ُمارک توین و مناظره ترامپ و جوبایدن ! نویسنده – دکتور علی احمد کریمی

مناظره سیاسی درتاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا سابقه صد و پنجاه سال دارد. مردم امریکا از نمایش نخستین مناظره ترامپ وبایدن  در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۱ به گونه تئاترپوچی در خانه کهن سالان مایوس گردیدند . هردو نامزد دراین مناظره بجای مشکلات عمومی  از الفاظ رکیک و اهانتهای شخصی و خانوادگی برعلیه همدیگر استفاده نمودند. هردو همدیگر را باعبارات مبالغه آمیز و کلیشه ای به انحراف از دموکراسی و دروغگویی  متهم نمودند. رئیس جمهورترامپ دراین مناظره  خودرا بهترین رئیس جمهور امریکا خواند که درطول کمتر  از چهار سال بیشتر ازهمه برای امریکا خدمت نموده است.

بایدن رئیس جمهور ترامپ را بدترین رئیس جمهور درتاریخ امریکا متهم نمود و مدعی گردید که باعث نفاق وانشعاب درجامعه گردیده است ، بایدن با نقل قول ازروزنامه نیویارک تایمز که روسیه به خاطر کشتن نظامیان امریکا در افغانستان به طالبان پول می دهد ترامپ را سگ پاپی ولادیمیر پوتین نامید . هردو رقیب در موقع مناظره سخنان همدیگر را قطع می نمودند و آقای ترامپ بیشتر از ۷۷ بار سخنان رقیب را قطع نمود. هردواز واژه مانند” خفه شو” همدیگر را  مسخره می نمودند. مشکلات اساسی میلونها مردم آمریکا دراین مناظره که در اثر کرونا  هفت ملیون آمریکایی مبتلا و بیشتر ازدوصد هزار تلف ،هزاران نفر بیکار که قادر به پرداخت کرایه خانه های خود نیستند ، ومیلونها نفر بدون بیمه بهداشتی قربانی بلند پردازی های  جنجال برانگیز سیاسی هردو رقیب گردیدند.

فرهنگ ادبیات سیاسی در مناظره ترامپ و بایدن سخنان مارک توین پدر ادبیات ریالیسم امریکا را به خاطر میآورد.” بهتر است دهان خودرا بیبندید وابله به نظر برسید تا انیکه اورا باز کنید وهمه تردید هارا ازمیان بردارید.” مارک توین درجای دیگر می نویسد.” این از نعمات الهی است که ما در کشورمان ازسه نعمت گرانبها برخورداریم ، آزادی بیان ، آزادی وجدان  و  احتیاط لازم، برای انیکه ازدوتای اول هرگز استفاده نه کنیم “. مهم ترین ویژگی انتخابات دموکراسی امریکا در آنست که از زمان تاسیس امریکا تا امروز دو حزب برای گرفتن قدرت زور ازمایی می نمایند وسایر مکتب های سیاسی توانایی حضور رادر میدان نبرد ندارند .اما دربحرانهای بعداز کرونا درایالتهای امریکا فریاد های عدالت اجتماعی بلند تر ، رساتر وفربه تر از دموکراسی گردیده است.مردم میگویند که دموکراسی بدون عدالت مانند نقش گل کاغذی بر دیوار است که زیبا جلوه می نماید اما عطر وطراوت ندارد. امریکا بدون عدالت روح پژمرده خواهد داشت . از شعار عدالت اجتماعی پیروان ادیان مختلف و نیروهای سیاسی چپگرا و حتی راستگرایان افراطی نیز پشتبانی می نمایند. در قانون اساسی امریکادولت و دین تفکیک گردیده است، اما سیاست و دین در امور سیاسی مانند دو نهاد جداگانه باهم سازگاری دارند، پیروان تمام ادیان و عقاید حق اشتراک و فعالیت را در حیات سیاسی کشور دارند حتی دین در سیاست امریکانقش کلیدی دارد .درتاریخ سیاسی امریکا  یک بار هم فرد ملحد و خدا ناباور   رئیس جمهور نگردیده است. دموکراسی امریکا الگو وفرهنگ خاص خود را دارد . دموگراسی امریکایی بیشتر نقش ایدئولوژی را در امورداخلی وجهانی بازی می نماید. رویداد های اخیر وبحرانهای سیاسی و اقتصادی  در داخل امریکا نشان داد که نسل جوان از  دموکراسی  امریکا نا راضی هستند و خواستار تغییرات و عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی می باشند واز دموکراسی عملگرا حمایت می نمایند.مردم از شنیدن خوب بودن دموکراسی سیر گردیده اند و می خواهند چگونگی خوب نشان دادن آنرا به جان خود و دیگران حس نمایند. فریاد عدالت اجتماعی بلند تر از واژه دموکراسی گردیده است.مردم بدون احتیاط وبی باکانه می خواهند تا عدالت اجتماعی را در  کار، تحصیلات ،خدمات بهداشتی ، زندگی خانوادگی ،یخچالها و جیب خود ببینند.  مارک توین می نویسد” خوب بودن خیلی خوب است،اما برای انیکه به دیگران نشان دهیم چگونه خوب باشند خیلی بهتر است.خرجی هم ندارد”. 
دکتور علی احمد کریمی امریکا