صمیمانه ترین تبریکات برای تمام هندوان جهان نسبت جشن خجسته ویساک

سایت  ماریا  دارو – روز  خجسته  ویساک  را برای   تمام  هندوان  تبریک  و تهنیت  میگوید هموطنان  گرامی   هندو باور  افغانستان  و سایر  هندوان  جهان  ویساک  تان  مبارک  باد.

همه روز  و شب  تان  مانند  ویساک  پرُ  نور  و شادمان  باد

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.