يادواره از ازاديخواه سترگ و مورخ بزرگ وطن؛ میرغلام محمد غبار : نوشته میر عبدالواحد سادات

در مبارزۀ تاریخی علم و جهل که همین اکنون نیز با شدت آن در افغانستان جریان دارد و فی الواقع یکی از مشخصه های عمدۀ روال جاری تاریخ کشور مارا میسازد، بسیار ضرور است تا پدران معنوی خویشرا گرامی بداریم و راه ورسم وطندوستانه، منورانه و مترقی شان را ملاک عمل قرار بدهیم و به همین ارتباط و به ادامۀ تلاشهای سایر قلمبدستان منور، این نبشته را که به ارتباط نشر جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» تهیه و به چاپ رسیده بود، به بهانۀ چهل و چهارمین سالگرد وفات مورخ نامدار و مبارز استوار راه آزادی، ترقی و سعادت مردم بنشر میسپارم.

دراحوال ناهنجارکنونی که تیشه ها از داخل و خارج برریشۀ تاریخ و فرهنگ افغانستان زده میشود و تلاش مذبوحانه به خاطر وارونه ساختن تاریخ کشور ما انجام میگیرد ، بدون شک یکی ازوظایف مبرم و با اهمیت درنشرات ملی و فرهنگی افغان ها، درراستای پاسداری ازتاریخ و فرهنگ جاویدان کشور، همانا معرفی رجال و شخصیت های برجسته تاریخی ، ملی ، فرهنگی و اجتماعی میباشند.

بادرک ازهمین نیازمندی ، ازآنجایی که نشر جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ یکباردیگر نام مؤرخ بزرگ افغان شادروان میرغلام محمد غبار رامطرح ساخته است ، خواستم تا مطالبی راپیرامون شخصیت بزرگ شان تهیه و برای خواننده گان عزیز تقدیم بدارم:

درابتدا میخواهم صادقانه مطرح نمایم که پرداختن پیروامون شخصیت مرخوم غبار که واقعأ بزرگ و کثیرالابعاد است ازتوان خامۀ ناتوان من بدور بوده و هم در چند صفحه ای محدود ممکن نمی باشد. اما به تأسی ازکلام مولانای بزرگ که :

آب جیهون رااگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی بتوان چشید

بارعایت اجمال و اختصار به معرفی وگرامیداشت این شخصیت فرهیختۀ ملی سیاسی ، ادبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، محقق وپژوهشگر فرزانۀ کشور ما میپردازیم:

مؤرخ فقید افغان، استاد میرغلام محمد غبارکه به حق اززمرۀ مردان تاریخ است نه تنها درسطح ملی ومنطقه یی ، بلکه درمقیاس جهانی نیز درزمرۀ نخبگان معاصر شرق ، شناخته شده است. شاد روان غبار بیشتر ازشش دهه به مثابۀ نویسندۀ توانا ، زبردست وروزنامه نگار به کار پرمشقت تحقیق و پژوهش میپرداخت و هم زمان درطی این مدت بمثابه یک وطن دوست واقعی ، استقلال طلب ، مشروطه خواه و سیاستمدار پرخاشگر، درمیدان پُرتلااطم سیاست افغانستان حضور فعال داشت. باهمین حقایق است که نام استاد بزرگوار غبار با مفاهیم :

ادامه خواندن يادواره از ازاديخواه سترگ و مورخ بزرگ وطن؛ میرغلام محمد غبار : نوشته میر عبدالواحد سادات

تاریخ پنجم فبروری مصادف به سالروز وفات مرحوم میر غلام محمد غبار نویسنده؛ شهیرو سیاسی آگاه :نوشته – داکتر سرور مولایی

             نقد و معرفی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم

            پیشگفتار 2 + متن 271 + پیوستها 13 = 285 صفحه

                      تألیف میر غلام محمد غبار ، سال 1352

             به کوشش حشمت خلیل غبار ، ویرجینیا – امریکا ، جون 1999

برای اکثریت قــریب به اتفاق مردم افغانستان، آزادیخواه ، مبارز ، نویسنده و محقق و مورخ معاصر میر غلام محمد غبار ( 1276-1356ش ) آشناترین نام هاست و آنجا که پای نوشتن تاریخ کشور به میان می آید ، تألیف و تحقیق ارجمند او « افغانستان در مسیر تاریخ » را پیش از آثار دیگر به یاد می آورند .

بر اساس اطلاعاتی که در پیوستهای جلد دوم این کتاب آمده است ، غبار ســالها پیش از آنکه اولین اثر او « افغانستان و نگاهی به تاریخ آن » به صورت مقاله در شماره های 2 تا 12 سال اول مجلۀ کابل منتشر شود ؛ مطالعات و تحقیقات در تاریخ تاریخ افغانستان را آغاز کرده بود .

