طالبان! معامله با ابلیس شرک و دشمنی به خداست؛ پیام به ملت عشق: دکتور علی احمد کریمی

مردم افغانستان ازبی عدالتی های دولت وبیرحمی های بیش ازحد طالبان  به خدا پناه می برند. در رویداد های روزهای آخر جهانیان شاهد خشم مردم افغانستان درسراسر کشور برعلیه جنگ بودند. مردم در خیابان‌ها وبام های خانه های خود با نعره های الله‌اکبر حمایت و پشتبانی خودرا از نیروهای امنیتی واردوی ملی به نمایش گذاشتند.

مطبوعات تعدادی ازکشور های منطقه جنبش و حرکت‌های خود جوش مردم را چون خیزش مجبورانه و ابن الوقت حکومت کابل  با شمشیر دین برعلیه طالبان تفسیر و تعبیر نمودند. باوجود تهاجم های بدون وقفه بیگانگان تاهنوز روح و روان ملت عشق را نمی دانند. عقیده ملت عشق به اسلام فربه تر از سیاست های ریاکارانه و ظالمانه حکومت های فاسد و به قول مولانا ازایدولوژی شیطانی و جاهلانه طالبان است.

ادامه خواندن طالبان! معامله با ابلیس شرک و دشمنی به خداست؛ پیام به ملت عشق: دکتور علی احمد کریمی

موږ ته څه په کار دي؟ : نورمحمد غفوری

موږ له هيچا سره خصومت نه لرو او نه يې کوو. ټول افغانان زموږ خويندې او وروڼه دي. ددې ټولنې د هر غړي خوشبختي زموږ د زړونو آرمان دى. 

موږ دا طمعه نه لرو چې په طالبي افکارو او اعمالو به د اوږدې مودې له پاره وطن جوړ شي او يا د دا په حتمي زوال محکوم حکومت له جمهوري نظام او له ځانه دفاع وکړاى شي. نه دا شړيدلى حکومت دوام موندلى شي، نه طالبان حکومت کولاى شي او نه ورته پريښودل کيږي. د هر يوه په دفاع او صفت يې ځان ستړي کول د انرژۍ بيځايه ضياع ده. 

ادامه خواندن موږ ته څه په کار دي؟ : نورمحمد غفوری

فراخوان ملی و رسالت تاریخی رسانه ها در برابر تجاوز پاکستان: مهرالدین مشید

هموطن  امروز افغانستان غرقه در خون و آتش و بزنگاۀ تروریزم منطقه ای و جهانی  بیش از هر زمانی به یک فراخوان ملی نیاز دارد تا مرد و زن این سرزمین  در برابر تهاجم نظامیان پاکستانی بسیج شوند و در یک محوریت ملی برضد تجاوز کاران پاکستانی و مزدوران آنان هماهنگ و متحد عمل کنند.

 هموطن امروز دفاع از تمامیت ارضی کشور و دفاع از نوامیس این سرزمین مهم تر از منافع شخصی و مذهبی و گروهی و قومی شهزوندان این کشور است. زیرا نبرد در برابر ملیشه های پنجابی زیر نام طالب فریضۀ دینی مرد و زن این سرزمین است و بویژه در برابر آنانی که زیر نام جهاد به هدف غنیمت گرفتن زنان این سرزمین از سوی نظامیان پاکستان توظیف شده اند.

ادامه خواندن فراخوان ملی و رسالت تاریخی رسانه ها در برابر تجاوز پاکستان: مهرالدین مشید

بیائید جنگ را متوقف کنیم! – نورمحمد غفوری

جنگ در ولایات به شدت و قساوت جریان دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان در صفحۀ فیسبوکی خویش خبر میدهد که «در24 ساعت گذشتۀ  206 تن طالب کشته و 209 تن زخمی شده اند» که به این ترتیب احصائیۀ یک روزه کشته شدگان و زخمی های جانب طالبان به 615 نفر میرسد. اگر به همین اندازه تلفات عساکر دولتی و به همین تعداد تلفات مردم ملکی را حساب بگیریم، تلفات کشته شدگان و مجروحین جنگ در یک روز به 1845 نفر (کشته شدگان 618 نفر و زخمیها 627 نفر) میرسد. اگر از محاسبۀ اضرار روحی، مالی، مادی، تخریب بنیادهای زیر بنایی واجتماعی و عواقب بعدی کوتاه مدت و دراز مدت جنگ بگذریم و تنها تعداد کشته شدکان و زخمی ها را در نظر بگیریم، باید سوال مطرح کنیم که این جنگ بخاطر حفظ قدرت سیاسی یک گروه  و گرفتن قدرت سیاسی از جانب گروه دیگر ارزش چنین تلفات را دارد؟ 

