چراغ دیگری که روشن شد : پوهندوی شیما غفوری

مجله راه سوم چون فانوسی درجاده فرهنگ بیرون مرزی به تازگی درخشیدن گرفت. 

صحافت زیبا و مضامین عالی مجله از کار جدی و مسلکی دست اندرکاران آن بیانی دارد و طراوت رنگها و دیزاین صفحات از  ذوق عالی آنها نشانی.

فصلنامه راه سوم که به ابتکار و مدیریت خانم خاتول مهمند و همکاری نویسندگان و ژورنالیستان متعهد به نشر می‌رسد، پیام زنده بودن  فرهنگ کشور وامانده در جنگ ما را همچنان در بیرون مرزی ها آواز می‌دهد.

 هر کتاب و هر مجله، هر خط و هر صفحه که با زبان های وطن نگاشته میشود و داشته های تاریخی، ادبی و هنری ملی ما را ثبت روزگار نموده و به هموطنان انتقال میدهد، قابل قدردانی است. در روزگار سریع السیر زمان در غرب که وقت ارزش طلا را کسب کرده است، پرداختن به فرهنگ کشور کار بسا ارزنده و قابل قدر میباشد.

برای دست اندرکاران فصلنامه راه سوم، دریمه لار موفقیت های مزیدی آرزو نموده و از هموطنان عزیز دعوت می نمایم تا با پرداخت  سالانه 40 آیرو این مجله را چراغ خانه های شان بسازند.

 خوشحالم که با تدوین صفحه “بدون حذف”، مجله راه سوم (ندای مردم) را همکاری مینمایم.