بانو حبـیـبـه عسکر هنـرمند مـعـروف تیـاتر ٬ رادیـو وتـلویزیـون افـغانستـان برگرفته از صفحه ۴۲ الی ۴۵ کتاب آوای ماندگار زنان : مــاریــا دارو

 خانم حبیبه عسکر مشعل دار تیاتر افغانستان چطور کارنامه  های  هنری  اش را آغاز کرد. طوریکه قبلا به خدمت خواننده گان عزیز تذکر داده شد که تیاتر زینب ننداری به همت والای محترمه زینب عنایت سراج ومتعلمین لیسه مسلکی میرنو تولنه (موسسه نسوان) به کارهنری وفرهنگی پرداخت. خانم حبیبه عسکر-آن شیر دختر افغان  در حالیکه (13) سال  داشت ٬   در آغاز  دهه چهل  با جسارت پرده اسارت و برده گی را درید وبا شهامت در ستیج زینب ننداری در حضور عموم  تماشاچیان ( زن ومرد) برای اجرای تمثیل ظاهر شد وجرائت تمثیل را برای دیگر  زنان   نیز انتقال داد.                                             اولین نمایشانامه او بنام (عیدارتیست) اثر مرحوم فضـل احمد نیــنواز و دایرکتر آن مرحوم سید مقدس نگاه بود . خانــم عســکر در دوران زنــدگی  هنـ-ری خود حــدود (600) نمایشنامه در تیاتر های مختلف  کشور موافقانه بازی کرده است. بعضی از آنها را بگونه مشت نمونه خروار تذکر میدهم. دختر دیوانه نوشته  شادروان محترم مهدی دعاگوی، شام زندگی، او پدرم نیست (در راه عقیده) اثر شادروان استاد لطیفی، زنان عصبی، ترجمه شادروان  دکتور محمد نعیم فرحان، بازگشـــت ناگهــانی اثراز نویسنده فرانسوی ترجمه ونگارش شادروان  موسی نهمت،  گنهکاران بی گناه به دایرکت استاد  مهربان نظراوف که این درام  را هنرمندان تاجکی وافغانی در یک استیج مشترکآ تمثیل کردید {یک شب هنرمندان طبقه اناث افغان با هنرمندان ذکور تاجکی وشب دیگرهنرمندان  ذکورافغان با هنرمندان طبقه اناث تاجکی بازی میکردند یک مسابقه خوبی هنری بود که خوش بخــتانــه هنرمندان افغانی خیلی موفق بودند ومخصوصآ درمقابل حبــیبه عسکرستاره درخشان افغانستان هیـــچ یک ازهنرمنــدان اناث تاجکی مقاومت کرده نتوانست. 

دراین شب با وجود که نـمایش هنوز دوام داشت تماشا چیان حبیبه عسکر گلباران میکردند که یکی از خاطره های خوش در زندگی هنری بقول خودش محسوب میشود . این موفقیت باعث افتخار مهربان نظراوف نیز بوده است}.  همچنان حماسه مادر به دایرکت  شاد روان  دکتور نعیم فرحان، مادر گورکی، مرد خسیس، من بمیرم تونمیری  وغیره  درام  ها  خیلی موفق درخشیده است.                                                                                خانم عسکر برعلاوه تمثیل در تیاتر با صدای مقبولش موجودیت وصدای رسای زنان رابگوش وچشم هموطنانش از ورای رادیو وتلویزیون نــیـز رسانید. در رادیو درامها، داستانها، پارچه های تمثیلی برنامه های محتلف هنری وادبی وسیاسی واجتماعی فارغ ازحساب نقش بازی کرده است.  بعد راهی جهان سینما گردید دو بار در فیلم های بنام روزگاران، وگمراه ظاهر گردید.  این هنرمند محبوب  مفتخر به  جوایزهنری زیاد گردیده است ولقب شایسته فرهنگ وستاره صلح نیزنصیب شده است.                                                                                                                                   بانو حبــیــبه عسکر درســـال  1326 خورشیدی در شهر کابل تولد گردید و درسال 1340 ش همرای عســکرظفـــرازدواج کرد . گرچه زندگی شان در ابتدا بنا به نبودن درک درست ازهم دیگر،  عدم توافــق کامل و مداخلات تعصب آور اجتماعی آگنده ازملال وپرابلم بود . مگر باگذشت زمان وتشویق مردم از هنرمند وحسن نیت در مقابل هنرمند پیدایش وتوافق مکمل بین زوجین باعث حلاوت زندگی خانواده گی شان گردید، با تولد میمون فرزندان روابط فامیلی استحکام یافت وبه عشق مبدل شد .                                                                                                                                                          ثروت ازدواج ایشان موجودیت چهار فرزند گران مایه دودختر ودو پسرهریک ماری عسکرسرمست، انجینر ناهید عسکر، محترم جاوید عسکر ومحترم وحید عسکر که هرکدام ایشان دارای تحصیلات عالی مسلکی اند٬ میباشد.                                                      درسال 1374- ش 1995 م- عقــب گرد هنــری وفرهنـ-گی در افغانستان حکم فرما گردید . دروازه های تیاتر وسینما بسته وحکم کفربدان اتلاق گردید . حیات هنرمندان به خطر مواجه گردید خانم حبیبه  عسکر با فرزندانش وطن را ترک گفتند وبه کشور استرالیا درشهر ملبرن اقامت اختیارنمودند.  درنمایشات تیاتر، رادیو درام ها، نمایشات تلویزیون وفیلم با هنرمندان معروف وموفق آن زمان مانند مرحوم استاد رفیق صادق، مرحوم  استاد عبدالقیوم بیسد، مرحوم استاد حمید جلیا، مرحوم مشعل هنریار، عزیزالله هدف،  مرحوم سید مقدس نگاه، میمونه غزال،  مرحوم عظیم جسور، فضل الحق عبادی ، زرغونه آرام، مزیده سرور، سعید ورکزی ،  زلیخا نورانی،  نورتن نورانی، شادروان زلیخا نگاه،  خانم سایره اعظم وممثلین رادیو، تلویزیون، افــغان فیــلم وغیره هــمـه هنرمندان موفق بودند. هنرمندان رسالت مند  توانستند مشعل هنر تمثیل را در  فرهنگ  افغانستان درخشان نگهدارند.                                                                                              از صفحه ۴۲ الی  ۴۵  کتاب  آوای  ماندگار زنان .                                            تالیف  ماریا دارو                                                                                       سال  208  میلادی  – کانادا طبع  شده  است