ادامه خواندن بیائید جنگ را متوقف کنیم! – نورمحمد غفوری

 زمان معجزه قدرت مردم فرا رسیده است: دکتور علی احمد کریمی

 بیست سال کمکهای سازمان ملل وسایر کشورهای معتبر و غنی جهان در افغانستان از دست دادن امکانات و فرصتهای تاریخی به شمار می آید. این کمک ها نادر ترین شانس و فرصت برای آزادیهای  فکری،اخلاقی ،سیاسی،سرمایه گزاری  و اصلاحات اقتصادی بود.  اما متاسفانه به جای استفاده از این امکانات بی سابقه دولتهای فاسد تخم عداوتها ،دشمنی های قومی، کینه توزی ها و افراط‌گرایی ها را در سرتاسر کشور پاشیدند و حتی باعث تشویق و برگشت به وحشت و جهالتهای قرون وسطی گردیدند. 

ادامه خواندن  زمان معجزه قدرت مردم فرا رسیده است: دکتور علی احمد کریمی

اعتراف امروز کرزی و دست بوسی های غنی : محمد عثمان نجیب

مقاومت ملت کمر کرزی و غنی را شکستاند که حالا گویا پشیمان اند. دیدیم که با هم بودیم طالب چی که اشرف خان مستبد داخلی و کرزی خان مجری برنامه‌ی طالبانیزه سازی افغانستان زیر فشار افکار عامه و قدرت ملت به ‌پا های ملت خم شدند.

مصاحبه‌ی امروز کرزی با تلویزیون خارجی روسی بیان ندامت و شرم ساری اوست. کرزی گفت: اکر طالبان به جنگ و وحشت ادامه بدهند من در پهلوی ملت علیه طالب می‌جنگم. این گپ کرزی نیست این فشار سراسری استقلال خواهی و دفاع میهنی مردمی ما از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور بود که. تابو شکن شد. آگاه باشیم از آمریکا تا انگلیس و از عربستان ‌و همه اعراب تا هند و ایران و ‌روسیه ‌و چین که همه برای ویرانی ‌مُلک و شهادت ما و ملت ما کمربسته اند و به نام دوست و دشمن هر روزه برای ما ماتم می آفرینند. ملت نستوه ما هماره سر از تلِ خاکستر های عمل‌کرد ویران‌گران و‌ مستبدان بلند کرده اند،

ادامه خواندن اعتراف امروز کرزی و دست بوسی های غنی : محمد عثمان نجیب

چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟ –: نورمحمد غفوری

موضوع صلح و جنگ در افغانستان امر حیات و ممات کشور است. افغانها در شرایط کنونی در چنان بحران عمیق و همه جانبه به سر میبرند که حتی سوال بودن و یاعدم موجودیت کشور افغانستان در کره خاکی را بطور جدی مطرح می سازد.

 در چنین شرایط جنگ تحت هر بهانه و نامیکه ادامه یابد، به نقص ملت و صلح ولو اگر موقتی و منفی هم باشد از تعمیق بحران و ایجاد شقاق اجتماعی در حد معین جلوگیری می نماید، به نفع مردم و برای صاف نمودن راه برای صلح دایمی و مثبت مفید واقع می شود.  

یکسال قبل در این مورد تحت عنوان «چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟»، مقالۀ نوشته ام که اکنون می خواهم با تغیراتی اندکی آن را برای خوانندگان عزیز تقدیم نمایم، زیرا که مبرمیت نوشته تا هنوز پابرجا، پیش بینی ها درست و موضعگیری ها، موضوعات رهنمودی و محتوی تحلیلی ان مورد دقت است:

ادامه خواندن چگونه باید در راه صلح کار و پیکار نمود؟ –: نورمحمد غفوری

افغانستان و روز های دشوار، در موجی از بازی های مرموز و مبهم : مهرالدین مشید

افغانستان پس از تهاجم خونین شوروی در 6 جدی سال 1358  و حملۀ وحشتناک امریکا در ۷ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی با نام رسمی عملیات بلندمدت آزادی،  روز های دشوار و آزمونی و در ضمن خطرناک را پشت سر می گذارد که بی پشینه ترو متنوع تر و پیچیده تر از حوادث  ۴۳ سال جنگ و ناامنی های گذشته است. شگفت آور این است که در این مدت نه تنها کوله بار دشواری های زمین گیرو کمرشکن قامت استوار این ملت را خمیده کرده  و شکوه و شهامت آن  را به لرزه درآورده است؛ بلکه بازی های مرموز سیاسی در موجی از سر درگمی ها و نمیدانم کاری های آگاهانه و مبهم، بیش از هر جیز فضا را خاکستری گردانیده است.

