کریمه شبرنگ ، زنی که گناه میسراید‎

جامعه بسته  و زن ستزی  افغانستان  در  قرن  ۲۱  کاملا از واقعیت  ها بدور  عمل  مینمایند بیائید  به  گذشته  های  سرزمین  شعر  و  ادبیات  افغانستان  نظر  کوتاه  انداخته  و بعد  به  گفتنی  های  کریمه شبرنگ  گوش  بدهیم .  بالای  لیک  زیر کلینک  نماید  و تماشاه  کنید  .