حقوق بشر ازکشته و زخمی شدن دو دختر جوان در غرب کابل و خودکشی یک بانوی دیگر در بلخ خبر میدهد

 

دو دختر جوان که تاهنوز اسامی ایشان افشا نگردیده قربانی توطۀ ای افراط گرایی در میان هزاره های غرب کابل است و قرار معلومات خبرنگاران حوزه امنیتی ششم پولیس کاملا در جریان قربانی شدن این دو بانوی جوان بوده اند و تا هنوز این موضوع را افشاه نکرده اند. گفته میشه این دو بانوی جوان در یک برنامه تلویزیونی تله تیاتر که از شبکه امروز در روز دوم عید پخش گریده نقش ایفا نموده اند و دلیل کشته شدن این دو بانو نیز همین برنامه تلویزیونی است.

یکی از اهالی محل که نخواسته اسمش فاش شود گفته که قبل از اجرای این توطۀ ی قتل ، مسوولین امنیتی را در جریان قرار داده اند و تاجایی هم نهاد های امنیتی نیز قضیه را پیگری کرده بودند و گفته میشه نماینده نهاد های امنیتی تا صبح ساحه را تحت پوشش داشته و صبح وقت وقتی نهاد های امنیتی پولیس ساحه را ترک کرده اند و  این دودختر برای خرید در نانوایی میرفته اند در زیر چادری شناسایی و یکی با ظرب برچه به قتل میرسه و دیگری شدیدآ زخمی گردیده است.

تا هنوز از سرنوشت دختر زخمی اطلاعی در دست نیست و عاملین این قضیه نیز مشخص نگردیده است.در گفتگوی که با یک خانم هنر مند در غرب کابل داشتم وی نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که از دو روز به اینسو با شنیدن قضیه قتل این دودختر جوان خواب راحتی نداشته و میترسد روزی قربانی این نوع از توطۀ شود.

نهاد های مدافع حقوق بشری نیز این قضیه را تحقیق میکنند و امید واری وجود دارد که لحظه های بعد عاملین این قتل در غرب کابل مشخص و از طریق رسانه ها افشا گردد.

قضیه دومی :

دختر 22 ساله که در ناحیه هشتم شهر مزارشریف زندگی می کرد شب گذشته در خانه، خود را با ریسمان به دار آویخت. شیر جان درانی سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت بلخ با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت: “دختری به اسم شفیقه در منطقه ای موسوم به سعید آباد شهر مزارشریف توسط ریسمان خود را دار زد و از بین رفت.”

در جریان سال جاری خورشیدی ولایت های شمال کشور بیشترین آمار خود کشی و خود سوزی را به خود اختصاص داده اند.

پیشتر در ولایت بغلان نیز خانم جوانی از سوی شوهرش به دلایل نا معلوم به قتل رسیده بود.

شماری از اقارب شفیقه نیز به رسانه ها گفته اند که این دختر (شفیقه) حامله بوده اما در مورد علت خودکشی او چیزی نگفته اند.

در همین حال مسئولان پولیس شهر مزارشریف علت خودکشی شفیقه را نا هنجاری های فامیلی خوانده گفته اند که به دلیل “عیدی” ندادن او ( شفیقه) خود را به دار آویخته است.

تعصبات قومی، جنجال های خانواده گی، اختلاف سنی در ازدواج و خشونت های خانوادگی از عواملی هستند که هراز گاهی از دختران جوان قربانی می گیرد.