ادامه خواندن افغانستان و روز های دشوار، در موجی از بازی های مرموز و مبهم : مهرالدین مشید

ولې ولسوالۍ پرله پسې طالبانو ته تسليميږي؟ – : نور محمد غفوري

 د امريکا او ناتو د عسکرو د وتلو سره يوځاى طالبانو ته د دولتي نظامي پوستو، ولسواليو او د څو ښارونو د ځينو برخو د تسليمۍ چټک بهير پيل شو. د دولتي نظامي مقاماتو او د طالبانو د رسمي اظهاراتو او مطبوعاتو په قول په کمه موده کې تر سلو زياتې ولسوالۍ له دولت څخه د طالبانو خواته بې له جګړې او يا د کمو جګړو په پايله کې واوښتې او د تسليم شوو ولسواليو ډیرې کمې يې د جګړو په زور د طالبانو لخوا تسليم او ونيول شوې. ددې پروسې د پيل او دوام علتونه نوي نه دي، بلکې دا په ملي، ولایتي او ولسوالي سطحه د دولت د شل کلنو غلطو سياستونو، بې رحمه جګړو، په دولتي ادارو کې د فساد، ټنبلي، د حاکمانو لخوا د خارجي مرستو چور، د ملي او د خلکو د شخصي شتمنيو غصب او چپاول او داسې نور علتونه دي چې په تدريجي ډول يې دولت او د حکومت مشران د خلکو ترمنځ تجريد او بدنامه کړل او ښکاره علایم یې اوس لیدل کیږي. 

ادامه خواندن ولې ولسوالۍ پرله پسې طالبانو ته تسليميږي؟ – : نور محمد غفوري

قندهار نظامي سقوط نه دی کړی، سیاسي سقوط یې کړی!: نور محمد غفوری

دا چې په کمه موده کې د قندهار تر لسو زیاتې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې، د قندهار د برحاله والي په قول، طالبانو په زور او جګړه نه دي نیولې، بلکې د هغو کسانو لخوا په تلفوني تماسونو تسلیم شوې چې په کابل کې ناست دي او په یوه تلفوني تماس «پنځوس – پنځوس پوستې» طالبانو ته تسلیموي.  د قندهار ولایت محترم والی صاحب دا خبرې د جولای د میاشتې په ۱۷مه نېټه په هغه مطبوعاتی کنفرانس کې کوي چې تر څنګ یې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین، د کوماندو قوماندان او نور مهم کسان هم ناست دی. د والي صاحب روح الله خانزاده دا خبرې د طالبانو د قطر د ویاند ډاکټر محمد نعیم وردګ له هغو خبرو سره جوړې راځي چې ويلی یې دي چې طالبانو جګړه هومره نه ده تیزه کړې چې په کم وخت کې تر سلو زیاتې ولسوالۍ ونیسي، د هیوا په شمال او نورو برخو کې پرتې پوستې او ولسوالۍ یې په زور او جنګ نه دي نیولې، بلکې دولتي ارګانونه او نظامیان پخپله خوښه او بې له جګړو ورته تسلیم شوې دي. 

محترم والي صاحب دا هم یادوي چې د قندهار ولس دا اتلس کاله خپلو دولتی «مشرانو په سر وهلي»، خو دی خپلو خلکو ته اطمینان ورکوي چې اوس یې امنیتي قواوې د «سر، مال او ناموس دفاع او د خاورې ساتلو ته آماده دي.»

ادامه خواندن قندهار نظامي سقوط نه دی کړی، سیاسي سقوط یې کړی!: نور محمد غفوری

نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی : مهرالدین مشید

خروج نیرو های آمریکایی و تشدید حمله های طالبان اوضاع نظامی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان را بیش از هر زمانی شکننده گردانیده است. این شکننده گی نگرانی های شدید مردم را برانگیخته و همگان احساس ناامنی شدید می کنند. اوضاع عمومی کشور فضایی  را به بار آورده که در افکار همه خاموشی پیش از توفان را تداعی می کند. در همین حال وضعیت جنگی در کشور اوضاع در جبههء صلح و تلاش ها در این عرصه را نیز متحول گردانیده است که همزمان با چالش ها، فرصت های تازه را نیز به بار آورده است. این فرثت ها می تواند، راه را به یک مشارکت سیاسی پایدار ملی باز کند که طالبان هم شامل آن باشند؛ مشارکتی که حداقل بتواند، ارزش هایی از نظام مردم سالار و دموکراتیک را حفظ کند که بتواند پایدار ارزش های اسلامی و ملی در کشور باشد.

