شماره سی وپنجم مجله ی الکترونیکی به نشر رسید : شــاپــور احـــمــدی

مجله ی الکترونیکی عقربه، به شماره ی سی و پنجم رسید.عقربه در حوزه های شعر امروز، ترانه، نقد و نظر در حوزه ی شعر و داستان, موسیقی,سینما,
مباحث تئوریک ادبیات، تآتر، هنرهای تجسمی،اندیشه و … منتظر  دریافت
آثار و نوشته های
منتشر نشده ی دوستان
شاعر و نویسنده و منتقد می باشد.
در بخش اندیشه از مباحث تئوریک در حوزه های فلسفه،جامعه شناسی،روانشناسی
و…. استقبال می شود و تاکیدی بر ارتباط این مطالب با ادبیات وجود ندارد
http://www.aghrabe.com/