از طرف وزارت هنر وفرهنگ لقب استادی برای وحید قاسمی داده شد : نگارنده – زلــمـی رزمی

وحیدقاسمی آوازخوان ، نوازنده و آهنگسازبا ذوق و محبوب رادیو وتلویزیون کشور را همه میشناسیم .
اوهنرمندی است متواضع و بی ادعا که صدا و آثار و آهنگهای بیادماندنی اش را از سالها به اینطرف ازطریق رادیو وتلویزیون، کنسرتها ومحافل هنری می شنویم ، زمزمه می کنیم و مجالس سرور و شادمانی برپا می کنیم.
وحیدقاسمی اخیرا به برسم سپاس و قدردانی از چهل سال خدمات هنری اش درعرصه موسیقی لقب استادی را دریافت کرد.

ما هم ضمن عرض تبریک و تهنیت، اینک زندگینامه و کارنامه هنری وی را اختصارا بخوانش میگیریم و ذکر خیری ازاو بعمل می آوریم تا شاید برای جوانان هنرجو و مستعدکشورسرمشق قرارگیرد و توجه داشته باشندکه نیل برکمال رسیدن به اوج، درهنر و دانش موسیقی جز از راه کوشش بی انقطاع و تلاش مداوم صورت پذیرنیست .
وحیدقاسمی متولدسال ۱۳۳۹ خورشیدی و فارغ التحصیل فاکولته ادبیات دانشگاه یا (پوهنتون کابل) است و فرزند استاد فقید یوسف قاسمی و نواسه سرآمد موسیقی افغانستان مرحوم استادقاسم افغان .

وحیدقاسمی با توجه به صدای خوشی که داشت ازهمان کودکی تشنه آموختن هنرموسیقی بود و در فراگیری تیوری ها وهارمونی های موسیقی شرقی و غربی نزد پدر و عموی هنرمندش استادیعقوب قاسمی و نیزاسـتاد سلیم سـرمسـت واسـتادببرک وسا آموزش دید و ازآنان بهره های فراوانی جست
سال ۱۳۵۶ خورشیدی بودکه کارحرفوی خود را با ایحاد گروه هنری بنام ” شاین ” و سبک مخصوص بخودش شروع کرد وبا پخش و نشر اولین آهنگهایش مورداستقبال پرشوردوستداران هنرموسیقی قرارگرفت
وحیدقاسمی در آهنگ سازی و انتخاب شعرذوق بلندی دارد واشعارناب و پرنغز شاعران را از ته دل و با سوز و گدازمیخواند و درشنونده اش شوروهیجان ایجاد میکند
اوصدها آهنگ تصویری وغیرتصویری ازطریق رادیوتلویزیون، اجرای کنسرتها و ارائه سی دی ها وآلبوم ها بدوستداران هنرش ارائه داشته که هرکدام دوستداران فراوانی دارد
آهنگهایی مثل :
ای دل مرو سوی خطر،گرمیروی لرزان مباش
دل آدم میشه رازهمه دنیا را بدانه
میشه در باغ دو چشمهایت بشینم
الله مست جوانی
به این تمکین که ساقی باده درپیمانه میریزد
نشودفاش کسی آنچه میان من و توست
“افغان غریب برباد شـو”
از خـودکش بیگانه پرسـت”
آشتی وغیره ازآهنگ های ماندگاراوست
ازویژگی های دیگروحیدقاسمی هنرآهگسازی وی است که نه تنها اکثریت آهنگهایی که به اجرا درآورده ازساخته های خود اوست بلکه برخی هنرمندان دیگرنیز با آهنگ هایی ازساخته او به شهرت و محبوبیت رسیده اند .
افتخارات
– اخذ مقام نخسـت در جشنواره سـال 2007 (ازسـوی تلویزیون نور/ امـریکا) درمیان آهنگسـازان
– اخذ لقب “سـتاره مـوسـیقی” درجشنواره سـال 2008 (از سـوی تلویزیون آریانا)
و اینک دریافت لقب استادی ازجانب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به پاس چهل سال فعالیت وی در عرصه موسیقی.
وحیدقاسمی هرچند بعنوان مهاجردرکشورکانادا بسرمی برد ولی او طی سالهای اخیربکشوربرگشته و ضمن آوازخوانی وآهنگسازی و تنطیم موسیقی ، سفرهایی بولایات و قرا و قصبات داشته ودرعرصه گرد آوری,شناسایی و تحقیقات موسیقی اصیل محلی وفلکلورکشور که بخش غنی ازموسیقی سرزمین ماست و متاسفانه درفراموشخانه تاریخ سپرده شده است ، خدمات بزرگی را به انجام رسانیده است.
دریافت لقب استادی را به این هنرمند شایسته و پرتلاش تبریک و تهنیت گفته، صحتمندی و سلامتی و توفیق مزیدش را آرزو میدارم.