ادامه خواندن تاریخ پنجم فبروری مصادف به سالروز وفات مرحوم میر غلام محمد غبار نویسنده؛ شهیرو سیاسی آگاه :نوشته – داکتر سرور مولایی

مایکل بری – دانشمند و محقق آمریکائی (ما در افغانستان شاهد استقرار یک دیکتاتوری قفل شده..) : ترجمه و تخلیص _فرید شیرزی

خانم ایزابل لاسیر معاون سردبیر روزنامه معروف فرانسوی فیگارو در خصوص تحولات سیاسی در افغانستان ، پس از سقوط جمهوریت و استقرا حاکمیت بنیاد گرای امارت طالبانی ، مصاحبه ی را با مایکل ای. بری (متولد سال  1948، نیویورک) استاد دانشگاه   پرینستون و مورخ خاورمیانه بزرگ و جهان اسلام انجام داده است 

این دانشمند آمریکائی بصفت متخصص فرهنگ های قرون اوسطی و‌مدرن ایران و افغانستان از سال 2004 به عنوان مدرس فرهنگ اسلامی در شعبه ی مطالعات شرق نزدیک پرینستون و علاوه بران به عنوان رئیس مشاور دیپارتمنت هنر اسلامی در موزه هنر متروپولیتن (2005-2009)تدریس و ایفای وظیفه نموده است و از سال 2009 مایکل بری در باره ی تاریخ اسلام و تاریخ فرهنگ افغانستان آثار بزرگ علمی و تحقیقی را به طور گسترده به دو زبان فرانسوی و انگلیسی نوشته است، آثار بری شامل تاریخ استاندارد افغانستان به زبان فرانسوی و تاریخ تفسیری نقاشی اسلامی قرون اوسطی از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم می باشد .

مایکل بری : 

جنبش های اسلام گرا اساسا دارای یک بعد جهانی بوده و بخش بزرگ‌ بحران های دنیا را تغذیه می کند. البته هر گروهی از آن ها را می‌توان از نظر ریشه‌های قومی یا کینه‌های اقتصادی و اجتماعی جداگانه می توان برسی کرد که برای آن تابلوی صدا خاص ارائه نمود . 

ادامه خواندن مایکل بری – دانشمند و محقق آمریکائی (ما در افغانستان شاهد استقرار یک دیکتاتوری قفل شده..) : ترجمه و تخلیص _فرید شیرزی

تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل : نوشته – نجیب الله ابراهیمی

تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل

انسان های که تاریخ را مطالعه نکرده باشند، محکوم به تکرار تاریخ و گرفتار شدن به سرنوشت گذشتگان است. اگر به تاریخ تحولات سیاسی و امنیتی گذشته افغانستان نظر افگنیم، اکثراً تحولات در افغانستان از روستا به شهر صورت گرفته است.

موضوع اصلی این مقاله ریشه یابی تحولات در افغانستان است. فرضیه ریشه تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان از روستا به شهر درست است یا خیر؟

به خاطر درک بهتر، معلومات مزید و نتیجه‌گیری از فرضیه مفروض در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای با تحلیل تبیینی و پیش بینی آینده به دنبال پاسخ به سوال اصلی تحقیق هستیم. سوال اصلی این است که آیا رژیم حاکم امارت اسلامی (طالبان) در افغانستان از طریق اقدامات روستائیان در داخل شهرها زمین گیر و سر نگون خواهند شد؟ 

ادامه خواندن تحولات افغانستان از روستا به شهر؛ نقش ژئوپولتیکی قصبات بر انتقال قدرت در کابل : نوشته – نجیب الله ابراهیمی

سرنوشت تراژیک افغانستان:نویسنده- دوکتورسیداحمد جهش

     قراریکه مشاهده میشود اکثرتحلیلگران امورافغانستان، علت ها را فراموش نموده برمعلول ها پرداخته وتوضیح میکنند که پدیده های چون پاکستان( آی اس آی)، طالبان، جمهوری مستعمراتی غنی و پیچ وموره های کنفرانس بن سال در 2001 میلادی، کی ها اند وچه میخواستند وچه میکردند، امروزچه میکنند و فردا چه خواهند کرد. آن ها دربعضی ازموارد فراتر رفته برای توقف جنگ، استقرارصلح – امنیت ورفتن به سمت ترقی و تعالی نظریه پردازی کرده به همه  جوانب قضیه افغانستان مشوره میدهند و حتا قانون اساسی میسازند، اما برعکس، درمورد علل وجودی این پدیده ها خاموش اند.

ادامه خواندن سرنوشت تراژیک افغانستان:نویسنده- دوکتورسیداحمد جهش

مخصتری در بارهٔ تاریخچهٔ پرفراز و نشیب مکتب حبیبیه  : داکتر ناصر اوریا

لیسهٔ حبیبیه اولین و سابقه دارترین مکتب و کانون معارف در افغانستان است که از ابتدای تأسیس نقش بارز و سازنده ای در تعلیم و تربیهٔ فرزندان افغان داشته است.

مکتب حبیبیه در سال ۱۹۰۴ میلادی مطابق ۱۲۸۲ هجری شمسی (۱۱۸ سال قبل از امروز) در زمان امیر حبیب الله خان (سراج الملة والدین) تأسیس و افتتاح شد.

تعمیر اولی مکتب در ”باغ مهمانخانه”، جایی که امروز “تعمیر ولایت کابل” قرار دارد، موقعیت داشت. در سال ۱۲۹۱ شمسی یعنی ۹ سال بعد، مکتب حبیبیه دارای صنوف ابتدایه، متوسطه و ثانوی گردیده و مکتب به لب دریای باغ علیمردان در منزل نائب میر سلطان خان انتقال یافت.

