التماس داريم تا به فاجعه سازي در كشور ما پايان دهيد : عبدالسمیع کارگر

   مردم بي دفاع و فقير افغانستان در عمق  يك تراژيدي خون تا و ويران كننده نيو فاشيستي مي سوزند  !؟ايا اين كشتار افغان ها و ويراني كشور ما ، انتقام خون كمناري و مكناتن است   ؟ يا خون بهاي دبز ؟ ما به هر دوقدرت هاي بزرگ جهاني  ” انگليسها و امريكاييان ”  التماس داريم كه نسل هاي امروز ما افغانها مسؤول حوادث جنگهاي گذشته نبوده و نيستند ، لطفا  ادامه انتقام را از نسل امروز ما توقف دهيد  ؟ 

انگليس ها  از اعمال دو دهه قبل نظاميان كشور كامنولتش پاكستان اطلاع دارند كه ايشان ، استخوانهاي قاتلين كمناري و مكناتن را از قبرستانهاي سرزمين ما كاوش كردند ، بردند و سوختند  ،  حتي تفنگچه و شمشيري كه جان كمناري و مكناتن را گرفته بود هم بدست اوردند  و بردند  ؟

   ما نسل امروز نميتوانيم مسوليت گذشتگان را بر عهده گيريم ، مانند انكه المان هاي متمدن امروز ، مسوليت  اعمال فاشيست هاي هتلري ديروز را بر عهده نگرفته اند  ؟  نسل بي گناه امروز ما از شما قدرتهاي متمدن و مدافع حقوق بشر ميخواهند تا نسل ما را عوضي نشانه نگيريد  ؟   انگليس ها و امريكاييان متمدن :  ببينيد و يكبار به  بيست سال گذشته سياسي و نظامي تان در افغانستان نگاه كنيد ؟

   ايا مجاهدين نسل امروز ما در دفاع از أهداف شما پيشقرولان  پيروزي هاي شما نبودند ؟  ايا طالبانيكه حكومت شان توسط شما سركوب گرديد و ساقط ساخته شد ؟ با شما توافقنامه صلح امضاء نكردند ؟ يعني اين نسل با شما دشمني نكرده اند ؟ ايا  نسل امروز ما سزاوار مرگ  اند ؟ 

   شما بايد بدانيد كه اين ملت و نسل بيگناه  امروز ما با شما وهمه ملت هاي دنيا دوستي و همزيستي برادرانه ميخواهند و يگانه آرزوي شان زندگي در صلح ، شراكت در اقتصاد و تجارت ، إميزش در فرهنگ و تفاهم در سياست   ،  دارند  .  اين ملت بينوا  براي تامين صلح در كشور خود ، نيازمند كمك صادقانه شماست و از شما و ملت هاي با احساس و بشر دوست شما ميخواهند كه كشور مارا در تامين صلح كمك نماييد . 

    تقاضاي ما از شما اينست  تا كانال هاي  كمك هاي مالي و تسليحاتي را به دهشت افگنان مسدود كنيد ، حمايت كنندگان دهشت و وحشت را در تعزيرات  ، مالي ، نظامي و تجهيزاتي قرار دهيد ،  جهان امروز ما خواهان  ، ازادي ، استقلال و عدالت اجتماعي اند ، تمكين به خواستهاي بشري  ، عشق برانساندوستي لذت عالي دارد .

عبدالسمیع sent امروز ساعت 11:36

١٣  سرطان   ١٤٠٠

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.