مصاحبه بانو عادله ادیم هنرپیشه سابق سینمای افغانستان با مجله هفته

اگر روزی فلم بسازم، داستان زندگی خودم خواهد بود 

تاریخ نیم سده سینما در افغانستان نشیب های زیادی را سپری کرده است و گرم سرد روزگار را بیشتر از دیگر عرصه ها تجربه نموده است سینماگران تنها دهه شصت را فراز کار های سینمایی افغانستان می دانند در فلم های ساخته شده دهه شصت نمونه های خوبی از نو آوری کشف های جدی و پرداخت های بکر را در سینمای افغانستان می توان بخوبی مشاهده کرد 

در این دوران ژانر های گوناگونی از کار های سینمایی توسط هنر پیشه ها و کارگردان های موفق افغانستان به جریان افتاد که توانست هویت مشخصی را برای سینمایی افغانستان خلق کند  و هنر پیشه های موفقی در سینما حضور یافتند و به جذابیت سینما افزودند و به زیبایی هنر افغانستان قدم برداشتند یکی از این هنر پیشه های موفق در عرصه سینما عادله جان ادیم است که تا امروز چهره شناخته شده و محبوب مردم افغانستان او را دختری خاطره ها می نامند.

با این هنر پیشه موفق افغانستان مصاحبه ای را انجام داده ام که بی گمان همه شما منتظر خوانش آن هستید. 

عادله ادیم کیست؟ در کجا تولد شده و دوره تعلیمی و تحصیلی را در کجا به پایان رسانده؟ 

سلام و عرض ادب شما خدمت شما و خواننده گان ارجمند مجله با ارزش تان

من در یک روز گرم تابستان در همان خانه های کاگلی کوچه عاشقان و عارفان شهر کابل تولد شدم دوره ابتدائی را در مکتب مستوره غوری با شوق و ذوق کودکانه تمام کردم و بعد شامل مکتب متوسطه آمنه فدوی شدم و با لقب دانش آموز شایسته از مکتب آمنه فدوی  فارغ شدم و از دیدن عکس هایم به صفت شاگرد ممتاز در جراید مکتب به وجود خودم می بالیدم. در سال ۱۹۹۴ تحصیلات عالی را در روسیه در انستیتوت (پوشکین) در رشته ادبیات روسی به پایان رساندم و موفق به اخذ دیپلوم شدم در دوره مهاجرت،مدت سه سال در کشور هالند در رشته های دفتر داری و تجارت مختص به بانوان درس خواندم

ودیپلوم آنرا نیز کسب کردم 

ازدواج نموده ام و آشیانه خود را با عشق آراسته و با سه فرزند و همسرم در کشور هالند زندگی میکنم

هنر را چطور چطور انتخاب کردید و چگونه وارد سینما شدید؟ 

روی آوردنم به سینما به گفته عوام نصیب و قسمت بود ویا هم می توان آنرا تصادف عنوان کرد علاوه برآن تشویق دوست خوب دوران مکتبم هنرمند توانای کشور بانو صدیقه جان تمکین و هکذا ترغیب و کوشش های پیگیر مرحوم توریالی شفق (دایرکتر موفق سینمای افغانستان) توانستند که پایم را به جهان هنر سینما بکشانند. 

شما در مشهور ترین فلم های هنری و سینمایی مانند 《مرد هاره قول است 》 هنرنمایی کرده اید که تا هنوز فکر نکنم فلم دیگر جا گزین آن شده باشد،اگر باره فلم های که در آن هنر نمایی کرده و باعث به شهرت رسیدن تان شده است بگوئید 

من تقریباً در ده فلم بلند هنری بازی کردم فلم هایی که در آن نقش داشتم اینهاست؛ صبور سرباز،مردهاره قول است،پرنده های مهاجر،عشق من میهن من،فرار،بیگانه،کج راه، سقوط و فلم مستند امریکایی.