از اولین مدیران مکتب حبیبیه داکتر عبدالغنی خان (۱۸۶۴ – ۱۹۴۳م) هندوستانی بود. عبدالغنی خان فرزند مولوی عبدالصمد خان از گجرات هند که بعد از ختم کالج در هند غرض تحصیلات عالی به لندن رفته بود. در هنگام سفر سردار نصرالله خان (پسر امیر عبدالرحمن خان) به لندن عبدالغنی خان با وی آشنا شد و منحیث ترجمان در خدمت شهزاده بود. نصرالله خان وی را دعوت کرد که به کابل بیآید و غنی خان هم پس از چند سال بعد از ختم تحصیلش در زمان عبدالرحمن خان به کابل آمد. عبدالغنی خان به حیث مدیر قلم مخصوص انگلیسی عبدالرحمن خان و حبیب الله خان ایفای وظیفه کرد.

داکتر عبدالغنی خان و برادرش مولوی نجف علی خان از جمله معلمین خصوصی شهزاده امان الله بودند.

قابل یادآوری است که غنی خان عضو جنبش مشروطه خواهان اول بود و به همین دلیل به زندان رفت. غنی خان در زمان شاه امان با دیگر مشروطه خواهان از زندان آزاد گردیده و شاه امان الله داکتر عبدالغنی خان را به حیث عضو هئیت مذاکرات استقلال افغانستان با انگلیس ها، به راولپندی فرستاد. زمانی که داکتر عبدالغنی خان مصروفت تحصیل در لندن بود استخبارات انگلیس به خاطر افکار ضداستعماری غنی خان و اشتراک وی در جلسات و کنفراس های ضداستعماری با محصلین جوان ترکیه عثمانی و دیگر آزادی خواهان سکالرشب اش را قطع نمود. زمانی که شهزاده نصرالله خان در سفر لندن با داکتر عبدالغنی خان و افکار و شخصیت آزادهٔ وی آشنا گردید، از خبر قطع تحصیلاتش متأثر و حاضر شد از جانب دولت افغانستان مصارف تحصیلات باقی مانده وی را بپردازد. داکتر عبدالغنی خان بعد از ختم تحصیلاتش در لندن، در زمان امیر عبدالرحمن خان به افغانستان آمد.

ادامه خواندن مخصتری در بارهٔ تاریخچهٔ پرفراز و نشیب مکتب حبیبیه  : داکتر ناصر اوریا

طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ : نور محمد غفوری

مطبوعات خبر ورکوي چې له طالبانو سره د ناروي د اوسلو په لیدنو کې اروپايي اتحادیې خپلې غوښتنې طالبانو ته واضح کړې او د افغانستان له پاره د اروپا ځانګړي استازي په نوي تعلیمی کال کې د نجونو او هلکانو له پاره د ښوونځيو خلاصول ضروري بللي.  برسیره پردې، اروپايي ټولنې له افغانستان سره د مرستو بیا پیلول په دغه هېواد کې بشري حقونو ته د درناوي سره تړلي دي. 

د زمانې (دی څایټ) خپرونه لیکي چې د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې له اسلامپالو طالبانو سره له درې ورځنيو خبرو وروسته، د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون په یوه ټوېټ کې ویلي: «ما په ټول هېواد کې د لومړنیو او منځني ښوونځیو پر اړتیا هم ټینګار کړی چې د هلکانو او نجونو دواړو پر مخ پرانیستل شي. کله چې ښوونیز کال په مارچ کې پیل شي.”

ادامه خواندن طالبان له نړیوالو سره نږدې کیږي؟ : نور محمد غفوری

آیا میدانید، خوک ها برای طولانی شدن عمر انسان قربانی می دهند؟ : سلیمان کبیر نوری

از آنجاییکه طبابت خود بخشی از علوم کاربردی بوده، برای حفظ سلامتی، ارتقای سلامتی، وقایه وجلوگیری از شیوع بیماری های عدیده، تشخیص و تداوی به موقع و موثر آن ها میپردازد؛ خوشبختانه امروز، در همسویی با سایر علوم و تکنالوژی، در گستره ی اختراعات و اکتشافات، در هر ثانیه و هر دقیقه، سیر تکاملی خود را پیموده به بزرگترین فراورده های شگرف و بلند قرن بیست ویک دست یازیده است.

     به تازگی از جانب یکی از دوستان، از طریق واتس اپ، گزارشی در مورد یک پیروزی سترگ درعرصه طبابت را حاصل نمودم. اینکه گزارش ذکر شده سخت برای این کمینه جذاب و جالب جا افتاد، از نویسنده ی آن ( محترم آقای دوکتورنبیل پاکطین) در کابل، تقاضا به عمل آمد  تا توانسته باشم این متن را همگانی سازم. ایشان با الطاف مهر و محبت همیشگی نسبت به همه ی هموطنان مبذول میدارند، به تقاضای من نیز با علاقمندی لبیک گفتند. اینجانب با تجدید احترامات فایقه، یکبار دگر از ایشان ابراز سپاس می نمایم.

*** 

اولین عمل پیوند قلب خوک در بدن انسان ثبت تاریخ شد! 

اما چرا از خوک ؟

ادامه خواندن آیا میدانید، خوک ها برای طولانی شدن عمر انسان قربانی می دهند؟ : سلیمان کبیر نوری

ارتجاع سیاه مذهبی،دست پرورده های استعمارگهنه کار انگلیس!؟: محمد حنیف حریف

سید احمد گیلانی مشهور به «پیر»یکی از سران «جهاد فی سبیل الله»!؟وازجمله جنگ سالاران معلوم الحال !

