تاریخ پنج میزان برابراست به بیست وهفتم ستمبر و مصادف به شهادت داکتر نجیب میباشد

1044866_591284760936093_2072467124_n

امروز«« 27.9.2013 »» مصادف با 5میزان 1391 ش بمناسبت هفدهمین سالگرد حماسه شهادت و استوره فراموش ناشدنی در تاریخ افغانستان شهید داکتر نجیب الله ریس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن در تالار کابل ننداری محفل با شکوهی مشترکی توسط کمیته مشترک انسجام و هماهنکی اعضای حزب وطن و سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان برگزار گردیده بود.  در محفل برعلاوه اعضا وفعالین سازمان دموکراتیک جوانان ، کادر ها و فعالین کمیته مشترک انسجام وهماهنگی،عده ای زیادی از شخصیت های سیاسی ، تعدادی ازاعضای پارلمان،نمایندگان احزاب سیاسی همسو،دو تن از نمایندگان ، محمود خان اچکزی رهبر پشتون خواه عوامی ملی پارتی ، محترم محمد ولی سابق منشی شورای شهر کابل حزب وطن محترم ستر جنرال عبدالقادر سابق وزیر دفاع ویکتعداد شخصیت های مستقل ملی شرکت نموده بودند . در محفل محترم سلیمان لایق شاعر وسیاست مدار کشور ،نماینده گان پشتونخواه عوامی ملی پارتی ،جبار قهرمان ریس اجما ع مخلصین ،شیر الله جبار خیل ریس حزب ملی وطن،آرین خیبر منشی اول سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، محترم امر خیل ویکتعداد دیگراز شخصیت های سیاسی در مورد ابعاد شخصیت ملی و سیاسی داکتر نجیب الله واقدامات بزرک سیاسی وتاریخی شان که بمنظور ختم جنگ و تامین صلح در کشورانجام داده اند. سخنرانی نمودند. همچنان محترم کابل خان تدبیرسخنگوی کمیسیون انسجام اعضای حزب وطن پیام محترم انجنیر نظر محمد معاون حزب وطن را که بدین مناسیت ارسال نموده بودند، در گردهم آیی قرائت نمود پیام. محترم روشان احمد زی برادر شهید نجیب الله عنوانی حاضرین نیز در محفل قرا ئت گردید . محفل که در فضای شور وطنپرستانه برگزار کردیده بود بعد از قرائت قطعنامه توسط نقیب الله جعقری حوالی ظهر خاتمه یافت.