اختراعات مسلمانان! : قدرت الله صابری

این اختراعات در زمانی بود که در اروپا و سایر حوزه‌های تمدنی امروزی، حمام‌رفتن عیب‌وعار شمرده می‌شد.

معرفی_دانشمندان_جهان_اسلام

۳۰ اختراع دانشمندان مسلمانان :

۱- نخستین دانشگاه در دنیا توسط مسلمانان ایجاد شد.

“فاطمه بنت محمد الفهری القرشی”

۲- نخستین بیمارستان/شفاخانه توسط مسلمانان ایجاد شد.

“عبدالملک بن مر‌وان، خلیفه‌ی مسلمانان”

۳- ساعت فلکی(اسطرلاب) از اختراع مسلمانان است.

“ابراهیم الفزاری”

۴- عینک‌ 

 از اختراع مسلمانان است.

“ابوعلی حسن بن الحسن بن الهیثم، مشهور به ابن‌هیثم”

۵- واحد اندازه‌گیری چگالی مایعات(Pycnometer) از اختراع مسلمانان است.

“ابوریحان بیرونی”

۶- اسباب و لوازم جراحی از اختراعات مسلمانان است.

“ابوالقاسم خلف بن عباس الزهراوی”

۷- نخستین کسی‌که پرواز کرد، مسلمان بود، نه‌برادران رایت.

“عباس بن فرناس”

٨- نخستين کسی‌که موشک را اختراع کرد، مسلمان بود.

“مهندس نجم‌الدین حسن‌الأحدب”

٩- ارقام شمارشی(..1,2,3) از ابداعات مسلمانان است.

“محمدبن موسی خوارزمی”

١٠- علم جامعه‌شناسی از ابداعات‌واکتشافات مسلمانان است.

“عبدالرحمن بن محمد بن خلدون”

۱۱- علم کیمیاء/شیمی از اکتشافات مسلمانان است.

“جابربن حیان”

١٢- نخستین پایه‌گذار دوربین‌های عکاسی مسلمانان است.

“ابن‌هیثم”

۱۳- لوگاریتم-الگوریتم- الخوارزمی- از بحث‌های مهم ریاضی از اکتشافات مسلمانان است.

“محمدبن موسی خوارزمی”

١٤- نخستین‌ رسام نقشه‌ی زمین، یک مسلمان بود.

“محمد بن محمد الإدریسی مراکشی”

۱۵- باطری مبایل از اختراعات مسلمانان است.

“پروفیسور رشید الیزمی “

۱۶- شبکه‌ی وای‌فای (Wifi) از اختراعات مسلمانان است.

“دکتر حاتم زغلول”

۱۷- علم الجبر (Algebra) در ریاضیات از اکتشافات مسلمانان است. چنان‌چه از (الْ) آن پیداست.

“محمد بن موسی خوارزمی”

١٨- تاریخ هجری شمسی از ابداعات مسلمانان است.

“عمر خیام-نیشاپوری”

۱۹- جنگ‌افزار هاوان/توپ از اختراعات مسلمانان است.

“منير علي-در زمان عثمانیان”

۲۰- تجزیه و تحلیل فریکونسی (Ferqunecy) از ابداعات مسلمانان است.

“کندي”

۲۱- چراغ‌های نفطی/روغنی از ابداعات مسلمانان است.

“محمد بن زکریا رازی”

۲۲- نخستین چاه نفت توسط مسلمانان در ۱۵۹۳ میلادی حفر شد.

۲۳- نخستین کسی‌که صابون را اختراع کرد، مسلمانان بودند.

“محمد بن زکریا رازی”

۲۴- خمیر دندان از اختراعات مسلمانان است.

“زریاب، قرن نوز

۱