بخاطر شناخت بیشتروبهتر خانواده گیلانی ها ومجددی ها ،نقش وماهیت ارتجاعی وعقب گرایانه ،مزدورمنشانه وجاسوس مآبانه آنهادرتاریخ معاصر افغانستان ، بخش های نوشته ای از «کابل پرس» را برای عزیزان بازنشر مینمایم :

خانواده گیلانی ها مشهور به پیر افندی یکی از خانواده های مشهور مذهبی است که در سده نزدهم تعداد شان بیشتر ازچند نفرنبود ، کنون به خانواده های پرنفوس مبدل شده اند.

انگلیس ها در آعاز سیاست استعماری شان در منطقه ، بخاطر نفوذ در جامعه سر بسته قبایلی با استفاده از مذهب و معرفی جواسیس شان بحیث پیر و روحانی در میان مردم بسیار بهره بردند. طوریکه تاریخ نشان داد اکثریت جواسیس انگلیس از راه جلب و جذب مردم ساده دل بحیث مریدان در تضعیف و شکستاندن و منحرف ساختن قیام ها و مقاومت های مردمی علیه انگلیس ها خیلی مفید برای استعمار گران ثابت شدند.

گیلانی ها در سده نزدهم توسط دولت بریتانیا در اوج استفاده از معتقدات مذهبی مردم بنام، ملا، سید، حضرت و پیر بحیث وسیله نفوذ و جاسوسی در افغانستان و در هند بریتانوی ظاهر شدند. از آن به بعد نفوذ روز افزون این خانواده به ظاهر روحانی و مقدس هم در میان مردم و هم در حوزه سیاست های کلان کشور چشمگیر بوده است. مهمترین حوزه نفوذ این خانواده در میان مردم بی سواد و ولی معتقد به پیر و مرشد بوده است که قبل از همه در میان قبایل پشتون سابقه طولانی دارد.

ادامه خواندن ارتجاع سیاه مذهبی،دست پرورده های استعمارگهنه کار انگلیس!؟: محمد حنیف حریف

میر بهالدین مشهور به غازی میر بچه خان کوهدامنی قهرمان واقعی افغانستان : داکتر ناصر اوریا

د افغان-انگلیس دوهمی جگړی ستر ملی مبارز غازی میر بچه خان کوهدامنی

میر بچه خان کوهدامنی که اسم اصلی اش میربهاالدین است در سال ۱۸۲۵ میلادی در قریهٔ بابه قشقار ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل چشم به جهان گشود.

پدرش میر درویش خان بود که ۹ فرزند داشت و جوانترین همه میر بچه خان (میر بهاالدین) بود.

میر بچه خان به کسبِ تعلیمات متداول آن زمان پرداخته و خواندن و نوشتن را فرا گرفت.

نام این رادمرد همراه با نام بزرگمردان و مبارزین ملی آن زمان در سروده ها و زمزمه های مردمی که از قلب مردم برخاسته اند (نه با تبلیغات اجانب و سوشل میدیا) چه زیبا و به جا ذکر گردیده بود که یک نمونهٔ آن در سرودهٔ ذیل دیده می شود:

محمد جان خان مرد میدان است

ایـوب خـــان، شــیـر غُــران است

میـر بچـه خــان، رس رسان است

مکناتن، لات کلان اس

بیا بچیم انگور بخور

با دقت و توجه به این سرودهٔ مردمی میتوان میزان وحدت ملی، ارزش دادن به مبارزین واقعی و صفات عالی دیگر مردم آنزمان، و نبود اژدهای خودخواهی و نبود پروپاگندهای “قهرمان سازی خیالی” را درک کرد.

انگلیس ها بعد از شکست مفتضحانهٔ‌ شان در جنگ اول افغان – انگلیس، بار دوم در زمان امیر شیرعلی خان به خاک افغانستان تجاوز مسلحانه نمودند.  در این هنگام مردم شریف افغانستان به رهبری سران ملی، علما و روحانیون وطندوست علیه متجاوزین دست به اقدامات وسیع زده و مردم را علیه قوای متجاوز بسیج نمودند. 

بعد از جنگ اول افغان – انگلیس که انگریز با شکست فاحش و شرم آور روبرو شد، این بار انگلیس ها با درنظرداشت اینکه نه تنها اردوی مجهزتر با پیشرفته ترین سلاح های آنزمان در اختیار آنها بود، فعلاً‌ هندوستان را نیز در اشغال کامل خویش داشتند، و در پهلوی ارزش جغرافیای سیاسی (جیوپولتیک) افغانستان در آرزوی رسیدن به بازارهای آسیای میانه بود. چون انگلیس فکر استفادهٔ احتمالی از خاک فارس (ایران امروزی) را غرض نفوذ در آسیای میانه داشت، نمایندگان خود را به (ایران امروزی) فرستاده و آن ها همچنان خیال پلو و علاقه شاه فارس را برای اشغال هرات در نظر داشتند.

ادامه خواندن میر بهالدین مشهور به غازی میر بچه خان کوهدامنی قهرمان واقعی افغانستان : داکتر ناصر اوریا

یادی از محمود طرزی بنیانگذار و پدر ژورنالیزم معاصر افغانستان: داکتر ناصر اوریا

د افغانستان د نوی ژورنالیزم د بنسټګر او پلار، محمود طرزی یادونه.

