رقص زنان علیه خشونت زنان که از هندوستان آغاز گردید و اکنون در سرتا سر جهان عملی میشود. ویدیو ارسالی : مرجان از هالند

برای  تماشای  ویدیو  بالای  لینک  کلیک  نماید . تماشاه  کنید وبشنوید.

http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_16571321_mediaId_16603017