فوزیه میترا نطاق برجسته رادیو تلویزیون ملی افغانستان: نوشته – نــور عـدیـل

    %d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7فوزیه میترا در یک خانواده روشنفکر در کابل بدنیا آمده دوره ابتداییه را در مکتب بی بی شمسو و عالی را در لیسه آمنه فدوی به پایان رسانید

بانو میترا از جمع هزران دانش آموز مکتب بعد از ارزیابی وامتحان توسط همکاران تلویزیون که جهت جستجو و گزینش بهترین صدا و چهره به مکتب آمنه فدوی مراجعه کرده بودند انتخاب گردید و اولین کار گویندگی اش را از برنامه های تلویزیون آغاز کرد

او که متعلم مکتب بود به تلویزیون میامد و برنامه ها را ثبت کرده دو باره به خانه بر میگشت بی خبر از اینکه همکاران واستاد دیگر نیز در دفتری به عنوان اداره نطاقان مصروف کار و پیشبرد برنامه های مختلف اند

بانو فوزیه میترا که هنوز حمیدی تخلص میکرد بعدی رهنمای هاشم پکتیانی به اداره نطاقان مراجعه کرد و مورد تشویق همکاران و شخص مدیر نطاقان زنده یاد گل شاه محرابی قرار گرفت.

فوزیه همانند سایر گوینده گان شامل کورس نطاقی گردید تحت رهنمای های استادان با

تجربه چون شفیقه حبیبی، دوکتور اسدالله حبیب

، سیف الرحمان ابراهیم خیل ، دکتور اکرم عثمان ، و پوهاند عبدالاحمد جاوید که مسولیت پرورش نطاقان را داشتند قرار گرفت .

فوزیه میترا دیری نگذشت که توجه همه پردیوسران و دایرکتران با صدا و سیمای خوب اش بخود جلب کرد و تمام برنامه هنری ، ادبی ، تفریحی ، نظامی ، اسلامی و سیاسی را با روال خودش برای بینیندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو پیشکش مینمود که مورد توجه همه قرار میگرفت چنانچه او باری برنامه فرهنگ مردم را آنچنان مانند همیش زیبا بخوانش گرفته بود که آن برنامه جایزه منطقه آسیای میانه را بدست آورد

واما فوزیه میترا نه تنها در برنامه خوب و خوش میدرخشید بلکه بسیار زود به خوانش سرویس های خبری مستقیم رادیو و تلویزیون راه یافت و جایگاه تازه در دل و دیده شنوندگان و بینینده گانش بخود باز کرد بانو میترا اولین سرویس خبری هشت شب رادیو افغانستان با درمحمد نوری بخوانش گرفت که خیلی ها برایش پر خاطره است.

فوزیه میترا بعد از ختم مکتب به حیث مامور رسمی در اداره اطلاعات مقرر گردید و برنامه های جام جمع و مروری بر مطبوعات را پردیوس مینمود و در کنار تمام مصروفیت هایش تحصیلات عالی اش را در انستیتوت پیداگوژی در سال به پایه اکمال رسانید و به حیث استاد ادبیات در لیسه ابولقاسم فردوسی پرداخت

فوزیه حمیدی در سال 1361با حسین میترا یکی از ژورنالیستان معروف و پرکار رادیو تلویزیون ازدواج کرد و تخلص میترا رابخود گرفت با مشکلات زیادی که برای این زوج ژورنالیست و معروف پیش آمد در سال 1381به کشور شاهی هالند پناهنده شدن و با چهار فرزند شان مریم ، احمد مسیح، احمد میلاد و احمد بلال زندگی میکنند.

فوزیه میترا در خارج از کشور نیز به فعالیت های میپردازد و همیش با حضورش در محافل فرهنگی آنرا رنگ دیگر میبخشد

بانو فوزیه میترا با صدای گیرایش ده ها پارچه شعر را دکلمه نموده به علاقمندانش که در صفحات اجتماعی میگذارد و دست بلند در نوشتن طرح های ادبی و شعر دارد وچندین صفحه ادبی فرهنگی از نوشته هایشان استفاده میکنند

شما نیز از خاطرات همکاری تان با فوزیه میترا و حسین میترا برای ما بنوسید تا خاطرات طلایی رادیو تلویزیون تازه گردد.  %d9%81%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7