“بنیاد آموزشی نی” روز جهانی زبان مادری را در ونکوور، کانادا تجلیل نمود

 

بنیاد  نی
سید مسعود بدخش

“بنیاد آموزشی نی” به مناسبت “روز جهانی زبان مادری”، محفل با شکوهی را شام پنجشنبه ۲۳ فبروری در شهر ونکوور کانادا برگزار نمودند.در آغاز محفل، محترم استاد سید مسعود بدخش، یکتن از بنیانگذاران “بنیاد آموزشی نی” در رابطه به نقش زبان مادری و مراودات اجتماعی صحبت نمودند.سپس، محترم داکتر سلطان حمید سلطان، در رابطه به تفاوت های  گویشی میان زبان فارسی – دری ایران و افغانستان مفصلاً صحبت نمودند که مورد توجه اشتراک کنندگان قرار گرفت. بعداً، محترم عبدالباری جمال، یکی از فرهنگیان شهر ونکوور، مقاله ای را در رابطه به علامه اقبال لاهوری به سهم اشتراک کنندگان رسانید. متعاقباً محترمان: سلما فرخاری، محمد اسحاق ثنا،  مولانا کبیر فرخاری و رحمان ســدید، اشعار خویش را قرائت نمودند. گردانندگان برنامه، محترمه طوبی عنبری و رزم آفرین فرخاری با دکلمۀ اشعار به محفل رنگینی خاص بخشیدند. در آخر برنامه، نامۀ به عنوان سپاسگزاری از طرف دست اندر کاران “بنیاد آموزشی نی” جهت تقدیر از کارکرد های ادبی و فرهنگی محترم عبدالباری جمال به اوشان توسط محترم میرملک رحمان، یکتن از بنیانگذاران “بنیاد آموزشی نی” اهدا گردید.

“بنیاد آموزشی نی”