مردم فلم《 مردهاره قول اس》و《 بیگانه》را پسندیدند البته دیگر فلم هایم نیز داستان خوب داشته اند مگر زیاد به نمایش گذاشته نشده اند زیرا نظر به شرایط آنزمان رسانه های جمعی خیلی کم بود و زیاد تر فلم ها به سینما نمایش داده میشد 

متأسفانه در دوره طالبان نفس سینما از حرکت افتاد و طالبان بخشی از این فلم ها را از آرشیف افغان فلم بیرون آورده آتش زدند که خوشبختانه کارمندان صادق افغان فلم صد ها حلقه فلم را در نقاط مختلف افغان فلم پنهان کردند که اگر طالبان این فلم ها را می یافتند آنان را به مرگ محکوم می کردند  خوشبختانه چند حلقه فلم توسط کارمندان هنرپرور افغان فلم محفوظ نگهداشته شد و متباقی فلم را آتش زدند و دو فلمم نا تکمیل ماند. 

در عرصه هنر سینما مشوق و مربی تان کی بود و سرگذشت چطور شما را به سینما آورد؟ 

من در سینما کدام مربی خاص نداشتم از آوان نو جوانی همیشه می اندیشیدم که چگونه می توانم در جامعه یک انسان مفید باشم؟ تصادف یک روز که هنوز صنف نهم و یا دهم مکتب بودم در راه مدرسه مورد نگاه مرحوم توریالی شفق دایرکتر فلم قرار گرفتم قرار گرفتم او سناریویی را روی دست داشت و خیلی ها اظهار کرد در فلم شان نقش بازی کنم من که در اصل در فکر فلم و سینما نبودم،همین که نقطه روشن رسیدن به آرزویم را یافتم که چگونه می توانم یک انسان مفید باشم و خدمتی را برای مردم انجام بدهم پیشنهادشان را پذیرفتم و تقریباً مدت یک سال طول کشید تا رضایت خانواده را حاصل کردم   

آیا کدام کار تازه هنری روی دست دارید؟ اگر بلی با کی و در کجا؟ 

نه کدام کار تازه هنری ندارم چون کار سینما مستلزم کار گروهی و مشترک است متأسفانه خیلی دشوار است تا همه همکاران را دور هم جمع کنیم زیرا همه همکاران به هر گوشه ای از دنیا پراگنده شده ایم. 

اگر روزی بتوانید فلمی بسازید نخستین فلم تان بیانگر چگونه داستانی خواهد بود؟ 

نرگس عزیز! من مصروف نوشتن داستان زندگی خودم هستم اگر روزی بتوانم فلم بسازم داستان زندگی خودم را فلم خواهم ساخت تا برای آینده سازان کشور درس بزرگ باشد. 

منحیث کسی که بهترین فلم های هنری و سینمایی را در کارکرد های تان دارید به هنرمندان و سینماگران تازه وارد چه گفتنی دارید و آیا در این اواخر فلمی را که سینما گران افغانستان تهیه کرده اند سراغ دارید که به دل تان چنگ زده و خوش تان آمده باشد؟ 

منحیث یک سینما گربه هنر مندان تازه وارد مشوره می دهیم تا سینما را مانند هنرمندان سایر کشور های جهان مسلکی بیاموزند خصوصاً در شرایط فعلی که تقریباً همه هنرمندان خارج از کشور هستند و امکانات فراگیری آموزش مسلکی سینما را دارند. در ضمن فلم زیاد ببینند و نقدهای فلم های دنیا را بخوانند و بشنوند و اگر می خواهند واقعاً سینماگر خوب باشند سینما را دست کم نگیرند و معلومات خود را در باره سینما گسترش دهند مطالعه کنند و کتاب های خوب دنیا را در مورد سینما بخوانند و کوشش کنند محبوب باشند نه مشهور در مورد اینکه کدام فلم های افغانی به دلم چنگ زده باید بگویم که به همه سینماگران عزیز ما که در سال های اخیر در شرایط دشوار افغانستان فلم ساختند صدها آفرین میفرستم زیرا نگذاشتند صدای سینما خاموش بماند        

از جوایز هنری و افتخارات که کسب کرده اید می خواهیم بدانیم 

در آنزمان تشویق های معنوی زیادی وجود داشت منجمله دوکتور نجیب الله فقید رئیس جمهوری اسپق افغانستان چندین بار در بیانیه هایش به طور اخص از من نام برده و تقدیر نامه ای از طرف مقام ریاست جمهوری مزین به امضاء شان را به من اعطا کردند نا گفته نباید گذاشت که دوکتور نجیب الله در رشد و ارتقای هنر سینما نظر خیلی ها نیک و فراخ داشت روحش شاد باشد

