تحرکات مشکوک پاکستان و عکس العمل ناوقت افغانستان : احمد سعیدی

 باید بدون پرده اظهار نمود که نگاه بر قضایای جاری کشور متأثر از تعاملات مجهول ومبهمی است که درین اواخر از طرف مجریان اداره و سیاست کشور در حال آبستن است. شکل گیری سیاست جدید جایگاه وسنگر نو را در سیاست افغانستان باز میکند که نسبت به گذشته کاملاً غیر متعارف ونسبت به سیاست گذاری های جهانی غیر منتظره است. سیاستمداران ما در برخی از مقاطع زمانی در تعاملات سیاسی با عصبانیت و نا آرامی تمام خطوط قرمز را عبور و پل های عقبی ما را  یک شبه ویران میکنند و اما در مواقع آنقدر نرم وانعطاف پذیر می شوند که حریم خانه خود وبیگانه را فرق کرده نمیتوانند. گاهی ما در برخورد ها وتعاملات سیاسی افغانستان وارد نشیب وفراز های کاملاً غیر متعارف میشویم که با اصول ومعیار های حقوقی وارزش های اخلاق سیاسی کاملاً در تناقض قرار میگیرد.

برای توضیح بیشتر توجه شما را به سخنان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و شکایت لوی درستیز پاکستان به پیشگاه قومندان ناتو و گفته های چودری عزیز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در باره افغانستان  معطوف مینمایم که از دید صاحب نظران امور سیاسی افغانستان کاملاً قابل مکث و بررسی است.

بحران داخلی کشمکش های وصحنه سازی های رهبری کشور در مقابله با امریکا زمینه را برای بازی های سیاسی خارجی به نفع پاکستان مساعد ساخته است. در  اخیر ماه حوت سال گذشته 1391 تمام اقشار جامعه ما أعم از فرهنگی، سیاسی ومطبوعاتی مصروف برسی سخنرانی های جناب رئیس جمهور آقای کرزی علیه امریکا و جامعه جهانی  بودند در چنین حالتی یکبار دیگر توپ های ارتش پاکستان به صدا در آمد و کنر را زیر آتش گرفت این زمانی بود که دولت افغانستان عاشقانه بخاطر آوردن صلح همه هست و بود را مربوط به پاکستان دانسته و به دامن آن ریخته بود هنوز عرق پیشانی رئیس شورای علما و هئیت همراه اش از سفر حسن نیت به پاکستان خشک نشده بود که مولانا طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان انتحار را در افغانستان یک حکم شرعی و در پاکستان مردود دانست  سفر هئیت شورای علما به پاکستان  غیر متعارف و بدون یک سنجش منطقی از طرف سفارت افغانستان در پاکستان آماده گردیده بود. منظور از تعامل غیر متعارف وغیر دپلوماتیک این است که اصول دپلوماتیک وارزش های اخلاقی ایجاب مینماید تا سفر بین هیئات عالی رتبه دولتین ویا دولتها طور متقابل صورت گیرد. هریکی وارد خانه یکی میشود در اثر تقاضا و دعوت مهمان میزبانی اش را می پذیرد اما بر خلاف توقع هئیت شورای علما افغانی شورای علمای  پاکستان سفر در افغانستان را تحریم کردند چون این  هئیت بدون تقاضا و در خواست میزبان به دیداری مهماندار پاکستانی رفته بود در چنین سفریکه نه اجندای آن تا کنون آشکارا مطرح شده و نه هم ملت در جریان حقایق گفتگو های پشت پرده و مذاکرات انجام شده شورای علمای ما و شورای علما پاکستان قرار گرفته اند. با وجود آنکه از سفر شورای عالی صلح تا سفر شورای علمای افغانستان یکی پی دیگری را بخاطر عدم صداقت پاکستان تمام مردم افغانستان بشمول  عملکرد  های دولت را در این باره به نگاه شک می دیدند و از کنار این بازی ها بی تفاوت می گذشتند چون میدانستند که این بازی ها بجای نمی رسد که مردم آرزو دارند  .

