دببرک ارغند در فرهنگی کارونو قدردانی مجلس : نجیب سرغندوی


 تیرہ
شنبی د نوامبر داتلسمې په ماښام د جمھوري سخن دټولنې په نوښت د ھیواد دنامتو لیکوال او پیاوړي ادیب او ژورنالیست ښاغلی ببرک ارغند د ادبی آثارو(رمانونو) د کرہ کتنې، ارزونو او د نظرونو د څرگندولو غوڼډہ د ھالینڈ د اتریخت په ښار کې جوړہ شوې وہ۰
په دغه غوڼډہ کې ماته ھم د گډون بلنه راکړ شوې وہ او په دې برسیرہ زمانوم د ویناکوونکو په فہرست کې شامل و او ما پتییلې وہ چې دخانوادۂ ماپه نوم د ارغند صیب د وروستي رمان په باب خپله ارزوونکې او څیړونکې لیکنه گډون والو ته ولولم۔
باید ووایم چې ماھغه لیکنه برابرہ کړې وہ خو په خواشینۍ چې روغتیائي ستونزی او محدودیتونه په غوڼډہ کې زما د نه گډون سبب وگرځید او ھغه لیکنه نالو ستّی پاته شوہ۔ که څه ھم ماله غوڼډی څو ورځې مخکې خپل د نه گډون معذرت محترم ارغند ته وړاندې کړ، خو شخصأ ماته د تأسف وړ وگرځید چې له دغسی یوہ ادبی او فرھنگی بڼډارہ بې برخې پاتې شوم۰ 


محترم ارغند له څلورو لسیزو زیاتی مودی راھیسی د افغانستان د پاړسي ادب او فرھنگ په پراخه کی قلم او قدم وھي او د خپلو ابداعی آثارو د تخلیق له امله ئې د یوہ پیاوړی، نوښتگر او فعال کیسه لیکونکي او رمان لیکونکی په توگه په ټولنه کې خپل وړځای او مقام ترلاسه کړئ دئ۔
ارغند یو متعھد او ژمن لیکوال دئ او د ټولنې د بیلابیلو پوړیو د وگړو د ځانگړتیاوو او سایکولوجي، په ټولنیز ژوند کې د ھغوئ چال چلند او راشه درشې په پوھیدو خپل داستاني آثار خلق کړي۔ ارغند د ټولنې ژورې ته ورننوتئ او د خلکو د ژوندانه د پراخ سمندر له تل ئې د پھلوان مراد، کفتربازان، لبخند شیطان او خانوادۂ ما او نورو په څیر رنگینې مرغلرې راایستلي او د خپلو آثارو مینه والو ته ئې ډالۍ کړي دي۔ ھمداوجه دہ چې ددہ دغه راز تخلیقي آثار و د لوستونکو زړونو ته لار ایستلې او دئ په دې بریالئ شوئ چې د یو پرگنیز او د خلکو پرگنو آرمانونو ته دریښتوني او ژمن لیکوال په توگه په افغانی ټولنه کې وړ حیثیت او مقام خپل کړي۔
ارغند زموږ د ھیواد لومړنئ لیکوال دئ چې تر ټولو لڼډہ کیسه ئې چې پنځه سوہ توري لري، دنقطه، سرخطترنامه لاندې لیکلئ دہ۔
زہ په داسې حال کې چې د جمھوري سخن دغه نوښت چې د گران ارغند د آثارو د کرہ کتنې او ارزونې او ھم ددہ د مقام او ځای د درناوي او لمانځنې بڼډار جوړ کړئ، ستایم او دغه راز یو اقدام په دې ډگر کې ښه او وړ نوښت بولم، ھمدارنگه پخپله محترم ببرک ارغند ته د نورو تر دې لا په زړہ پورې داستانونو او رمانونو د تخلیق د حوصلې او توان ھیله کوم۔ په یقین چېارغند صیب ددې وړتیا او ځواک لري چې د داستان لیکلو د ھنر په رنگینه پراخه کې لاھم ډیر کلونه قلم په لاس کې ولري او په دې ډگر کې لانور ستر گامونه اوچت کړي۔
د جمھوري سخن ھڅې او نوښتونه دې ھمداسې تازہ او نوښتگر اوسي۔
نجیب سرغندوی
د لایدن ښار د نوامبر دوہ ویشتمه