معـارف گلستانی دان، که ریحانش بود تحصیل

معارف عندلیبی خوان، که الحانش بود تحصیل

اگـــر اهـــل معــارف بگـذرد، باقـی بـود نامش

حیـات جـاودان علمست و برهانش بود تحصیل

میِ بزمِ معـــارف میـدهـــد از جهـــــــل آزادی

خسارات دیده گانرا رفع خسرانش بـود تحصیل

معــارف شد غـذای روح و جـای آن بود مکتب

جهـالت درد بی درمـان و درمانش بود تحصیل

مـعـــــارف جمـــع آگاهـی بــود انـدر زمان مــا

که از شــرِ جهـالـت هـا، نگهبـانش بود تحصیل

ادامه خواندن یادی از محمود طرزی بنیانگذار و پدر ژورنالیزم معاصر افغانستان: داکتر ناصر اوریا

تجزیه به نفع هیچ یک از جوامع باشنده گان افغانستان نیست : نویسنده: انجنیر عالم جمال

 بهتر است درهمین جغرافیه برای دفاع از هویت، تاریخ، فرهنگ، زبان، ارزشهای اجتماعی وحقوق مشروع سیاسی خود مبارزه کنیم،   این سرزمین ما است در هر بلست آن از هزاره های دور تاریخی تا کنون خون وقربانی داده ایم. این ناموس ملی وسرزمینی ما است. هرگوشه آن آیینه دار فرهنگ وتمدن ما است. ما از شمال، جنوب، شرق وغرب در این سرزمین وارد نشدیم. این زادگاه تاریخی ما است وما بومی ترین باشندگان این سرزمین از شرقش، تا جنوبش واز غربش تا شمالش بودیم وهستیم.

درد دلی با دوستان!

بخش سوم

 شعار تجزیه کشور

 تعدادی از دوستان عزیز تاجیک ما  پیشتر از همه شعار تجزیه ای کشور به شمال وجنوب را بلند کرده اند. آیا شعار تجزیه به سود جامعه است؟ پیش از طرح وارایه هر شعاری به عنوان راهکار سیاسی ومن جمله تجزیه کشور به شمال وجنوب ویا هر شکل دیگر باید به طور دقیق حساب کنیم که تجزیه چی سودی به حال مردم عزیز تاجیک دارد؟ شمال  کشور یعنی شمال سلسله کوه هندوکش که از بدخشان تا شهرستان قیصار اُستان فاریاب را در بر می گیرد.  خوب کشور به شمال وجنوب تجزیه شد؛ مگرتاجیکان تنها در شمال زندگی می کنند؟ بخش زیادی از تاجیکان در جنوب هندوکش، شرق، جنوب وغرب کشور زندگی میکنند. سرنوشت آنان در این تجزیه  چی می شود؟ 

ادامه خواندن تجزیه به نفع هیچ یک از جوامع باشنده گان افغانستان نیست : نویسنده: انجنیر عالم جمال

بی جهت آمریکا شیطان بزرگ نشده است؛ آغاز رویداد قزاقستان از آتش زیر خوریج آغاز شد: دکتور حمید مفید

پس ازآنکه امریکاجنگجویان داعش راکه  ازسوریه و عراق  شکست خورد بیهوده به افغانستان نه آوردند ودرفرایند آناین سربازان جنگیده وآ بدیده به کمک آمریکادرشمال افغانستان جابجاشدند واینها  راهرابرای سربازان جنوبافغانستان یعنی طالبان بازکردند. وطالبان دوباره به قدرترسیدند 

پس از پیروزی طالبان این سربازان  با زمینه سازی آمریکا و پاکستان و طالبان باید به کشور های شان بر می گشتند و آتش آشوب را روشن می ساختند.

و ایدون در مورد قزاقستان :

نارضایتی همیشه در همه جاهای جهان وجود دارد. در  قزاقستان نیز  مردم تنها برای اعتراض به قیمت گاز مایع به جاده ها ریختند . اما با اینکه دولت کرنش نمود مگر ، ناگهانی خواسته‌ های  معترضان فزونی گرفت و به آشوب مبدل شد.

واقعیت این است، که گروه‌های اسلامگرای تندرو در منطقهٔ آسیای میانه جای پا دارند و منتظر چنین فرصت‌هایی هستند.

در قزاقستان دو مرکز قدرت وجود دارد.

ادامه خواندن بی جهت آمریکا شیطان بزرگ نشده است؛ آغاز رویداد قزاقستان از آتش زیر خوریج آغاز شد: دکتور حمید مفید

اخطاریه طالبان به مردم بااحساس، با وجدان، با دانش و اهل قلم افغانستان!- احمد سعیدی

مخاطب پیام تویتری سخنگوی طالبان مردم افغانستان است، که چند پیام دارد؛ 

۱- هرکه از رفتار، کردار و عملکرد طالبان انتقاد کند متعصب است، سرکوب و گرفتار میشود.

حتمن این گروه متعلق به یک قوم است که مخالفینش را متعصب میخوانند. 

۲- دکتور فیض الله جلال را یک انسان متعصب خطاب کردن توهین به مقام شامخ استادی است. نشان میدهد که این گروه به اهل دانش هیچ احترام ندارند.

۳- انتقادات سازنده و واقعبینانه را یاوه و چرندیات می پندارند. 

۴- گروه طالبان از صبح تا شام در کوچه و بازار مصروف بازی کردن با آبروی مردم هستند، حالا از دیگران انتقاد می کنند؟ 

ادامه خواندن اخطاریه طالبان به مردم بااحساس، با وجدان، با دانش و اهل قلم افغانستان!- احمد سعیدی

استاد دکتور فیض الله جلال در آزمونگاه جامعه: محمد عارف عرفان

https://www.facebook.com/100004497379206/videos/1094660908001009

برای شیندن سخنان دکتور جلال لینک فوق را کلیک نمایید.

