توریالی شفق؛ اسم آشنا، پایدار و جاودانه در تاریخ سینمای افغانستان!

دوستداران هنر وفرهنگ، سینماگران جوان و راهیان سینما! 

از من خواسته شد تا پیرامون شخصیت والاگهر با ضمیر آگاه، مدبر، فاضل و آگاه رشته سینما جناب زنده یاد شادروان استاد توریالی شفق سناریست،مونتاژور، کارگردان متکی به آموزه های مسلکی ومعیاری، توضحات لازمی را پیشکش حضور تان نمایم، من باکمال حرمت به استاد عزیزم که الفبای سینما را از اثر لطف ومرحمت اش آموزش دیده واندوخته های دارم که همه کارکردهایم تکیه به رهنمود های خردمندانه این مرد مجرب و خجسته میدانم..

روح اش شاد ویادوخاطره اش گرامی باد.

 عاقبت گر عمری باشد ماندگار

می گذارم این سخن را یاد گار

می نویسم روی کوه بی ستون

زنده باد یاران خوب روزگار.

بلی! 

باکسب اجازه، میخواهم به معرفت جناب عالیقدر، استاد بزرگوارم، چهره معروف وصمیمی توریالی شفق سینماگر به نام آشنای ماکه با دید وسیع و بینش گسترده در جهت رشد وبالنده گی سینما می اندیشید، از ناملایمات نمی هراسید و بادید و نگرش ژرف گونه به آفرینش و ایجادگری میپر داخت. بعداز آنکه فلم سینمایی ( غلام عشق) را با تصویر برداری محترم انجینیر لطيف احمدی بین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ خورشیدی به پایه اکمال رسانید باتوجه به برسی ها و ارزیابی ها موفق شدند فلم متذکره را روی اکران به نمایش بگذارند.

پیوست بان سعی ورزید نهاد مستقلی را بنیاد نهد که گام مثمر دیگری باشد به سوی اوجگزینی سینما در یک افق بلند ایجادگری و انکشاف، روی چنین اندیشه سالم واستوار در پاییز ۱۳۵۸ خورشیدی امتیاز موسسه سینمایی (پرودکشن شفق فلم) را از وزارت اطلاعات وفرهنگ موفقانه بدست اورد.

این سینماگر آگاه وخوش قلب در آغازین روز افتتاح موسسه سینمایی شفق فلم در حضور جمعی کثیری شایقین و مسوولین سینما چنین ابراز داشت: 

((دستیاب نمودن نام مقدس هنر سینما، بعنوان یک پدیده تاثیر گذار اگر از سویی افتخار بزرگی است، از جانبی رسالت سترگی نیز هست که بر دوش مان گذاشته میشود. 

باید رهپوی صادق ژرفاها باشیم وبه ظواهر وشهرتهای فریبنده وکاذب دل نبازیم بل عمق مسایل را درک و دور اندیشی کنیم، حب وبغض، رقابت های ناسالم راکنار بنهیم، مثبت اندیش بوده به ترقی وتعالی بیندیشیم))

نخستین محصول سینمایی اش همانا فلم سینمایی برجسته ،

بامحتوا، هیجان انگیز، جالب ودیدنی، فلم ( جنایت کاران) است که باکارگردانی و مونتاژ عالی که دستیار اش قدیر رشیدی مونتاژور ورزیده ریاست افغان فلم، دستیار شان محترم احمدسیر رحیل و موسی رادمنش وامور تصویر براداری آن بدوش محترم انجینیر لطیف احمدی، بادستیاران شان، محترم ناصر عزیز، محترم قادر طاهری، با پرودیوسری شاد روان حاجی محمد فیض و جناب خودشان فلم را آماده نمایش واکران ساختندکه با استقبال گرم مردم هنرپرور ما قرار گرفت.

البته در اجرای نقش های عمده، محترم سلام سنگی، ابراهیم طغیان، محمد جان گورن، فتح الله پرند ،ایوب معصومی، موسی رادمنش، محمد حکیم، عزیز فروغ، شاکر جان، خانم ناهیدسرمد، تورپیکی حسنا، خورشیدنور ، حمیده عبدالله، نوریه، هریک در قالب کرکتر های سپرده شده باجمع دیگران درخشش عالی داشتند، 

اینکه این شخصیت وارسته چگونه به اقلیم سینما رو اورد‌ و چه انگیزه سبب شد از بیان خود شان در قسمت دوم این یادهانی تقدیم تان میگردد.

ادامه دارد..