خوشی هم برای انسانها دست میدهد عایشه دختر ۱۸ ساله که توسط شوهر به جزای بریدن بینی اش مجازات گردید و خبر ش جهان را تکان داد. اکنون در صحت مندی و درفضای آرام زندگی مینماید و از آزادی لذت میبرد.

nf00138987-1لطفا  بالای  لینک  کلیک  کنید  و کمک  های  یک  فامیل  هموطن را  نیز  توجه فرموده  از  کمک های  انسانی  که برای  عایشه  یک  دخت  هموطن شان  انجام  داده  اند  ُتحسین  نمایم. زیرا  عایشه با خانواده  هموطنش  زندگی  دارد.

http://rockcenter.nbcnews.com/_news/2013/06/13/18938710-aesha-three-years-later-im-a-very-lucky-girl?lite