آیا به تکانه های جدید در مورد گفت و گو ها می توان امیدوار  بود که بتواند بالاخره صلح را در کشور برقرار کند. از جمله به ایجاد تکانه در گفت و گو ها بین هیئت های دولت و طالبان در دوحه و از همه مهم تر سفر هیئت صلح به ایران به ریاست قانونی و نشست آنان با هیئت طالبان و صحبت روی مسایل مهم می توان یادآور شد. هم چنان سفر هیئت عالی تر دیگر به دوحه پس از سفر قحطانی وزیر خارجهء قطر، می توان یاد کرد. گفته میشود؛ بزودی نشست مهمی به میزبانی ایران برگزار خواهد شد که در آن، مقامات دولت افغانستان و تمام گروه‌های داخلی برای تحقق صلح، گردهم جمع خواهند شد. همچنان طی روزهای آینده، دولت و گروه‌های داخل افغانستان، در نشست مجازی مجمع جهانی بیداری اسلامی، با هم به گفت‌وگو می‌نشینند.

ادامه خواندن نجات افغانستان در گرو یک مشارکت سیاسی ملی : مهرالدین مشید

کشور های بدبخت شکل خاص بد بختی های خودرا دارند!.. دکتور علی احمد کریمی

تولستوی نویسنده نامدار روسیه در رمان آنا کارنینا ( Anna Karenina ) داستان یک زن نجیب زاده روسی را فرا روی خوانندگان می گذارد که زندگی آن به نحو غم انگیزی خاتمه می یابد.

چهره این زن بطور واقع‌گرایانه، همه جانبه، سختگیرانه و هم پر مشقت، وهم پر ازتفاهم و هم آگنده از بیرحمی ترسیم میگردد،  تولستوی که در تمام عمر از تضاد های درونی خود رنج می برد، از برجسته ترین چهره وعظیم ترین قدرت اخلاقی درتاریخ ادبیات جهان وروسیه به حساب می آید. تعدای این رمان را مرگ یک کشور ویک فرهنگ می نامند. در زمان تولستوی اکثر شهزادگان زبان خودرا مسخره میکردند و برای خودنمایی به زبان فرانسوی صحبت می کردند تولستوی در فکر تعلیم وتربیت و اصلاح معنوی جامعه آن زمان بود وبه ویژه از دیدن کودکان پا برهنه و باسر و صورت های ژولیده وگردآلو رنج می‌برد که چگونه پوشکین ها ونوابغ آینده روسیه را نجات بدهد .

ادامه خواندن کشور های بدبخت شکل خاص بد بختی های خودرا دارند!.. دکتور علی احمد کریمی

غرب در افغانستان تسلیم شد : ترجمه و تخلیص: نور محمد غفوری

غرب در افغانستان تسلیم شد و در آخر به آلمان نیز چاره ای دیگری باقی نماند!

هفته نامۀ معتبر (زمان Die Zeit) جرمنی بتاریخ 6 جولای 2021 مقاله تئو سومر Theo Sommer را به نشر رسانده که در آن ذکر گردیده که «غرب در افغانستان تسلیم شد و بالآخره برای آلمان هم چارۀ دیگری نماند. … پس از تقریباً 20 سال ، غرب به رهبری ایالات متحده تسلیم شده است. بر اساس اصل “با هم در ، با هم بیرون” ، به آلمان فقط یک راه ماند، تا با تسلیم همراه شود. چارۀ دیگری نداشت. ..

. بازگشت بدون هیچ آواز و صدایی یا تشکر انجام شد.» رئیس جمهور، صدراعظم، وزیران فدرال و مقامات معتبر جرمنی از سربازان برگشته استقبال به عمل نیاورد، مدال و نشانی توزیع نه شد و حتی تشکری از ایشان صورت نگرفت.

در مقاله ذکر گردیده است که (جنگ افغانستان به  فجیع ترین شکل به پایان رسید) و اگر فکرشود که نیروهای بین المللی ماموریت خویش را انجام داده است، اشتباه بزرگ و گمراه کننده است.  جنگیکه برنده آن نباشد، باخته است. «پس از تقریباً 20 سال، غرب به  رهبری  ایالات متحده  تسلیم شده است.»

نویسنده یاد آور شده است که در جنگ افغانستان بیشتر از 160،000 سرباز آلمانی، که اغلب در چندین مورد در هندوکش، چهار تا شش ماه خدمت می کردند،  سهم گرفته، 59  نفر جان خود را از دست دادند،  چندین هزار نفر برای همیشه ضربه دیده و مأموریت افغانستان  تأثیر عمیقی بر سربازان و سایر مأمورین  بجا گذاشته است.

