مــهـدی ظــفــر نطاق حنجره طلایی رادیوی افغانستان

 دوستان  گرامی  شادروان  مهــدی ظـفـر نطاق برجسته رادیو  با به قدرت رسیدن نور محمد تره کی به  شهادت رسید.  در  آرشیف  رادیو  افغانستان برنامه های زیاد سیاسی  ُ اجتماعی  و فرهنگی ُ مذهبی  و اشعار تصوفی با صدایش موجود است  خوشبختانه  این شعر  تصوفی حضرت بیدل را با صدای  گیرایش  بدست  آوردم ُ  آرزومندم  از  شنیدن آن لذت  برده وبه بروح  ایشان دعا  نمایید . 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.