خلا اخلاقی در آئیـنه دولت و اجتـماع!.. دکـتور علی احـمد کریـمـی

   زمامداران متکبر و تشنه به قدرت افغانستان بیشتر از چهل سال در طوفان روزگار با تکیه با نیروهای خاریجی اخلاقن ، عمدا و بطور افتخاری عامل کامل جدایی  دولت از مردم گردیده اند که درنتیجه باعث تشدید  بحرانهای سیاسی،اقتصادی ، اجتماعی وخلا اخلاقی گردیده است  ،انحطاط درامور اخلاقی دلیل نه دارد بلکه در اثر علت ها مانند استبداد های سیاسی و اختناق های  مذهبی که مادر تمام رذایل اجتماعی است بوجود میآید.ما باید مدیون افتخارات تاریخی،فرهنگی و اخلاقی خود باشیم که مهمترین عامل وحدت است  ورنه کشور ما دراین طوفان های بی وقفه در طول چهل سال فرو می پاشید،تاریخ افتخارات فرهنگی ما واقعن از امپراطوری های فرهنگ  و اخلاق پسندیده جهان محسوب میگردد. به گفته سلطان العرفا مولانا بزرگترین آفت وبیماری درجامعه مفاسد اخلاقی‌ است اومفاسد اخلاقی را مادر تمام رذایل می خواند ،و کوتاه ترین راه پیروزی بر مفاسد اخلاقی را عشق ،مهربانی و محبت که گرایش به خیر و نیکی و برکت که زیبا ترین مظهر فضیلت است می دانست. مهم ترین پیام بزرگان ما درس اخلاق مداری به تمام بشریت بوده است،  اکثری از خوانندگان این شعر  شیخ الجل سعدی را ازدوران مکتب شایدبخاطر داشته باشند :

بیاد دارم دارم ز پیر دانشمند

توهم ازمن بیاد دار این پند

هرچه بر نفس خویش  نپسندی

نیز بر نفس دیگری مپسند  

این شعر از ارزشهای بزرگ اخلاقی درمسایل حقوقی،سیاسی و اجتماعی است واگر این قانون اخلاقی در حکومت ها ومیان افراد جامعه مراعات  گرددو پابند آن باشند در تصمیم گیری های اجتماعی اختلافات وجود نه خواهد داشت،با دیگران مهربانی کن تا باتو مهربانی نمایند،ستم مکن تا برتو ستم نکنند، به اقوام دیگران احترام کن تا به قوم تو بی احترامی نکنند.بزرگان تاریخ میگویند اخلاق را طوفان های روزگار تقویت می بخشد اما متاسفانه طوفانهای بی وقفه چهل سال آخر بد ترین تهدید به ارزشهای والای اخلاقی ما گردیده است و مانع تساوی طلبی های بشردوستانه ،عدالت اجتماعی وابتکار وعلاقمندی به خاطر احترام متقابل و مسولیت های مشترک به خاطر سرنوشت مشترک گردیده است. مردم افغانستان از وعده های دولتهای ناکارآمد و بد اخلاق  که به نام انتخابات و دموکراسی اعتماد ندارند ومانع اصلی جدایی دولت با مردم گردیده است ،مردم میدانند که انها بی شرمانه داد از حاکمیت قانون می زنند اما قانون سرپوش برای برات خیانت های آنان گردیده است،میدانند که در همه امور دروغ میگویند ودروغ ،چاپلوسی ،بی باز خواستی ورشوه ازبالا به پائین قاعده گردیده است و می دانند کاری ازدست این سلاطین فساد که مهم، ترین عوامل نفاق و تفرقه افکنی های قومی،زبانی و مذهبی گردیده اند ساخته نیست و همه می دانند که با بد اخلاقی های رذیلانه  به آبروی مردم و سرنوشت کشور بازی می نمایند. اخلاق دولتمردان امروز اخلاق اقتدار گران وسودا گران است به عبارت دیگر اخلاق بردگی ونه اخلاق سروران و آزادگان ، در اخلاق بردگان زورمندان و اقتدارگرایان  اخلاق خودرا برتر می دانند وخود را نماینده و مدافع مردم می خوانند اما در عمل، مردم و بویژه فقرا بخاطر فقر شان توهین و اهانت میگردند وحق ایجاد ارزشها را به خود می دهند، کشورها دراثر جنگها و آفت های طبیعی ویران متضرر میگردند و دوباره بازسازی میگردند اما  ولی مردان تاریخ که در فکر آینده کشور خود می باشند تلاش دارند تا ارزشها و فضیلت های فرهنگی و اخلاقی خودرا حفظ نمایند واگر ارزشهای اخلاقی را ازدست بدهند جامعه مدت های طولانی به آفت های بدتر ازطاعون مبتلا میگردد . مردم صبور وبا ایمان افغانستان درطول تاریخ در مقابل تهاجم بیگانگان از تمامیت ارضی و افتخارات فرهنگی خود دفاع نموده اند امروز در طوفان حوادث در مقابل هموطنان ظالم خود از ارزشهای بزرگ اخلاقی و والای انسانی مقاومت می نمایند و همین صبر و ایمان دشمنان افغانستان واحد را از تجزیه و جدایی نا امید گردانیده است و صبر مقاومت بزرگترین درس عبرت به بزرگترین قدرت دنیا ومتحدین آن خواهد بود تا از مداخله در امور افغانستان آزاد و مستقل خودداری ورزند واز حمایت دست نشاندگان خود داری ورزند واین عالی ترین و عادلانه ترین درس اخلاقی به آنان خواهد بود،

دکتور علی احمد کریمی