ادامه خواندن غرب در افغانستان تسلیم شد : ترجمه و تخلیص: نور محمد غفوری

کار نا تمام امیر عبدالرحمان را تکمیل می‌کند!..استاد پرتو نادری

آب‌برده به هر سویی دست می‌اندازد، چون در تلاش رهایی خود است. امروز باز دیگ جوشان غیرت افغانی حکیم‌الحکما سر ریزه کرده و فریا زد: من امریکایی‌ها را بیرون کردم، از خودگذری کرد، نگفت شکست دادم و این پرسش را مطرح کرد که آیا طالبان می‌توانند بگویند که خط دیورند را نمی‌پذیرند؟

هر زمانی که سیاست‌گران فریبکار افغانستان برای منافع آن چنان خود، بحث دیورند را داغ می‌سازند این تمثیل مولانا یادم می‌آید:

مرغ  بر بالا و زیر آن سایه‌اش

می‌دود بر خاک پران سایه‌وش

ابلهی صیاد آن سایه شود

می‌دود چندانک بی‌مایه شود

بی خبر کان عکس آن مرغ هواست

بی‌خبر که عکس آن سایه کجاست

ادامه خواندن کار نا تمام امیر عبدالرحمان را تکمیل می‌کند!..استاد پرتو نادری

چرا ارگ نمی گزارد که مردم با طالبان بجنگند؟ – : : حفیظ حازم

عجیب سرزمینی و عجیب حکومت دارانی، مشاور خاص غنی محب خان بیشرمانه فرمان میدهد که در 17ولایت شمال مقاومت صورت نگیرد، بخاطری که ما با طالبان اینطور پروتوکول کرده ایم که 17 ولایت شمال از شما و 17 ولایت جنوب از ما.

پس همان قصه همیشگی لر و بر از پشتون ها که این طرفش هم از ما و آنطرفش هم از ما، پس سرنوشت این چندین میلیون اوزبیک، تاجک، هزاره، ایماق، تورکمن و غیره چه میشود؟؟؟

یا شاید همان سیاست قبلی پشتونیزه ساختن افغانستان که تاجک ها در کولاب، اوزبیک ها در اوزبیکستان و هزاره ها هم در گورستان بروند.

معامله های پشت پرده خلیل زاد و طالبان در دوحه بصورت حضوری و موافقت دولت غنی در پشت پرده، امروز بصورت آفتابی و روشن به همگان نمایان گردیده است که به هر صورت در نصف افغاستان پشتون ها بنام طالبان و در نصف دیگر افغانستان باز هم پشتون ها بنام جمهوریت حکومت کنند..

ادامه خواندن چرا ارگ نمی گزارد که مردم با طالبان بجنگند؟ – : : حفیظ حازم

جنگ قدرت‌ها؛ تباهی ملت‌ها؛ جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست: عبدالقدیر میرزایی

این جنگ را سیاست‌مداران، جنگ نیابتی تعریف می‌کنند؛

این جنگ، جنگ انگلیس و امریکا با روسیه است،

این جنگ، جنگ عربستان سعودی، امارات متحده‌ی عربی و سایر شیخ‌نشینان‌های حوزه‌ی خلیج فارس با ایران است؛

این جنگ، جنگ هندوستان و پاکستان است و سر انجام این جنگ، جنگ منافع و خرید و فروش اسلحه‌ی کشور های تولید کننده‌ی این اسلحه‌ها است.

و این جنگ، جنگ پاکستان با افغانستان ‌به‌هدف تحمیل منافع نامشروع ان‌کشور بالای کشور ماست.

ا جنگ، جنگ ارزشی نیست و دین مبین اسلام قرن‌هاست به‌حیث ابزار توسط این کشور ها استفاده می‌شود.

برخی از هم‌مسلک‌ها و رسانه‌های کشور مان خواسته و‌ناخواسته به‌نفع دشمنان آزادی بیان و دشمنان انسانیت تبلیغ می‌کنند. آن‌ها بی‌خبر از آن استند که این تبلیغات به‌ضرر خود شان می‌انجامد.

