شنیدن مژدۀ تازه ازکتاب “اتاق شماره – ۲۲” …اثر ماریا دارو: نوشته داکتر صبورالله سیاه سنگ

شنیدن مژدۀ تازه

از “اتاق شماره – ۲۲” …

ماریا دارو در میان نویسندگان کشور ما نامِ آشناست. تا کنون از وی کتاب‌های “آوای ماندگار زنان افغانستان”، “هنرمندان تاریخ‌ساز تیاتر”، “چهره‌های جاودان” و “پابرهنه بازگشت” را خوانده ام.

امروز مژده و دیباچۀ زیرین را در دو سایت mariadaro.com و www.scribd.com دیدم. نویسنده مانند گذشته، کتاب جدیدش را نیز رایگان به دسترس خوانندگان گذاشته و چنین آغاز کرده است:

سرنامه: اتاق شماره ۲۲

نویسنده: ماریا دارو

آرایش پشتی: پروین نوری

کامپیوتر : اسماعیل دارو

تاریخ نگارش: اپرایل 2010

چاپ اول آنلاین: دوازدهم می 2023

اهدا به مظلومان و ستم کشیدگان افغانستان

كتاب اتاق شماره ۲۲ نمونه‌یی از واقعیت‌‎های روزگار تلخ ظلم و ستم بر مردم عزيز ماست. این کتاب بیان چشم‌دیدها و برداشت‌ها از زندگی مردم زیسته در جغرافیای افغانستان می‌باشد.

افغانستان سالیان متمادی تحت اشغال و حملات کشورهای متجاوز شرق و غرب قرار گرفته است. جنگ‌های خانمان‌سوز – جز ممالک ذیدخل و متجاوز برندۀ دیگری ندارد. در آتش این جنگ ظالمانه کودکان، جوانان و کهن‌سالان سرزمین ما یک‌سان سوخته اند. هر خانوادۀ هزاره، ازبیک، پشتون، تاجک، هندو، بلوچ و … عزیزان و دل‌بندان خود را ازدست داده اند.

این کتاب گوشۀ کوچکی از صدها حادثۀ دوران جنگ را بازگو می‌دارد.

روان تمام شهدای وطن شاد باد!

با حرمت ماريا دارو

ss