sanacom1

پدر تو عزت دنیا و اعتبار منی

همیشه ورد زبانم تو افتخار منی

نماد مهر و محبت تویی که میدانم

به روز شادی و غم یار و غمگسار منی

چو غنچه می شگفم از نسیم حرف خوشت

به فصل زندگیم بهترین بهار منی

درین جهان پراز غصه و پریشانی

تویی که بهترین لطف کردگار منی

به شام غربت تنهایی و شب تارم

توییکه نور صفا بخش شام تار منی

مرا که دست گرفتی و به مکتبم بردی

تو رهنمای نخستین روزگار منی

به گوش من سخن از علم و معرفت گفتی

همیشه رهنما بوده و در کنار منی

خجسته باد ترا این خجسته روز پدر

تویی که منزلت و عزت و وقار منی

ثنا به انتظار پدر شب نمی رسد به سحر

پدر بیا که تو پایان انتظار منی

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

یکشنبه ۱۵/۰۶/۲۰۱۴

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.