ادامه خواندن جنگ قدرت‌ها؛ تباهی ملت‌ها؛ جنگ در افغانستان جنگ داخلی نیست: عبدالقدیر میرزایی

سید نور محمد شاه ( فوشنجی ) صدراعظم در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان : اسمعیل فوشنجی

سید نور محمدشاه خان :

سید نورمحمد شاه منحیث صدراعظم امیر شیرعلی خان (دهه ۷۰ قرن نزدهم میلادی) 

به نماینده گی از شخص امیر در مذاکرات سمله هند اشتراک داشت ازینکه به خواستهای “گورنر جنرال” برتانیا در هند ، تسامح نشان نداد ، بدون کدام نتیجه به کابل  برگشت…

در طی دعوت وداعیه که از جانب هیئات برطانوی برایش ترتیب شد در غذایش زهر انداخته ویرا روانه کابل نمودند..‌.

ادامه خواندن سید نور محمد شاه ( فوشنجی ) صدراعظم در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان : اسمعیل فوشنجی

توطیه ی محو افسران کوماندوی تحصیلکرده در دولت آباد : سلیمان کبیر نوری

قیصار به سان بسیاری از شهرستان ها یا  ولسوالی های سقوط داده شده برای طالبان، ماه ها از خود دفاع کرد. خبر محاصره ی قوماندانی امنیه ی قیصار، هفته ها از جانب مردم فاریاب فریاد میشد. اما سرقوماندان اعلی خود خوانده، خود را در کوچه حسن چپ زده چشم ها و گوش ها را بسته بود. از همه عجیب تر اینکه 23 افسر تحصیلکرده در امریکا را همچو گوسپندانی برای ذبح، عمدا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در بین طالبان دیسانت کردند. به قول جناب اشرف غنی، این بیست و سه تن گوینده یک زبان بودند. پس از دیسانت این بیست و سه تن از کوماندو ها، به درخواست کمک ایشان نیز پاسخی داده نشد. برادران وحشی کرزی -غنی به نوکری دبل عبدالله- امرالله و بی دانش، این بیست و سه تن را به سان صد ها سرباز و افسر دگر بیرحمانه تیر باران کرده و به قتل رسانیدند که پسر آقای جنرال ظاهر عظیمی، سهراب عظیمی، جوان رشید و شجیع کشور از جمله و قوماندان آنها بود و صد ها آرزوی دفاع از وطن را دل می پرورانید. او و همسنگران خیلی ارزشمندش  قربانی  توطیه ننگین و خاینانه ی  ارگ نشینان و طبق بعضی گزارشها قربانی توطئه انتقامجویانه باند حامد کرزی شدند.

از محاصره ی جزوتامهای نیروهای قوای مسلح که ماه ها ادامه داشته و حتا سربازان و افسران به خاطر زنده ماندن تا کنون هم علف میخورند، شنیده اید. فریاد این افسران و سربازان و خانواده هایشان گوش فلک را کر ساخت، اما گوش اشرف غنی و دار و دسته کوچکش را نه. این در حالیست که ناجناب اشرف غنی برای دستگیری فرمانده علیپور، چه لشکر کشی هایی کرد. علیپور در خط دفاع از نظام سیاسی کشور برای داد خواهی و تامین عدالت، از حملات طالبان و کوچی های متجاوز به سرزمین هزاره ها  به مبارزه برخاسته بود، مگر غنی زرادخانه ای از وسایل محاربوی و کمیت بزرگی از پرسونل به سرقوماندانی یک انگلیس افغانستان تبار  به نام محمد یاسین ضیا( لوی درستیز وزارت دفاع، که پس از انجام وظایف محوله، فعلا واپس به انگلستان برگشتانده شده است) را برای دستگیری فرمانده علیپور به بهسود اعزام کرده بود. یاسین ضیا شهرک بهسود را به آتش کشیده و ویران کرد. اینکه فرمانده علیپور از حمایت مردمی برخوردار بود، به موصوف آسیبی نرسید. 

ادامه خواندن توطیه ی محو افسران کوماندوی تحصیلکرده در دولت آباد : سلیمان کبیر نوری

دوستم تنها مارشال رزم امروز است و بس :محمد عثمان نجیب

من جانبدار تقرر آقای بسم الله محمدی در وزارت دفاع نبودم و‌ نیستم فرار شب هنگام و دزدانه‌ی آمریکا درست فصل شکست شرم بار اما جدید آن کشور پس از ویتنام و ده ها جای دگر در جهان است . سیر منفی تحولات سیاسی نظامی در کشور به گونه یی غافلگیر کننده است

 اوضاع و احوال آشفته ی کشور مستوجب رسیده گی عاجل و مقدم بر همه امور را دارد که سیاست ورزان و سیاست مداران مصروف آن ها نیستند.

