حادثه خونین پاریس : نوشته اسعمیل فروغی

اسماعیل  فروغی من از حوادث خونین پاریس همانقدر غمگینم که از انفجارات هولناک هفته ی پیش در بیروت و قتل عامهای تقریبن همه روزه در کشور خودم ، سوریه ، عراق ، یمن ، لیبیا و کشورهای اسلامی دیگر . ایکاش دول و مردم جهان کم از کم در یکی از قتل عامهای رخداده در کشورما ( مثلأ بازار شهراورگون پکتیکا یا قتل عامهای رخداده در سوریه یا عراق ) هم همینگونه واکنش نشان میدادند . که نداده اند ! بخاطر قربانیان ترور وحشتناک پاریس بسیار اندوهگینم ؛ اما نمیتوانم از گفتن و نوشتن این دو گپ دلم خودداری کنم : گپ اول اینکه

ــ حوادث هولناک پاریس زنگ خطری خواهد بود برای بسیاری کشورهای بزرگ و کوچک اروپایی که به نحوی به ساز خلیفه ی بزرگ شان امریکا رقصیده و در ایجاد و حمایت گروههای تندرو اسلامی چون جهادیها ، القاعده ها ، داعشی ها و امثالهم ؛ دانسته و ندانسته کمک کرده اند . ازکناراین سخنان بشارالاسد رییس جمهور دیکتاتور سوریه نمیتوان به ساده گی رد شد که امروز بار دیگر با تکبر به رهبران دول غربی میگوید : ” برایتان نگفته بودم که به تروریستان کمک نکنید زیرا فردا دامن خودتانرا خواهد گرفت ” گپ دوم ، سوالیست که ذهنم را پر کرده و تا هنوز پاسخ قطعی و کاملش را نیافته ام . پرسش اینست که آیا راه اندازی اینهمه حوادث خونین در مشرق زمین و کشاندن پس لرزه های آن در اروپا ؛ هدف بدتر کردن اوضاع امنیتی و اقتصادی اروپا را در پی نخواهد داشت ؟ آیا اروپا خود یک رقیب بزرگ اقتصادی برای ایالات متحده ی امریکا نیست ؟ آنچه برای همه روشن است اینست که ، آمریکاییان و همدستان اروپایی و عربی شان ، فقط بخاطر و یا بهتر است بنویسم به بهانه ی سرنگون کردن بشار الاسد ، صدام حسین ، ملا عمر و معمرالقذافی ، تمام جهان ما را نا امن و بی ثبات کرده اند .

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.