داعش در حالت زایش : احمد سعیدی

 به نقل از رسانه های صوتی و تصویری گروه داعش روز گذشته بعد از جنگ با گروه طالبان وارد دره هاى در دامنه اى سفيد کوه درمربوطات ولسوالى پچيرواگام ولایت ننگرهار یعنی مناطق توره بوره شده اند.
ازاينکه سفيد کوه دره هاى خيلى قشنگ وسرسبز دارد، مجاهدين در دوران جهاد دردامنه اى اين کوه ها يک مرکزمستحکم را براى سازماندهى عمليات ضد قواى شوروى و حکومت وقت افغانستان ايجاد کرده بودند. در این مناطق سموچ های که مجاهدین در همان زمان ساخته اند تاثیرات بمباردمان هوایی در آن مناطق بسیار کم و ناچیز است.


از سوی دیگر اين محل ازلحاظ موقعيت ستراتيژيک وجغرافيایى براى ايجاد همچومرکز خیلی مناسب است. در آن وقت مجاهدین تحت رهبری مولوى محمديونس خالص همين منطقه را به حيث قرارگاه شان انتخاب کرده بودند. گرچه اسامه بن لادن بعد از پیروزی مجاهدین به توره بوره نرفت وارد ولايت ننگرهار شد، درمنطقه اى بنام ميلوه اقامت اختیار کرد وآنجا را به حيث اقامت گاهش انتخاب کرد . چون منطقه ای ميلوه درنزديکى توره بوره موقعيت دارد، همين علت است که به جاى ميلوه به نام توره بوره شهرت يافت. به عقیده من علت آمدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در آن زمان به توره بوره سموچ ها غار های مستحکم و همچنان نزديکى به سرحد مشترک با کشور پاکستان بوده است. گرچه رهبرشبکۀ القاعده قبل از آمدن به توره بوره درمناطق ولايت کنر فعاليت داشت و میخواست در آنجا بماند اما بعداً یک تعداد ازقوماندانان وقت ننگرهار مانند معلم اول گل، انجنیرمحمود و حاجى سازنور اسامه بن لادن را تشویق نموده به دامنۀ سفيد کوه آوردند و توره بوره را به حيث يک مرکز بزرگ نظاميش انتخاب کردند. نه تنها در حال حاضر بلکه در گذشته نیز توره بوره بخصوص هنگام جهاد نيز از شهرت فراوان برخوردار بود، اما زمانيکه واقعه اى يازدهم سپتمبرسال ۲۰۰۱ ميلادى درايالات متحده به وقوع پيوست و شبکه اى القاعده درآن متهم گرديد، امريکا وهمراهانش غرض ازبين بردن اين شبکه القاعده که قرار گاهش در توره بوره بود به افغانستان آمده و توره بوره را هدف بمباردمان سنگین قراردادند.
در همان زمان، توره بوره نخستين جاى بود که هواداران اسامه بن لادن درآن جا مسکن گزين بودند و به حيث يک مرکزمستحکم نظامى درآن فعاليت داشتند.
ايالات متحده وهمراهانش توره بوره راهدف بمباردمان هوايي همه جانبه توسط طیارات غول پیکر قراردادن که همين بمباردمان باعث شد تا توره بوره ذهن نشین مردم درهرگوشه جهان گردد. گرچه در آن زمان پس ازعمليات متعدد قواى ايتلاف در توره بوره و ميلوه اين منطقه ازوجود هواداران شبکۀ القاعده پاکسازى گرديد و اسامه بن لادن گفته می شود که به همکاری یکی از قومندانان سر شناس ننگرهار به پاکستان فرار کرد اما با گذشت یک سال پس از آن توره بوره بار ديگر به حيث يک مرکزنظامى مخالفان مسلح دولت تبارز کرد. از چندین سال بدینسو يک گروه از مخالف مسلح دولت که به نام “محاذ توره بوره” یاد میگردد، درکنارطالبان مسلح دران فعاليتهاى مسلحانه راانجام ميداند حضور فعال داشتند اما روز گذشته مورخ 24 جوزا 1396 این منطقه به دست گروه داعش افتاده است. ایجاد قرارگاه مستحکم از طرف داعش در کوه های توره بوره برای صلح و ثبات در آینده افغانستان خیلی خطرناک و کشنده است دولت افغانستان باید هم هوشیار باشد و هم بیدار اشغال توره بوره از طرف داعش میتواند زنگ خطری باشد برای صلح و ثبات در افغانستان در چنین وضعیت جهان نباید پشت خود را به طرف افغانستان بگرداند حضور داعش در توره بوره عواقب جبران نا پذیری دارد .
این بار جهان نباید افغانستان را در این حالت که داعش توره بوره را قرار گاه ساخته است تنها بگذارد تردیدی وجود ندارد و دنیا هم باید بدانند نه تنها گروه تروریستی داعش بلکه تمام گروه های ترویست و آشوب گر پدیده های ضد نظام های مردمی و دمکراتیک اند .
این گروه ها با هدف تخریب، تمام سنت های مذهبی، فرهنگی و قومی را زیر پا می گذارند. در حال حاضر تروریزم در راس داعش جهان را تهدید می کند و مانند یک ویروس و سرطان در حال گسترش است تا به مرزها نفوذ کند و نظم جهانی را برهم بزند. شرایط امروز افغانستان به نحوی است که کابل باید بخاطر جلو گیری از رشد و تقویه داعش به همکاری دوستان بین المللی خویش گام های مطمعن و استواری بردارد حضور داعش در کوه پایه های توره بوره در کوتاه مدت زمینه رشد دارد. فراموش نباید کرد که چند قبل داعش یک پروژه برای خاورمیانه بزرگ شمرده میشد و سربازگیری اش از بین مردم با احساسات بالای مذهبی صورت میگرفت. بعد از این پروژه رشد داعش افغانی خواهد بود نه در خاور میانه، به باور من دیگر چاره ای جهت جلو گیری از این هیولا وجود ندارد تنها و تنها مبارزه با گروه هراس افکن داعش همکاری مشترک سران کشورهای منطقه و فرا منطقه را می طلبد. شکل گیری یک برنامه واحد برای مبارزه با تروریسم بین المللی الزامی است در غیر آن روز های بدی در انتظار همه خواهد بود .