وقتا که از درون نظام استبدادی وتلاطم ظلم وصحرای وحشت صدای آزادی ونعره دادخواهی ازگلوی استاد جلال برخاست ،سکوت جامعه را درهم شکست ورخنهٔ بزرگی برپیکر نظام بسته امارتی که قلمرو افغانستان را به زندان مردمان اسیر مبدل ساخته بود،وارد کرد.

انگار که صدا وفریاد مردم از حنجره رسای مردی چون استاد جلال این شخصیت دادخواه وسرسپرده وطن طنین انداخت باید این آواز را حمایت کرد وبرای رزم وپیکار آزادیبخش آنراچون راهکار های زرین آزادی ورهایی الگو ساخت.

طالبان ،امروز استاد جلال را بردند تا در معیادگاه ستمپارهٔ نظام  بربریت صدایش را خموش سازند.

گناه اش روشن است.او فقط حقیقت نظام ظلمتبارطالبان را بطرز شفاف وبا شجاعت کم‌نظیربه تصویر کشید. 

ادامه خواندن استاد دکتور فیض الله جلال در آزمونگاه جامعه: محمد عارف عرفان

هر کئ از طالب حـــــمایت میکند -در حقیقت یک جــــــــنایت میکند« استاد جلال را رها کنید» : نذیر ظفر

هر کئ از طالب حـــــمایت میکند

در حقیقت یک جــــــــنایت میکند

بر وطن بر دین و بر هر هموطن

تا دم محـــــشر خیانـــــــت میکند

(ظفر)

بعد ازینکه طالبان امارت شانرا اعلام کردند ؛ امیر طالبان تمام مخالفین شانرا با صدور یک فرمان مورد عفو قرار داد و رسانه ها مکررا انرا انتشار دادند. اما خلاف وعده و فرمان قتل و تعقیب و دستگیرئ روز بروز بیشتر گردید ؛ فقر ، بیکارئ و فرار از وطن دستاورد امارت طالبانئ محسوب میشود.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در هر نشست رسانه ای اظهار کرد که عفو عمومی برای  همه یکسان است و ما مطابق شریعت نبوی و قوانین اسلامی عمل میکنیم که نکردند و نمیکنند و بقران خدا ایمان ندارند زیرا خداوند در آیه 178 سوره بقره عفو و گذشت به ویژه در حال قدرت بر انتقام و مجازات را می ستاید و بر کسانیکه در حال قدرت و توان از حق خویش میگذرند و با بزرگواری چشم مجازات میبندند آفرین میفرستد و انرا به عنوان امر معروف و پسندیده مورد تشویق قرار میدهد.

ادامه خواندن هر کئ از طالب حـــــمایت میکند -در حقیقت یک جــــــــنایت میکند« استاد جلال را رها کنید» : نذیر ظفر

برگ زرینی ازتاریخ جهان عرب ، ناصرفقیدو مصر نوین : محمد حنیف حریف

۶۶ سال پیش در بتاریخ ۲۳ اگست سال ۱۹۵۶ میلادی جمال عبدالناصردر یک همه پرسی عمومی ، جمال عبدالناصر با کسب ۸۵ درصد آرای مثبت مردم در سن ۳۷ سالگی رئیس جمهور مصر شد البته از هنگام کنار گذاشتن ژنرال محمد نجیب در سال ۱۹۵۴ میلادی جمال عبدالناصر رهبر انقلاب مصر شده بود.

عبدالناصر از همان آغاز به قدرت رسیدن هم در زمینه داخلی و هم خارجی دست به اصلاحات بزرگی زد.ناصر اراضی زمین داران بزرگ را بین دهقانان بی زمین تقسیم کرد، بانک ها ، شرکت های بیمه ، شرکت های واردات و صادرات و موسسات خارجی را ملی کرد.

ملی کردن این بخش ها موجب ایجاد یک میلیون شغل در مصر شد. وی سپس به مبارزه با بیسوادی پرداخت و رفتن کودکان به مدارس را اجباری کرد.

ادامه خواندن برگ زرینی ازتاریخ جهان عرب ، ناصرفقیدو مصر نوین : محمد حنیف حریف

پیام یک سرباز آگاه انسان دوست وصلح طلب آمریکایی: محمد حنیف حریف

پیام یک سرباز آگاه انسان دوست وصلح طلب آمریکایی که قبل براین درتجاوز و اشغال کشورما شرکت ورزیده است ! 

اومخاطب کنان به هموطنان امریکایی خویش صدا برمی اورد :

شما خق دارید ازخدمت درصفوف قوای هوایی, زمینی وبحری امریکا سرباز زنید ….

انها مارا به جنگ درافغانستان وعراق تحت نام مبارزه باتروریزم میفرستند …درحالیکه ما می فهمیم , که این جنگ های اشغالگرانه علیه مردم افانستان وعراق هستند …

درانجا درفقیر ترین کشورهای جهان دشمناان ما نیستند …

دشمنان ما دراینحا , درثروتمندترین کشور جهان زندگی میکنند…. 

 جنگ درافغانستان وعراق یک جنگ اشغالگرانه است . 

