اشتراک سید زمرنقاش چیره دست افغان در فستیوال بین المللی هنر نقاشی : نوشته ۰ عـمــر نـنـگــیــار

%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a8%db%8c%d8%b1

اشتراک سید زمرنقاش چیره دست افغان در فستیوال بین المللی هنر نقاشی

بتاریخ یازده سینتیابر ۲۰۱۶ فستیوال بین المللی هنر نقاشی با شرکت نقاشان کشور های مختلف جهان در شهر زیبا ی سنینه کشور سلواکیا بر ګزار ګردیده بود . این فستیوال همه ساله از طرف ګالیری سمولک به حمایت دولت سلواکیا تدویر می ګردد . درین فستیوال نقاشان نخبه با حضور داشت دوستداران هنر نقاشی تابلو های زیبا می افرینند و به معرض تماشا قرار می دهند و از جانب هم به سبک هاوشیوه های خلقت اثار همدیګر اشنا می شوند ، که این خود زمینه ساز خوب ای تبادل تجارب میان نقاشان ای با فرهنک ها و دیدګاه های متفاوت می باشد .

 %d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b2%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%85

نقاش چیره دست افغان اقای سید زمرکه از جامعه ی افغانی شهر مسکو بعد ازبرګزاری دوه نمایشګاه ای اثارهنری اش در خانه ملت های روسیه در شهر مسکو ودر سالون کنفرانس های مر کز کاری جامعه ی سراسری افغانها در مجتمع تجارتی هوتل سیواستوبل در این فستیوال اشتراک داشت بعد از برګشت موفقانه به شهر مسکودر ارتباط کار فستیوال ګفت : فضای فستیوال خیلی ها صمیمانه ودلخواه بود،برایم خیلی ها مسرت بار بود که برای اولین بار دو تن از نقاشان افغان ( من و اقای عارف دامع ) زیر بیرق افغانستان در این فستیوال بین المللی شرکت می ورزند ، افتخار دارم که اثار نقاشی خلق شده ی ما درکار فستیوال توجه بیشتر علا قمندان و مسولین ګالیری سمولک را به خود جلب نموده و مورد تحسین ایشان قرار ګرفت .

کار فستیوال که مدت دوه هفته را در بر ګرفت با مراسم ویژه ای در تالار بزرګ مرکزی شهر سنینه پایان یافت واز نقاشان نخبه افغان هر یک سید زمر و عارف دامع با اهدای سر تیفکت شرکت در فستیوال قدر دانی بعمل امد .