هدف ازین آمد و رفت ها چی بود نتیجه چی شد؟

بلی همه دوستان میدانند که از  چندی بدینسو بین استخبارات پاکستان و رهبری حکومت ما تعهدات مرموز با آثار ملموس شکل گرفته که یکی از این قرار داد ها دشمنی با غرب و نزدیکی با پاکستان بود. بدون شک پاکستان آنچه را که یک سال قبل مطرح کرده بود قناعت نکرده حالا که در مناطق کشته مربوط ولسوالی لعل پور ننگرهار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان اعمار میمانند  معلوم میشود که شرط های دیگری هم است که تا هنوز از طرف افغانستان بر آورده نشده و چون آژیرخطر به صدا در آورده شده مانند سرنوشت خط دیورند آب های افغانستان که به پاکستان می ریزند امتیاز دادن کابل با گروپ جلال الدین حقانی کندی روابط با هندوستان تعضیف نیرو های اپوزیسیون سیاسی  در نظام و توافق نکردن دولت افغانستان با طرح قرار داد امنیتی بین افغانستان و امریکا ده ها فرمایش دیگر . حال که پاکستانی ها  مناسبات افغانستان  و امریکا را حسنه نمی بینند  مقامات پاکستانی بازی ها را در ظاهر بخاطر روابط نزدیک با امریکا شدت بخشیده اند وسیاست مداران ساده نگر ما هم قربانی این بازی ها میشوند. با وجود تمام ماجرا جویی های پاکستان در مورد افغانستان باز آن هم  عدۀ در داخل نظام بر این عقیده اند که حضور پاکستان بهترین بدیل برای جامعه جهانی در افغانستان است. وطبق وعده های دروغین قبلی باور دارند که پاکستان دست از سر حکومت و مردم افغانستان برداشته است ومیتواند طرح و نقشه ها در آینده مفید تری را به نفع افغانستان سازماندهی کند. اما حقیقت برعکس آن است پاکستان سخت در تلاش است تا به هر قیمتی که میشود از تقویه و رشد اردوی ملی افغانستان جلوگیری کند این نقشه شومی مقامات پاکستانی را یکی از سناتوران امریکائی نیز اظهار داشته است. اما مقامات عالی رتبه کشور ما چرا نمیدانند هر گاهی باشه مرغ را بدست آورد برایش رحم نمیکند واین دام گذاری ها در دراز مدت دمار از روزگار افغانها بر میآورد. حال معلوم میشود که بر داشتن ومعاوضه مهره های موثری ضد سیاست های مغرضانه پاکستان در درون نظام سیاسی افغانستان از شروط نهائی استخبارات همسایه ما پاکستان است و هر روز دولت در این راه گام بر می دارد . تحرکات اخیر پاکستان غیر مستقیم به زمام داران ما هوشدار می دهد  که باید به این خواسته های پاکستان تن دهند در غیر آن افغانستان هرگز رو صلح را نخواهد دید

نقشه معکوس:

هدف دیگر ازین رفتن ها به پاکستان که بعضی ها چشم امید دوخته بودند آخر چه نتیجه داشت غیر از تطبیق نقشه معکوس از طرف پاکستان در گذشته ها آمریکا و افغانستان یکجا واز یک سنگر قوی پاکستان را زیر فشار قرارداده وی را به مبارزه علیه تروریزم ودهشتگردی وادار میساختند اما حالا تلاشها طور معکوس ادامه دارد چنانچه پاکستان میخواهد امریکا  را در کنار خود قرار داده افغانستان را عامل بحران ونا امنی معرفی نموده  از آن امتیاز بگیرد ویا اینکه نشان دهد ما از شما بهتر به افغانستان تعامل میکنیم واین هزینه سرشار را بجای افغانستان به پاکستان به مصرف برسانید این تحرکات پاکستان زمانی صورت می گیرد حکومت در راس رئیس جمهور از  عملکرد غربی ها در افغانستان راضی به نظر نمی رسد اما باید وضعیت را اصلاح نمود ونگذاشت دشمن ازین حالت بهره برداری کند. درست است که آمریکا درتطبیق استراتیژی نظامی خود در افغانستان دچار اشتباهات فراوان شده اما تا این حد نیست که استراتیژی پاکستان جایگزین آن شود آنانکه از عواقب وخیم استراتیژی وأهداف دراز مدت پاکستان در افغانستان نا آگاه اند گاهی هم درد و رنج این ملت را لمس نکرده اند.اگر افغانستان شکار تلبیس وبازی های شیطانی پاکستان شود دیگر إعتماد دوستان بین المللی اش را از دست داده برای همیش در حاشیه قرار میگیرد.همسنگری افغانستان با پاکستان در برابر جامعه جهانی پیامد های غیر مرغوب ونا مناسبی را در پی داشته که حالا نمونه های ان دیده می شود  من این همه بد بختی ها و چالش ها را  نتیجه همین تعملات مشکوک دستگاه سیاسی و دیپلوماسی کشورم میدانم. در ضمن دوستانه

از مقامات رسمی وسیاسی دولت خویش انتظار داریم تا با حفظ معیار های دموکراتیک واصول دپلوماتیک دیگر ارزش کشی ننموده از حیثیت و وقار کشور درسطح جهان ومنطقه پاسداری کنند. شاید بازی های استخبارات پاکستان به سرنوشت افغانستان اگر جلو گیری نشود  خطرناک تمام شود اما در حقیقت از دست دادن سر مایه های چون نبود اعتبار دیپلوماسی افغانستان جبران نا پذیر است. یعنی دو هدف در بازی های فعلی به نفع پاکستان عملی میشود اول بر داشتن مهره مؤثر در نظام و دوم در انزوا قرار دادن افغانستان درسطح جهان ومنطقه. پاکستان طور تکتیکی بخاطر رسیدن به أهدافش حملات انتحاری را گاهی متوقف میسازد اما هر وقتیکه خواسته باشد قلب ما را انفجار داده میتواند ونمونه آنرا در حملات گاه و بیگاه  دیده ایم  در چنین شرایط میبایست هوشیار بود واستراتیژی را فدای تکتیک دشمن ننمود دشمن که در این روز ها سخت زیر فشار انتخاباتی پارلمانی مشکلات  اقتصادی و نا امنی قرار دارد ماهرانه می خواهد سند حجت را از ساده اندیشی های ما بدست آورند .