ادامه خواندن پیام یک سرباز آگاه انسان دوست وصلح طلب آمریکایی: محمد حنیف حریف

گفت: می‌خواستم بروم خوست، سرچپه شد: استاد پرتو نادری

گفت: می‌خواستم بروم خوست، سرچپه شد دیدم  دیدم که به اوزبیکستان و دوبی رسیده‌ام. کارش همیشه سرچپه بود و سرنوشت ننگین خود را هم سرچپه رقم زد. به یاد این نوشتۀ خود افتادم.

***

حکیم ‌الحکماو مشاور ارشد او 

حکیم‌الحکما را دیدند، سرچپه سوار بر الاغ حکمت خویش، راهی شهر بود.

پرسیدند: ای حکیم چرا همیشه کارهای تو سرچپه است؟

حکیم پرسید: شاهنامه خوانده‌اید؟

گفتند: بلی، 

ادامه خواندن گفت: می‌خواستم بروم خوست، سرچپه شد: استاد پرتو نادری

پیروزی تاریخی گابریل بوریچ ،نامزد چپگرا درانتخابات ریاست جمهوری شیلی! – تهیه کننده: عارفه ورحمت ایماق.

پیروزی تاریخی گابریل بوریچ

عدالت اجتماعی، بر بربریت، وفاشیسم در شیلی پیروز گردید.

… پایان سلطه ویرانگر بیش از 40 ساله نیو لیبرالیسم، فاشیسم دوران دیکتاتوری جنرال پینوشه در شیلی – غرب امریکای جنوبی:

 بر مبنای آمار منتشره توسط مقا مات انتخاباتی شیلی در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز شیلی، گابریل بوریچ ، رهبر سابق جنبش دانش جویی، نامزد جبهه چپ،حوزه کاست، نامزد راست افراطی حزب جمهوری خواه، طرفدار سر سخت اجرای قوانین نئو لیبرالیسم، فاشیسم را با بدست آوردن 56 درصد  در مقایسه به 44 در صد آرا, شکست تاریخی داد. حزب کمونیست شیلی نیز  شامل جبهه چپ از گابریل بوریک، در این پیروزی حمایت نمود. 

ادامه خواندن پیروزی تاریخی گابریل بوریچ ،نامزد چپگرا درانتخابات ریاست جمهوری شیلی! – تهیه کننده: عارفه ورحمت ایماق.

ماست‌مالی دروغینِ‌کرزی در واکنش به اظهاراتِ بادارَش عمران خان: محمد عثمان نجیب

نامه‌ی‌نهم سرگشاده‌ی من 

این‌بار عنوانی‌کرزی، آن  دسیسه‌کار که پس از بیست‌ سال جنایت بیدار شد. 

آقای کرزی تو از کدام موضع سخن‌می‌گویی؟ وطن را برباد‌کردی پشتونیزم اقتدارگرا را حاکم ساختی ملت را تباه کردی. اجنتِ چند‌جانبه‌ بودی.‌ بدونِ‌هدایت آی. اِس.‌ آی کلمه‌ نه‌می‌خوانی. مگر فراموش کردی که در دوره‌‌های حکم‌روایی خو‌د تنش‌ها را با جهان به خاطر پاکستان به‌وجود آوردی؟ هند را برای پاکستان فروختی، اخطار دادی که اگر آمریکا علیه پاکستان قرار‌گیرد تو در پهلوی پاکستان قرار می‌گیری. در حالی که یک روز پیش از آن پاکستان را اخطار دادی و گفتی گر نه‌دانی غیرتِ افغانی‌ام چو به میدان آمدی می‌دانی‌ام.

حالا که خودت و غنی به دستور انگلیس و آمریکا و استخبارات ‌و فو جِ‌پاکستان نیرو‌های چندملیتی به‌خصوص پشتون‌ تبار را به نام طالب در افغانستان مستقر ساختی و شیرازه‌های زند‌ه‌گی و‌ کشوری و مدنی و شهری و میثاق‌های شهروندی را شکستی تا حکومت یک‌دستِ پشتون را حاکم بسازی باز هم بی‌شرمانه صدا بلند می‌کنی.

ادامه خواندن ماست‌مالی دروغینِ‌کرزی در واکنش به اظهاراتِ بادارَش عمران خان: محمد عثمان نجیب

سیاست همگرایی منطقوی: نور محمد غفوری

همگرایی منطقوی سیاستِ است که برای کوپراسیون و همکاری رضامندانه و دوامدار دو یا چند کشور در سرحدات معین منطقه ای در پیش گرفته می شود. هدف چنین همکاری طویل المدت و رضامندانه عبارت از درآمیختن و اتحاد است که از طریق ایجاد نهاد های مشترک مأورای دولتی و یا از طریق توافقات دولتی بوجود می آید و طرف های شامل بازی قواعد مشترک را در یک و یا چند ساحۀ سیاسی بر اساس قرارداد حقوقی معین می پذیرد. 

ادامه خواندن سیاست همگرایی منطقوی: نور محمد غفوری

آيا واقعاً طالبان افغانهای با غيرت اند؟ ابتذال ‌و افولِ شخصیتی بدتر از این نه‌می‌شود؛ آقای  پایمرد بی‌پای؟: محمد عثمان نجیب

آيا وقعاً طالبان افغانهای با غيرت اند؟ غرور افغانی شان همانا قتل دکتر نجيب الله ولی‌نعمتِ‌ شما آقای جمشيدِ نمک‌حرام بود که سر را از گريبان آی. اس. ای پاکستان بيرون ساخته و “ناپايمرد!” شدید؟ 

اپورتونیست خيانت کاربدانيد!

