جنرال حمید گل مرد و طالبان بی پدر شدند ( نوحه سرایی) احمد سعیدی

احمد سعیدی  جنرال حمید گل رئیس اسبق ISI پاکستان، این دشمن سوگند خورده ی مردم افغانستان روز گذشته در اسلام آباد مرد جنرال حمید گل بعد از تقاعد با همسر، و فرزندانش در یکی ازویلا های قیمتی، مجلل مصوون و مفشن متعلق به اردوی پاکستان واقع در حومه ی اسلام آباد زنده گی میکرد.

حمید گل در حالیکه باز نشسته بود ولی دست از جنایت بر نمی داشت حمایت از گروه های تروریستی و دهشت افگن را مایع افتخار خود میدانست وی همیشه با دیده درایی و خیره سری، درموضع طالبان قرار میگرفت علیه منافع ملی مردم افغانستان اظهاراتی ماجرا جویانه ای را بعمل می آورد. حمید گل بار بار با افتخار اظهار نموده بود که حمایت و پشتیبانی پاکستان از گروه های تروریستی باعث آن گردیده تا پاکستان صاحب سلاح هسته ای شود و این کشور در تحولات و عملکرد های جهانی از جایگاه خاص بر خوردار گردد. 

وقتی به واژه ها، جملات و شیوه ی اظهار این جنرال بی حیای پاکستانی نگاه میکنیم و باز، اعلامیه ی تازه ای اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان را که دستور دوام جنگ و خونریزی را در افغانستان میدهد حمایت های بدون قید و شرط حمید گل به یادم می آید میگویم خداوندا تو قادری توانایی میتوانی همه مجرمین را مجازات کنی، و به جهنم بفرستی وقتیکه عملکرد و خونریز طالبان را می بینم و یا در رسانه های چاپی میخوانیم، وجه مشترک و یکسانی کار برُد واژه ها و جمله ها و تبلور عین اندیشه و طرز تفکر خصمانه، ارتجاعی، غرض آلود و مداخله گرانه را در هردو در می یابیم.

یا بعباره ی دیگر، مادامکه سخنان ماجرا جویانه ای جنرال حمید گل در مورد افغانستان و سرنوشت ملت بخون نشسته این سرزمین را می خوانم و یا می شنوم، چنین استنباط میکنم که اعلامیه ی اخیر گروه طالبان شاید نیز توسط همین جنرال دشمن کیش وضد افغانستان نگاشته شده باشد. معلومات که من در مورد جنرال حمید گل دارم.

