ارتجاع سیاه مذهبی،دست پرورده های استعمارگهنه کار انگلیس!؟: محمد حنیف حریف

سید احمد گیلانی مشهور به «پیر»یکی از سران «جهاد فی سبیل الله»!؟وازجمله جنگ سالاران معلوم الحال !

بخاطر شناخت بیشتروبهتر خانواده گیلانی ها ومجددی ها ،نقش وماهیت ارتجاعی وعقب گرایانه ،مزدورمنشانه وجاسوس مآبانه آنهادرتاریخ معاصر افغانستان ، بخش های نوشته ای از «کابل پرس» را برای عزیزان بازنشر مینمایم :

خانواده گیلانی ها مشهور به پیر افندی یکی از خانواده های مشهور مذهبی است که در سده نزدهم تعداد شان بیشتر ازچند نفرنبود ، کنون به خانواده های پرنفوس مبدل شده اند.

انگلیس ها در آعاز سیاست استعماری شان در منطقه ، بخاطر نفوذ در جامعه سر بسته قبایلی با استفاده از مذهب و معرفی جواسیس شان بحیث پیر و روحانی در میان مردم بسیار بهره بردند. طوریکه تاریخ نشان داد اکثریت جواسیس انگلیس از راه جلب و جذب مردم ساده دل بحیث مریدان در تضعیف و شکستاندن و منحرف ساختن قیام ها و مقاومت های مردمی علیه انگلیس ها خیلی مفید برای استعمار گران ثابت شدند.

گیلانی ها در سده نزدهم توسط دولت بریتانیا در اوج استفاده از معتقدات مذهبی مردم بنام، ملا، سید، حضرت و پیر بحیث وسیله نفوذ و جاسوسی در افغانستان و در هند بریتانوی ظاهر شدند. از آن به بعد نفوذ روز افزون این خانواده به ظاهر روحانی و مقدس هم در میان مردم و هم در حوزه سیاست های کلان کشور چشمگیر بوده است. مهمترین حوزه نفوذ این خانواده در میان مردم بی سواد و ولی معتقد به پیر و مرشد بوده است که قبل از همه در میان قبایل پشتون سابقه طولانی دارد.

از میان ده ها «جواسیس روحانی» خانواده مجددی ها و گیلانی ها برحسته ترین شان اند که تا کنون نه تنها از نفوذ در جامعه افغانستان برخور دار اند بلکه مانع بر علیه تجدد و ترقی شدند. چنانچه نقش مجددی ها در سقوط حکومت امان الله و در خدمت انگلیسها را تاریخ تا هنوز فراموش نکرده است. خانواده های مجددی و گیلانی نه تنها در حوزه مذهب و سیاست شهرت دارند بلکه در عیاشی و خوشگلی بخصوص بانوان آنها شهره آفاق اند که درینجا مجال بحث آن نیست…….

در دوره جهاد حزب محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی بحیث تنظیم جهادی میانه رو و شاه پرست شناخته شده بود. زمانیکه گلبدین حاضر نشد مقام صدر اعظمی را در حکومت مجاهدین قبول کند، پیر گیلانی تلاش نمود که وی حاضر است مقام صدر اعظمی را قبول کند. ولی موصوف در زمینه توفیق نیافت. در سالهای ایجاد و تقویت طالبان توسط آی اس آی اکثریت این خانواده با وجود اختلاف میان خویش از جمله حامیان طالبان به شمار می رفتند. حتا گفته میشد که پیر گیلانی را آی اس آی برای تقویت و مشروعیت بخشیدن امارت ملا عمر بحیث صدر اعظم مقرر می نمود. پیر برخی اوقات جرگه های قبایلی را در پشاور دایر نموده از شمله قبایل کرده وی شمله بلند تر زده نسبت به هر پشتون وی خود را پشتون تر معرفی مینمود، بدون آنکه به آن معتقد باشد. اما بعد از سقوط طالبان تمام خورد و بزرگان این خانواده از سراسر جهان جمع شده در تمام نقاط کلیدی حکومت کرزی جا گرفتند.

در میان خانواده گیلانی ها سید اسحق گیلانی یکی از سر کش ترین و خود خواه ترین فرد به شمار میرد. سید اسحق گیلانی بر خلاف دیگر گیلانی ها بسیار بلند پروازی نموده و صحبت های غیر مسئولانه زیاد می کند.

در سال 1996 در هنگام اشغال کابل توسط طالبان، سید اسحق گیلانی که با دو نفر از کارمندان آی اس آی همراهی میشد، ظاهراً به دعوت خلقی های مقیم مسکو و هم چنان مرحوم جنرال خلیل یکی از افسران نظامی جناح پرچم حزب دموکراتیک که پیوند خویشاوندی با وی نیز، دارد وارد مسکو گردید. در اجتماعی که به افتخار وی در مر کز تجارتی افغانها تر تیب شده بود، وی از پاکستان بحیث برادر بزرگ یاد نمود……

در سالهای حکومت طالبان سید اسحق در دو جبهه مصروف بود یکی در جبهه حمایت از طالبان و دیگری در زیر تشکیلاتی موسوم به قبرس در تحت رهبری داماد گلبدین. در اجلاس بن سه نفر از خانواده گیلانی اشتراک نموده بود: سید اسحق گیلانی، فاطمه گیلانی و آقای احدی شوهر وی……..

باید گفت شاید این حرف دقیق باشد که شرایط زندگی در آنطرف سرحد بهتر از این طرف خط دیورند است،اما عملاً گیلانی ها از خورد تا کلان در موضع منافع پاکستان قرار دارند تا افغانستان. آنها هم از مذهب و هم از نام قوم پشتون برای حفظ منافع شان و دستور حامیان خارجی شان بهره می برند، بدون اینکه به آن معتقد باشند……

به هر تر تیب، در کشور های که مردم بومی آن به حاشیه رانده شده باشند، سر نوشت آنها بدست جواسیس رقم می خورد. تاریخ بار ها به اثبات رسانیده که خانواده ها و گروه های که با انگیزه های جاسوسی در سر زمین های دیگران صادر شده اند، هرگز علاقه فطری به سرزمین که در آن زیست می کنند، ندارند و فقط ماموریت شان را به عنوان عمال خارجی تا حد امکان نسل در نسل ایفا می کنند. گیلانی ها از همین قماش خانواده ها اند، که نه تنها در عیاشی و شراب نوشی معروف اند بلکه در تحمیق ساختن مردمان بیسواد و مذهبی به عنوان پیر و روحانی استفاده اعظمی نموده اند.

تا زمانیکه دست این گونه خانواده ها از سر نوشت افغانستان قطع نگردد، افغانستان همواره آله دست استعمارگران خواهد ماند!

1 دیدگاه برای «ارتجاع سیاه مذهبی،دست پرورده های استعمارگهنه کار انگلیس!؟: محمد حنیف حریف»

  1. بازتاب: that site

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.