟؟؟ برای حل بحران وجلب قناعت معترضین ورفع ابهام  کمیسیون شکایات انتخاباتی باید صندوق های دو ویا سه کاندید معترض را که آراء شان باطل اعلان شده بود جهت محاسبۀ پاک و شفاف  در محضر رسانه ها با ارائه اسناد تقلب ومشکوک به مردم نشان ميداد. نمیشود کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون ارائه اسناد حکم ابطال صادر کند وبعد فرمان دهد کسی حق استِناف وفرجام خواهی را هم ندارد.این روش خارج از حوزۀ دموکراسی وآزادی بیان بوده عقده های انباشته را منفجر وإعتماد ملت را از نهاد های ملی وارزشی سلب مينمايد وهیچ نهاد بشمول کمیسیونهای انتخاباتی حق سلب آزادی بیان  را از مردم ندارد. زمان كميسون محترم مستقل شكايات مي گفت ما عدالت را قربان زمان نمي كنيم اما بعداً گفت ما زمان را قربان عدالت نمي كنيم

* دوم جناب نورستاني چرا کمیسیون های مؤظف در روز دوم بر گزاری انتخابات در مورد واقعیت های تلخ چون عدم شرکت مردم در تعداد زيادي از سايت هاي انتخاباتي در نقاط مختلف افغانستان چرا تا كنون نام اين سايت ها با مردم شريك ساخته نشده است كدام مرجع امنيتي اطمينان داده بود كه انتخابات در اين محلات برگزاري مي گردد چرا در روز انتخابات تعداد زيادي از ولايات در سايت هاي مختلف اوراق راي دهي خاتمه يافته بود مشكل اساسي در كجا بود در آينده آيا تكرار نخواهد شد   مسلما مشکلات امنیتی که منجر به عدم اشتراك  مردم بوده  در هیچ یکی از قوانین کشور درست پیشبینی نشده چه بايد كرد ولی این مشکلات است که قانون میسازد.در هر سر زیمنی که مشکل خارج از محدودۀ قانون پیش میاید مسئولین راه حل قانونی برایش جستجو میکنند لذا حوزه های قانونگذار مکلفیت دارند برای بیرون رفت از بحران و احیای حق مردم در هر شرائط الحاقیه ها وضمائم را در مواد قانون اضافه نماید. بدون شک از لحاظ تأمین امنیت حکومت پاسخگو است واز لحاظ قانونی کمیسیون های انتخاباتی مسئولیت دارد نقیصه این کمبودرا بمراجع ذی ربط وحتی ملت بازگو کنند جناب آقاي نورستاني  رئیس محترم کمیسیون مستقل انتخابات من خوب بياد دارم كه جناب شما در يكي از صحبت هاي خود  فرموده بوديد  که ما انتخابات مطابق  به معیارها افغانی وشرائط موجود در کشور بر گزار کرده ميتوانيم که نمیتوان آنرا با انتخابات کشور های دنیا مقایسه کرد.حرف معقولی است اما نه به آن حد كه باعث فلج شدن نظام و مردم  گردد  * سوال دیگر این است که دو كانديد مطرح و پيشتاز زياد تر علیه کدام نهاد انتخاباتی زياد تر شکایت داشتند و دارند  ؟ علیه کمیسیون مستقل انتخابات ویا کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به وقت و زمانش  مشخص مي شد تا مردم مي دانستند  شفافیت در بر رسی وحساب مجدد صندوق های رأئی شان اگر شما باور داريد كه كارمندان شما خيانت نكرده اند چه عيبي داشت يا دارد كه  در محضر نهاد های معدني  وحضور رسانه ها و معترضين حساب مي گرديد تا سیه رو شود آنکه دروغش باشد.اگر کاندیدان ادعای پر بودن صندوق ها وکمیسیونها از خالی بودن صحبت کنند.تشنج وتقابل اثر منفی بر اوضاع امنیتی اقتصادی اجتماعی و وروش های دموکراتیک میگذارد كه گذاشته *عکس العمل زود هنگام  سخنگويان شما سوال دیگر است كه ازكمي و كاستي ها اعتراف وجود ندارد آقاي نورستاني مي دانم اجراعات و عملكرد هاي نا عاقبت انديشه مقامات ديگر شما را نيز با چالش هاي سخت روبرو ساخته بر آمدن از اين بحران هم انسانيت و هم صداقت و شفافيت  شما در گذشته گفته بوديد تسليم زور گويي ها و قانون گريزي هاي ديگران نميشوم حالا در مورد شما حرف هاي وجود دارد كه گويا شما يكجا با جناب آقاي عبدالستار سعادت رئيس كميسون برسي شكايات با مقام رياست جمهوري رفته هدايت گرفته ايد خدا كند هدايت منفي نباشد مثبت را همه قبول دارند جناب آقاي نورستاني  با رفتن انتخابات به دور دوم ، تمرین اصول دموکراسی به طور درست آن اگر عملكرد ها و خلاف رفتاري هاي كارمندان كميسون مستقل انتخابات تكرار نشود باور دارم  عملی ميگردد. اين حقيقت موجب میشود تا زمامدار و زعیم سیاسی کشور، با رای مستقیم و بالای ملت روی کار اید تا این وظیفه خطیر را به عهده گرفته و به پیش ببرد. برگزاری دور دوم ، باعث خواهد شد تا پروژه مردم سالاری و احترام به خواست مردم و مشق درست دموکراسی به بهترین وجه ممکن برای نسل های آینده این سرزمین انتقال پیدا نماید. شاخص دیگر مفید بودن برگزاری دور دوم این خواهد بود تا چلیپای همیشگی بر مصلحت بینی ها و سنت های عنعنوی کشیده شود و احترام به قانون و ارج گزاری به آن جانشین دایمی، این رسم غلط گردد. با این کار اسباب نه گفتن ملت به کارهای مبتنی بر اينكه مصلحت چست و روي آن چه بايد كرد از بين مي رود اگر انتخابات دور دوم شفاف برگزار شود  نظام نوپا و دموکراتیک مارا مشروعیت بیشتر خواهد بخشید و طولانی شدن عمر ان را بیمه خواهد کرد تا از باد وگزند های ظاهری آسیب نبیند و همانند سرو همیشه بر افراشته باشد . جناب عالي اميدواري ها را نوشتم اما تشويش هاي نيز دارم  كه با شما شريك ميسازم  ترس  از قومی شدن هر چه بیشتر رای ها، یکی از تشويش های عمده من بوده. پیش از انتخابات، نمونه ان را در توهین ها و افترا ها توسط کاربران شبکه های اجتماعی بخصوص فيس بوك  که قسمت عمده ان را تحصیل کرده های جوان تشکیل میدهد شاهد هستم. مطمئنا به دلیل وجود دو کاندید، رگ های قومی برگرفته از ان مردم را به تحريك دشمنان وحدت ملي  به شور خواهد اورد تا بدون ملاحظه صلاحیت های کاندیدان، صرف بدلیل وابسته بودن به قومیت و زبان  خودشان رای دهند. كه اميدوارم چنين نشود درست است كه  برگزاری دوباره انتخابات بار اضافی بر دوش اقتصاد به زانو افتاده ما  خواهد بود.  چون حكم قانون است بايد دنبال قانون رفت .