مقاومتِ جدید تحتِ رهبری احمد مسعودِ هرگز بقایای فراری‌های غنی دزد و کرزی و عبدالله و گلبدين معامله نیست؛ بلکه خشم خروش فرزندان سنگرنشين سراسرمردم آزاده‌ی افغانستان دربرابر اشغالگران پاکستان و مزدوران طالبی و افغان ملتی آنان می‌باشد.

بشر در جهانی که عامل اصلی گرداننده‌ی چرخِ زنده‌گی است دو گونه رابطه‌ی تنگاتنگی را از خود به‌جا گذاشته است. معماری و ویران‌گری یا به سخن شیواتر دوست خود و ‌دشمن خود. خالقِ بشر زمین و آسمان را در اختیار مخلوق خود قرار داد و فرمود که همه را برای امرار حیات تو فرستادیم و خلق کردیم. عم‌یتسألون…تا آخر … و احکامِ‌ عمومی قرآن از الحمد تا والناس. بشر هم از همان گونه‌های

ادامه خواندن آيا واقعاً طالبان افغانهای با غيرت اند؟ ابتذال ‌و افولِ شخصیتی بدتر از این نه‌می‌شود؛ آقای  پایمرد بی‌پای؟: محمد عثمان نجیب

محمد ابراهیم صفا یکی از پیش‌گامان شعر نو در افغانستان است: استاد پرتو نادری

سال تولد او را  1286 و گاهی 1285 خورشیدی نوشته اند. پدرش ناظر صفرمحمدخان در زمان امیر حبیب‌الله خان امین‌الاطلاعات بود. او شخصیتی بود مخالف با نفوذ سیاسی انگلیس، طرف‌دار استقلال سیاسی کشور و از هواخواهان نایب السلطنه نصرالله خان. چنین بود که به گروه فتوا دهنده‌گان جهاد بر ضد انگلیس پیوست و این امر سبب شد تا زندانی شود. بار دیگر در زمان امان‌الله خان که نایب الحکومۀ قطغن بود به جرم فراهم سازی بیعت‌نامه‌یی برای سردار نصرالله‌خان نایب‌السطنه، از کار برکنار و در کابل زندانی شد. 

شادروان ابراهیم صفا

این خانودۀ روشن‌فکر، فرهنگی و اصلاح طلب، از همان دوران امیر حبیب الله پیوسته ستم‌ها بزرگی را بردوش کشده و قربانی داده اند و اما بیش‌ترین ستم و استبداد را در دوران نادرخان و صدارت هاشم خان دیدند.

 استاد ناظمی به روایت اسناد تاریخی در این پیوند چنین نوشته است: «برادر مهتر صفا، استاد محمد انور بسمل، سخنور، مشروطه‌خواه و صوفی وارسته بود که هجده سال تمام به گناه آزادی‌خواهی در زندان بیداد به‌سر برد و حتا باری نامش در فهرست محکومین به اعدام ضبط گردید؛ ولی دستی از غیب برون آمد و کاری کرد و از مرگ رهایی یافت. یکی دیگر از برادران صفا محمد اختر خان است که او نیز از هواخواهان نایب‌السلطنه بود و سرانجام هم در روزگار امانی، اعدام گردید. سرنوشت خانوادۀ ناظر محمد صفر خان، همانندی‌هایی با سرنوشت دیگر دودمان‌های آزادی‌خواه کشور ما دارد که کودک و جوان و سال‌خوردۀ شان، سال‌ها را بدون بازپرس، در زندان‌های ارگ و سرای موتی و دهمزنگ، گذشتاندند؛ چون خانواده‌های چرخی، شجاع الدوله، منشی‌زاده، غبار و دیگران.

ادامه خواندن محمد ابراهیم صفا یکی از پیش‌گامان شعر نو در افغانستان است: استاد پرتو نادری

افغانستان غښتلي دولت غواړي! – نور محمد غفوری

زموږ ګران هېواد افغانستان په اوسني بحراني او سخت حالت کې داسې غښتلي دولت ته اړتیا لري چې د هیواد په ټوله جغرافیه کې او په ټولو خلکو یو ډول قانون وچلولای شي. د ولس د اکثریت رضایت ورسره وي، خلکو ته اړین خدمتونه ورسولای شي، د ملت او ځانګړو افرادو آزادي، دوامداره سوله او ډادمن امنیت وساتي، له ملی یووالي، اقتصادي برمختیا او ځمکني بشپړتیا ننګه وکړي او له نړیوالو سره په متقابلو دوه اړخیزه او څو اړخیزو اړیکو کې بریالۍ ديپلوماسي پر مخ بوزي؛ تر څو وکولای شي چې د وطن په آبادۍ او د خلکو په هوساینه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. 

غښتلي دولتونه د واحد رهبري مرکز په شاوخوا د مشترکو اهدافو لرونکو ځواکونو لخوا رامنځته کیدای شي. خو دا مشترک اهداف چې هر څومره لوی ملي، اساسي او غوره وي، په همغه تناسب ورباندې ګڼ شمیر ځواکونه او سازمانونه راټولیدای شي. بر عکس که دولتي موخې یوازې د یوه مشخص ګوند، او تنظیم د طرحه شوو اهدافو په شاوخواکې مطرح شي، په دولتی واحد مرکز د نورو سازمانونو او غورزنگونو د غړو او د عمومي ملی ځواکونو راټولول ستونځمن وي. 

ادامه خواندن افغانستان غښتلي دولت غواړي! – نور محمد غفوری