قدردانی جناب محترم سلطان علی کشتمند بزرگوار در قسمت تشویق و تقدیر هنرمندان قابل یاد آوری است و شخصاً خودم سپاس گذارم 

طوری که از برگه فیسبوکتان بر می آید، علاقمند نوشتن هستید و نبشته های تان مورد استقبال گرم هموطنان قرار میگیرند،از چه زمانی به نوشتن آغاز کردید آیا تصمیم دارید روزی نویسنده شوید و کتاب بنویسید؟ 

علاقمندی به نوشتن زمانی آغاز شد که با مطالعه آشنا شدم و این علاقمندی از کودکی در من وجود داشت گاهی گاهی فکر کردم روزی نویسنده می شوم 

راستش هیچ وقت به فکر هنر پیشه شدن نبودم قسمی که در پرسش بالا گفتم رفتنم در سینما بطور تصادفی و فقط روی نیاز جامعه بود و سینمای وطنم به من ضرورت داشت وقتیکه من بازی در فلم را آغاز کردم همیشه با خودم می گفتم اگر نتوانم یک هنر پیشه خوب شوم میتوانم یک سناریست یا فلم نویس خوب باشم در آن ایام من هنوز متعلم مکتب بودم به همین منظور رشته ادبیات را انتخاب کردم تا بتوانم نویسنده شوم و در سینما در کنار هنر تمثیل سناریو بنویسم مگر از قضا تقدیر طوری دیگری با من بازی کرد در مهاجرت از مجبوریت های روزگار رنگمال، باغبان و راننده شدم که خوشبختانه در کنار همه مصروفیت ها افتخار یک مادر موفق را به دست آوردم و خوشبختانه فرزندانم توانستند بلند ترین مکاتب هالندی را به اتمام برسانند و در دانشگاه همزمان به دو رشته درس بخوانند دختر بزرگترم که دیپلوم خود را در رشته اقتصاد بین المللی و داکتر روانشناسی اخذ نموده مصروف درمان کودکان افغان است. حال که مسئولیتم در برابر فرزندانم کمتر شده منبعد وعده می دهم بیشتر بنویسم تا بتوانم روزی بخیر نویسنده شوم اگر چه دوستان و هموطنان لطف و محبت می کنند و همیشه برایم می نویسند که دل نوشته هایم را مرتب کنم و در قالب یک کتاب چاپ نمایم ان شاءالله در آینده های نذدیک همه را به چاپ خواهم رساند 

در اخیر علاقمندان تان میخواهند بدانند که عادله ادیم با کی ازدواج کرده و چند اولاد دارد؟

با یکی از جمله خوب ترین مرد های دنیا ازداوخ کرده ام ازدواجم دقیق زمانی صورت گرفت که دلم از عالم و آدم گرفته بود در یک روز سخت جنگ به عزم سفر به اروپا سوار بس های کابل پاکستان شدم چادری به سر داشتم پدرم برای خدا حافظی داخل موتر آمد و سرم را بوسید و با گلوی بغض گرفته دعا و نصیحت پدرانه اش را کرد و گفت 《 جان پدر! اگر کدام مرد خوب پیدا شد بخیر ازدواج کن تا خاطر ما جمع شود راهت سفید و سفرت بی خطر خدا حافظ قند پدر! مواظبت باش 》هنگام خدا حافظی اشکهای پدرم از چشمک های چادری به گونه هایم لغزید و با قطرات داغ اشک های پدر بدم آتش گرفت و فکر کردم در تب شدید می سوزم تا نیمه های راه پاکستان آرام آرام اشک می ریختم 

درست فردای همان روز به طرف مسکو پرواز داشتم بطور تصادفی در زینه طیاره با یک جوان جذاب و مودب با قیافه مردانه برخوردم با یک نگاه کوتاه قلبم لرزید و با همان یک نگاه کوتاهی سفر طیاره سفر زندگی ما طولانی شد که تا امروز همسر و همسفر هستیم و در دیار سرد مهاجرت کلبه خود را با عشق آراسته ایم و تا امروز نگذاشتیم هیچ توفان و گرد بادی متضرراش کند با همسر و سه فرزندم به دعای پدرم با عشق زندگی میکنیم 

 با ابراز امتنان از عادله ادیم هنر پیشه مشهور و محبوب خاطره ها.

فعا