از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به «جهاد نکاح» در سوریه تشویق می‌کنند

میتوانید  برای  استماع   این  اخبار  داغ  جهاد  بالای  لینک  فشار دهید و به  رادیو  فردا  گوش  دهید .