حمید گل یکی از طراحان ویرانی و اسارت افغانستان بوده است. کرنیل امام ها نیز مزدوران دستور پذیر همین حمید گل بوده اند. حمید گل تنها نبود تعداد دیگری ازملاها و مفتی ها، وزرا و جنرال های پاکستانی، بنام ” پدرمعنوی طالبان” مانند سمیع الحق فضل الرحمن و مزدوران دیگر بنام پدر طالبان شهرت دارند، زمانی که من در پاکستان از طرف دولت افغانستان به صفت دیپلومات ایفای وظیفه میکردم خوب به یاد دارم،جنرال حمید گل در یکی از روز نامه ها بنام اکسپرس طی مصاحبه ای مفصل در مورد افغانستان چنین ابراز نظر کرده بود تا زمان خروج نیرو های خارجی از افغانستان، صلح در این کشور هرگز برقرار نمیشود”، ” حمید گل گفته بود چون حکومت کرزی دست نشانده است، بنابران،شورای عالی صلح که در افغانستان ساخته شده هیچگونه موفقیتی نخواهد داشت حمید گل گفته بود زمان دولت حامد کرزی، ناتو و امریکا دیگر گذشته است و این طالبان اند که به افغانستان باز خواهند گشت” و حکومت خواهند نمود و کسانیکه در دولت حامد کرزی کار میکنند، همه دست نشانده گانند، آنها به ملت افغانستان خیانت کرده اند، آنها از نیرو های خارجی خواسته اند که بیایند و افغانستان را اشغال کنند، این فراموش نشدنی است و ما طالبان را اجازه نمی دهیم که با دولت کابل حاضر به گفتگو شوند. حمید گل در بخش دیگر از صحبت خود گفته بود. طالبان را نباید صرف طالبان خواند، آنها از مقاومت ملی افغانها نمایندگی میکنند. حکمتیار و مجاهدین زیادی با طالبان هستند و زیر یک چتر در افغانستان می جنگند” حمید گل گفته بود اگر امریکا به دنبال صلح است، باید با مخالفان مسلح گفتگوکند، یعنی رئیس جمهور امریکا باراک اوباما باید با ملا عمر گفتگو کند، این تنها راه حل مسأله افغانستان است.
شما با وضاحت می بینید که یک جنرال دشمن کیش بیگانه تا کدام حد بخود حق میدهد از آدرس گروه تروریستی طالبان با چنین بی حیایی نماینده گی نموده سخن بگوید؟ ما افغانها به یقین کمی و کاستی های حکومت گذشته و حکومت موجود را میدانیم، اما این تنها حق ملت افغانستان است که در مورد دولت موجوده وچگونه گی تعیین سرنوشت ملی خویش ابراز نظر کند. حمید گل ها و سایربیگانه گان طماع و دغلبازهرگز نباید خود شان را در موضع ( وصی) و یا( ملجه) ی مردم افغانستان قرار دهند. اینان باید بدانند که هنوز ملتی در سرزمین پریشان حال افغانستان نفس میکشد. بلی حمید گل ها نباید ملت دشمن شکن افغانستان را ازعقب عینک عده یی از”رهبران” فروخته شده طالبی “بنگرند و هرگز نباید فراموش نماید که ملت ما هم عناصر فروخته شده ی ” افغانی” که بنام ستون پنجم در حکومت موجود شهرت دارند را شناخته اند و هم اربابان جنایت پیشه ی پاکستانی و غیر پاکستانی آنها را خوب تشخیص داده اند. حمید گل مرده است اما منتظر روزی هستیم که همه جنایت پیشه گان به پیشگاه ملت بخون خفته ی افغانستان حساب پس بدهند.حمید گل ادعا نموده بود که پول های زیادی در افغانستان حیف میل شده آیا حمید گل نمیدانست که در دوران جهاد مردم افغانستان بشمول زمان طالبان آیا همین جنرالان غدارپاکستانی و سایر مقامات حکومتی این کشور نبودند که سالهای طولانی جهاد مردم افغانستان، ازحق مسلم ملت ما پول ها ی گزاف اندوختند و هست و بود کشور ما را غارت کردند؟ آیا همین دار و دسته ی خاین پیشه پاکستانی نبودند که بحق یک ملت بپا خاسته و مظلوم و آواره شده تا توانستند جفا و خیانت کردند؟ آیا همین جنرالان نا مردمی پاکستان از برکت سر دوملیون شهید افغانستان، صاحب سلاح هستوی ملیونر های روزگار خویش نیستند؟ آیا همین ها نبودند که داشته های ارجناک موزیم ملی ما را توسط نوکران خویش به غارت بردند ؟ به دستور حمید گل علیه مردم افغانستان از بمب های کنارجاده گرفته تا از حملات انتحاری، ازشلیک موشکها واستعمال خمپاره انداز ها، از موترهای پک اپ و موتر سایکل های تهیه شده توسط حکومت پاکستان، از کمین کردن ها، از اختطاف افراد داخلی و خارجی، ازمواد مخدر، از سنگسار و دره زدن و حلق آویز کردن و گلو بریدن و قطع دست و پا و انگشت انسانهای سرزمین ما واز پیشرفته ترین وسایل و وسایط جنگی و همچنان از پناهگاه های مصوون و پایگاه های تمرینات نظامی و تاکتیکی درخاک پاکستان و مساعدتهای لوژستیکی شما جنرالان شکست خورده و پُرعقده و دو رو و دو پهلو استفاده ی همه جانبه مخالفین دولت افغانستان بعمل می آورند. زمانی حمید گل گفته بود ما تا ساختن حکومت اسلامی ناب با مبارزه خویش در افغانستان ادامه می دهیم، امیدوارم ملایکه در قبر تنگ و تاریک حمید گل از وی بپرسند.
حکومت ناب اسلامی مورد نظر شما اگر بهتربود، چرا نخواستید چنین گروه متحجر و چنین حکومت ناب اسلامی توأ م با ترور و تهدید درجامعه ی پاکستان مستقر شود؟ اگر در کفش تان ریگ نداشتید چرا همه ی این مصیبت ها را تنها برای افغانستان لازم میدانستید؟ دریغا و دردا خیلی دل تنگم قلم دیگر همرایم یاری نمیکند تا از این زیاد تر این جنایتکاران را معرفی کنم سخت خسته ام مشکلات فراوانی دامنگیر من است تهدید توهین تحقیر غیر از پشتیبانی مردم خدا پرست افغانستان و لطف خداوند بزرگ دیگر امیدی ندارم حال و احوال وطن عزیز ما از دست این مداخله گران و این جنایتکاران چنا ن رقت بار شده است که دیگر هر خس و خاشاک و هر کس و نا کس مانند سمیع الحق سر تاج عزیز بخود حق میدهد که درامور هستی و زند گی ملی ما مداخله ی آشکار نمایند و هرسفله ی نا پخته جرأت میکند بما و حالت زار ما طعن و لعن بفرستد. هربی خرد بد ذات در خانه ی آبایی ما آتش بیفروزد و سوختن و کباب شدن زن و مرد و پیر و برنای ما را به نظاره بنشیند.

ولی، با آنهم ما، با جرأت و با فریاد رسا میگوییم که ” تا یک نفر افغان است، زنده افغانستان است” به همت مردم افغانستان باور دارم به یقین کامل میگویم هرگز گروه طالبان و متحدان سیه درون شان و نه پاکستانی ها و نه چاکران شان، نمیتوانند در این سرزمین معجزه خیز به مراد دل یرسند. و و هیچگاه نخواهند توانست ملت شجاع و آزاده ی افغانستان را غلام و برده ی خویش سازند.