جهش های تقریبن قابل پیش بینی تحولات در سراس کشور می رسانند که روند اداره ی مملکت در حال خروج از کنترول دولت است و نا کاره‌گی ارکان رهبری ملکی و ‌قوای مسلح را عریان تر می سازد. هر چند پاکستان مانند ایران هر دو از تهاجم و زخم زدن بر پیکر رنجور کشور ما به مقاصد مختلف ارضی، اقتصادی، سیاسی و در این اواخر آب دریغ نه می کنند و رقابت های منطقه وی و جهانی شان را به خصوص که تحت فشار آمریکا قرار می گیرند بر کشور ما تحمیل می کنند، اما این بار ایران با چرخش نه چندان غیرقابل پیش بینی آرزوی گستردن بساط جنگ در همه کشور را دارد که پیش چشمان ما اتفاق میافتد.

ادامه خواندن دوستم تنها مارشال رزم امروز است و بس :محمد عثمان نجیب

د افغانستان لوی ملي غورځنګ حرکت بزرگ ملی افغانستان :نور محمد غفوری

درنو ملگرو، خویندو او وروڼو!

د روان عیسوي کال د جولای د میاشتې په اومه نېټه چې د ۱۴۰۰ لمریز هجري کال د سرطان د میاشتې له ۱۶مې نيټې سره سمون خوري، د ګران هیواد افغانستان په پلازمینه کابل کې (د افغانستان لوی ملي غورځنګ) خپل موجودیت په رسمي توګه اعلانوي.

په نظر کې وه چې ددې کار لپاره په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې ستره غونډه ونیول شي. خو د امنیتي وضعیت، د کرونا د دریمې څپې او تور قارج د سختې ناروغۍ د محدودیتونو له کبله تصمیم پر دې شو چې له حالاتو سره سمه محدوده حضوري غونډه جوړه شي او نور ملګري او مینه وال د (انټرنيټي ویبینار) له لارې په غونډه کې برخه واخلي.

ادامه خواندن د افغانستان لوی ملي غورځنګ حرکت بزرگ ملی افغانستان :نور محمد غفوری

التماس داريم تا به فاجعه سازي در كشور ما پايان دهيد : عبدالسمیع کارگر

   مردم بي دفاع و فقير افغانستان در عمق  يك تراژيدي خون تا و ويران كننده نيو فاشيستي مي سوزند  !؟ايا اين كشتار افغان ها و ويراني كشور ما ، انتقام خون كمناري و مكناتن است   ؟ يا خون بهاي دبز ؟ ما به هر دوقدرت هاي بزرگ جهاني  ” انگليسها و امريكاييان ”  التماس داريم كه نسل هاي امروز ما افغانها مسؤول حوادث جنگهاي گذشته نبوده و نيستند ، لطفا  ادامه انتقام را از نسل امروز ما توقف دهيد  ؟ 

انگليس ها  از اعمال دو دهه قبل نظاميان كشور كامنولتش پاكستان اطلاع دارند كه ايشان ، استخوانهاي قاتلين كمناري و مكناتن را از قبرستانهاي سرزمين ما كاوش كردند ، بردند و سوختند  ،  حتي تفنگچه و شمشيري كه جان كمناري و مكناتن را گرفته بود هم بدست اوردند  و بردند  ؟

ادامه خواندن التماس داريم تا به فاجعه سازي در كشور ما پايان دهيد : عبدالسمیع کارگر

جنگ در شمال پروژهء جدید برای کشاندن دوبارۀ روسیه در جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

دستان مرموز و خطرناکی ناآرامی های شمال را یدک می کشند

پروژهء انتقال جنگ از جنوب به شمال ادامهء پروژه  های قدرت های اهریمنی و انسان دشمن منطقه و جهان است که از همان آغاز جهاد با شوروی آغاز شد. قدرت های اهریمنی نبرد آزادی خواهانهء مردم افغانستان را به پروژه های خطرناک استخبار اتی و سیاسی و حتا اقتصادی بدل کردند. آنان توانستند تا در هر برهه ای از ناریخ با استفاده از ناتوانی های رهبران و سیاستگران و تنگدستی های مبارزان افغانستان در این راه توفیق یابند. در میان کشور های مداخله گر در افغانستان مداخلهء پاکستان و ایران و آمریکا و روسیه در این رابطه بارزتر است. چنانکه پس از سقوط نجیب شاهد بودیم که‌چگونه پاکستان با مداخلهء بی شرمانه با استفاده از یک گروهء خاص خواست پروژهء جدید جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل کند و بعد با ساختن طالبان این پروژه را وارد مرحلهء جدید کرد. پاکستان بار دیگر توانست در سال ۲۰۰۳ زیر نام آشغال افغانستان بوسیلهء آمریکا گروهء طالبان را دوباره سازماندهی کند و پروژهء جدید جنگ را بر مردم  افغانستان تحمیل نماید.

