سفرمشترک تاریخی کیهان نوردان اتحاد شوروی و افغان : نذیر احمد ظفر

سلام به خوبان همدل و دوستان معززم
عیــــــد را در ســفر گذشتاندم
در فــــراق و حــذر گذشتاندم
ســــفر کاری بود و شکر خدا
شاد و خوش با ثمر گذشتاندم
(ظفر)
مجددا عید گذشته تان مبارکباد
یک ویدیوی از سفر کاری که بمناسبت پرواز مشترک افغان – شوروی بود و من
و جناب پاکطین بزگوار بحیث گزارشگر در آن سهیم بودیم و رئیس هیئات مطبوعاتی جناب سید یعقوب وثیق بود و جناب محترم ظاهر جان تور یال که در آنوقت رئیس تخنیکی تلویزیون بود با محترم سید بشیر حسینی و محترم فاروق ستارزاده که دو کمره مین مجرب و مستعد بودند از بخش تلویزیون ملی و محترم قادرجان طاهری و مرحوم خواجه از افغانفلم با عده یی از کارمندان ار گانهای دیگر به ریاست مرحوم محمد اسلم وطنجار که در آن آوان وزیر مخابرات بود ، درین سفر پر خاطره اشتراک نمودیم و قابل تذکر است که درین ویدیو شهید داکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان با کیهانوردان افغان شوروی صحبت میکند و از ایشان تمجید بعمل می اورد و ارزوی موفقیت مینماید و برای کیهان
نوردان و هیئات مطبوعاتی نشان دوستی خلق ها را تفویض نمودند و گذشته از سیاست های وقت؛ رفتن یک افغان بار اول در فضا خود یک افتخار تاریخی است.


و دیدن و پرواز کردن و دوباره موفقانه بر گشت کیهان نورد در زمین خاطره بر انگیز است ، من سالها این ویدیو را جستجو میکردم که موفق نشده بودم تا انرا دریابم ولی چانس خوش نصیبم شد و این ویدیو توسط یکتن از دوستان مقرب و معززم که سالها با هم رفیق استیم و خواهیم بود ، جناب داکتر احمد شاه زبره سابق یپلوات در کشور منگولیا و فعلا مستقر در مسکو با لطف شان این ویدیو بدستم رسید و سپاس بیکران ازین عزیز دل مینمایم و این خاطره فرا موش ناشدنی را با شما از این طریق شریک میکنم ، همه تان با عافیت و سر فراز و شاد باشید .

نوت : باز نگری برگه تاریخ که تفاوت از کجا تا کجاست!

هموطنان ما بخاطر دارند که در هر تحول سیاسی و تاریخی افغانستان تحولات مثبت هم وجود داشته است. ما شاهد بودیم ؛ در کنار جنگهای داخلی و پرتاپ های بم و راکت ؛ وطنداران ما در شرایط خیلی سخت بسر میبردند. اما در همان حالتیکه شیر مردان نظامی مشت کوبنده بر دهان دشمنان میکوبیدند ؛ ملت نجیب ما بترقی و پیشرفت کشور نیز عقیده داشتند. در دوره دکتور نجیب الله شهید پروگرام سفر فضایی کیهان نوردان اتحاد شوروی و افغان روی دست گرفته شد. دوست گرانقدر و شاعر توانای کشور ما « نذیر احمد ظفر» که خود زمان این پرواز تاریخی در صحنه حضور داشتند؛ همراه با پیام عیدی یک تیپ از پرواز فضایی کیهان نورادان ( افغان – شوروی ) را جهت نشر در سایت ارسال نمودنه اند. از جناب محترم وارث الشعرا جهت ارسال چنین سند تاریخی یک جهان سپاش میدارم. مدیر سایت ماریا دارو