افغاستان درمیدان نبرد میان شیطان و منافقان! :دکتور علی احمد کریمی

فقدان وحدت ملی نه تنها باعث جنگهای داخلی بلکه فروپاشی و تجزیه کشورها وحتی سقوط امپراطوری ها گردیده است. 

وحدت ملی افغانستان در خطر است. افغانستان در میدان جنگ میان شیطان و منافقان سخت ترین و سیاه ترین روزگار را تجربه می نماید.

 زمان جنگ مقدس فرا رسیده است . شیطان با وسوسه های فریبکارانه وعده کمک را می دهد و مطابق به حکم قرآن ” کار آنها همجون شیطان است که به انسان گفت کافرشو تا مشکلات ترا حل کنم اما هنگامیکه که کافر شد گفت من از تو بیزارم من ازخداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم.”سوره حشر آیه ۱۶. درجهان معاصر قدرتهای بزرگ به خاطر تسلط بر کشورهای فقیر به خائنان اجیر و  مزدور وعده قدرت، ثروت و کمک را  می دهند،زمانیکه اهداف و منافع  شیطانی شان تمام گردید کشورهای فقیر رابه روی ویرانه های جنگ رها وفرار می نمایند واز مزدوران خود چنان بیزار میگردند تا رسوای عالم و آدم گردند . 

فرار دیروز  شوروی و امروز امریکا آموزنده ترین پند برای اجیران  تشنه به قدرت است که بدون کسب رای اعتماد از مردم  فریب وعده های بیگانه را خوردند و به وطن خیانت وبه مردم خود ستم نمودند .                                                                                               بیگانگان از تجزیه افغانستان نا امید گردیده اند اما دشمنان  داخلی خطرناک تر از بازی های منفعت جویانه  بیگانگان است، منافقان مزدور در درون جامعه زندگی می نمایند، تمام اسرار درون خانه را می دانند وشریک اشرار اند.  منافقان گمراه تراز شیطان اند. 

 بیچا نه گفته اند وقتیکه شرم وترس از خدا نباشد همه چیز مجاز است. تعریف منافق و تصویر منافقان درتمام شاهکارهای ادبیات جهان بطور آموزنده و عبرت انگیز ارائه گردیده است. 

 دولتمردان دورو وریاکار  درادبیات  سیاسی جهان بنام “hypocrisy” یعنی دورو و ریاکارچون خطرناک ترین و مضر ترین افراد جامعه مورد تنفر مردم قرار می گیرند،  ریاکاران با استفاده از قسم و وعده های دروغ به اعتماد مردم  خیانت مینمایند  . مردم ما خطر منافقان را طی چهل سال به جان و زندگی خود و خانواده های خود امتحان نموده اند که خطر منافقان از وسوسه های شیطان تباه کننده تر است ، منافقان  در درون جامعه ودرمیان مردم زندگی مینمایند شناختن شان آسان نیست وغافیگرانه از پشت خنجر می زنند. 

 ازدیدگاه قران مهمترین ویژگی های منافقان  “دو رویی، نیرنگ بازی، فریب کاری ،دروغگویی،  چرب زبانی، درمقابل اقتدارگران چاپلوس ودر مقابل بینوایان خود خواه ، ظاهر راسته اما پوچ ومیان تهی دارند،نقشه کشی، سخن چینی و پخش شایعات را کوتاه ترین راه رسیدن به مقصد می دانند، ریاکار در دین اند و دشمن خدا وپیامبر اند.”  علامه ها آشکار ونشانه ها روشن است. حکما می گویند که سگ از خداوند شکرگزاری می نماید که سگ آفریده شده است ونه خوک، خوک خدا را شکر می کند که خوک هستم اما انسان منافق نیستم.  

در میدان جنگ میان شیطان و منافقان تنها با شمشیر ایمان به حق  و وجدان  پاک میتوان از مادر وطن دفاع  نمود.   

موقعیکه نوشتم جنگ پلید تر در راه است چون درجنگ میان شیطان و منافقان باید ابراهیم گونه وعاشقانه ازعزیزترین چیز که جان انسان است گذشت.  دراین جنگ پلید بیگانگان می روند ولی منافقان ریاکار بروی تن پاره پاره وطن باز هم به خاطر تقسیم قدرت وثروت به خیانت ونیرنگهای منافقانه و رذیلانه خود ادامه خواهند داد .  

ما دیگر حق نداریم که با شعار های ظاهرا وطن دوستانه به وسوسه های شیطانی و نیرنگ بازی های منافقان کمک نمایم ،همه مسؤلیت داریم و همه در میدان نبرد میان شیطان و منافقان باید از حکم خدا تابعیت نمایم و به خاطر نجات مادر وطن متحد گردیم. زمان جنگ مقدس فرا رسیده است. هیچکس حق ندارد که بگوید از دست من کاری ساخته نیست. 

درجنگ با شیطان ومنافقان هر انسان با ایمان باید دین خودرا ادانماید. متاسفانه دراین جنگ آدمهای ضعیف النفس ،متملق ، هرزه وابن الوقت آسان و بدون مقاومت فریب وسوسه‌های شیطان واسیر دام نیرنگ های منافقان میگردند بدون آنکه چیزی بدست آورند.

کشته شدگان بدنام لشکر منافقان درکشور ما در جنگ چهل ساله کم نیستند. تجارب چهل سال جنگ‌ نشان داد که گروهی  نه تنها در نبرد بامنافقان ریاکار جرئت گفتن حق را نداشتند و ندارند بلکه از طعن واستهزا به گویندگان حق نیز دریغ نمی ورزند، افغانستان زخمی که از هرزخم آن جویبار خون جاری است نمی میرد وهرگز نه خواهد مرد ولی بی حرمتی به حق وپیروی ازمنافقان ریاکار عمر اختلافات، قتل وخونریزی ها را درازتر و غم بدبختی ها را افزون تر می گرداند.  خدا  هرگز به ملتی سروری نه خواهد داد که درمیدان نبرد میان شیطان و منافقان از حکم حق پیروی نه نماید. 

دکتور علی احمد کریمی امریکا

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.