ادامه خواندن جنگ در شمال پروژهء جدید برای کشاندن دوبارۀ روسیه در جنگ افغانستان : مهرالدین مشید

طالبان “قرآن را همراه با جانماز” آتش زدند؛ طالبان، بدخشی‌ها را از کندز کوچ اجباری دادند : سلیمان کبیر نوری

     بیست سال از هجوم و لشکر کشی نیرو های غرب زیر نام  محو و نابودی شبکه های تروریستی طالبان، القاعده، و مجازات حامیان ایشان در کشور گذشت. غرب طی بیست سال تمام مصروف غارت گری منابع زیر زمینی(لیتیوم و یورانیوم) و روزمینی(سالانه صد ها میلیارد دالر فقط از سود کشت تریاک، قاچاق و ترافیک مواد مخدر به جیب زده است) بود.

بلی، طی بیست سال تمام نی تنها که برای نابودی شبکه های تروریستی به تعهدات بین المللی خویش وقعی نگذاشت، بل در رشد، توسعه و گسترش شبکه های ترورییستی، بنیادگرایی و افراطیت در افغانستان نقش سترگی را ایفا نموده است.

     به همیاری و همبودی پلید ترین چهره های تاریخ قرن معاصر افغانستان، آقایان حامد کرزی- اشرف غنی، دبل عبدالله، و گروپ های وابسته به این سه تن، توانست یکبار دگر به تروریزم جان دهند و آنان را در سرتاسر افغانستان به سان ویروس مهلک کرونا پخش نماید.

ادامه خواندن طالبان “قرآن را همراه با جانماز” آتش زدند؛ طالبان، بدخشی‌ها را از کندز کوچ اجباری دادند : سلیمان کبیر نوری

چرا این همه کشتار ؟ :میرعنایت الله سادات

درین روز ها ، بار دیگروقوع جنایات هولناک درکشورما شدت یافته است . کشتارمادرانی درحال زایمان ، اطفال نوزاد ، قتل دسته جمعی دختران دانش آموزو جوانان مصروف تحصیل ، کارمندان دولت ، اهل خبره وعالمان دین ، روزانه به تعداد زیادی اتفاق می افتد.

جنایت کاران طالبی به همۀ این اعمال وحشییانۀ شان پوشش مذهبی داده وچنین وانمود مینمایند که  گویا ” اوامرالهی را عملی میدارند .” درحالیکه دین اسلام قتل ناحق یک انسان را به مثابۀ قتل تمام بشریت دانسته وقاتل را به اشد مجازات محکوم میکند. بناء” میتوان گفت که این جانیان ، نه تنها ازاسلام بی خبر بوده ، بلکه ازانسانیت هم فرسنگ ها فاصله دارند. این گفتار حضرت مولانا ، درحق این جانی ها کاملا” صدق می کند : 

               هزارسال رهی است ازتوتا مسلمانی

                                       هزار سال دیگر، تا به حد انسانی 

ادامه خواندن چرا این همه کشتار ؟ :میرعنایت الله سادات

سفر بی موقع و بی ثمر اشرف غنی در امریکا: دکتور علی احمد کریمی

اشرف غنی با وزارای کلیدی دولت درشرایط فوق العاده بحرانی که طالبان به حملات گسترده خود درمناطق مختلف کشور ادامه می دهند و به دروازه های شهرکابل نزدیک گردیده اند به در کاخ سفید پا گذاشت . معمولا سران کشور جهان درموقع بحران سفرهای رسمی خودرا قطع می نمایند تادرکنار مردم خود باشند. سفر غنی در شرایط ادامه جنگ ازلحاظ فلسفه سیاسی ارتداد وازلحاظ اخلاقی اهانت وبی احترامی به وطن ومردم مابود .صحنه های پرواز سفر رئیس جمهور ازکابل تا واشنگتن  نمایشی از تراژیدی نگران کننده ونا امیدی ها برای مردم افعانستان  وحتی کشور های همسایه بود،  جنگ های روز های آخر،  کشورهای همسایه را وادار گردانید تا تدابیر عاجل واظطراری امنیتی را درمرز های خود اتخاذ نمایند. به نوشته روزنامه کامیرسانت چاپ مسکو  فرار نظامیان وسربازان افعانستان  به کشور های ازبکستان و تاجکستان ، آنها را  ملزم گردانیده تا حالت اظطراری در مرز های خود اعلام نمایند. تحفه

ادامه خواندن سفر بی موقع و بی ثمر اشرف غنی در امریکا: دکتور علی احمد کریمی