پیام شاد باش

 دانشمند عزیز وگرانقدرپروفیسورودکتورعلوم طب جناب عبدالرزاق سیاوش و همکارعلمی شان دانشمند گرامی جناب دوکتور محمد اسماعیل وردک!

از موفقیت و دست آورد بزرگ تان در اختراع آله ی تثبیت خارجی، غرض تداوی کسر زانو و آرنج (کسر پتلا و اولکران)ازطریق رسانه ها اطلاع حاصل کردم. از آنجائیکه زمانی در شفاخانه مرکزی اردو، آن کانون بشری دانش و معرفت، همه با هم در خدمت وطن و مردم اشتراک مساعی داشتیم؛ این خبر برایم بی نهایت خوش آیند و هیجان انگیز است.

با اظهار شاد باشها واحساسات نیک این موفقیت بزرگ ملی وبین المللی تان را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته آرزومندم کاروان دانشمندان جوان وطن را یکجا با خود به قله های شامخ شگوفایی علوم رسانیده و بر افتخارات هرچه بیشترمردم و میهن بیفزائید.

 برادر تان دوکتور سید احمد جهش