میتود جدید مداخله پاکستان در امور افغانستان : احمد سعیدی

images
نمی خواستم در این مورد چیزی بنویسم و بعداً  آنرا با رسانه ها شریک سازم اما وضیعت حاکم در کشور و مداخله بی شرمانه حکام پاکستان مجبورم ساخت تا حقایق تلخ را با شما شریک سازم نمیدانم ادارات کشفی ما در این باره اطلاعات دارند یا خیر اگر دارند چه تدابیر روی دست گرفته اند. بعضی ها آگاهی دارند که خودم  چندین سال است در مورد پاکستان تحقیق میکنم و چند کتاب در باره پاکستان نیز نوشته ام در حال حاضر اسناد و اطلاعات دقیق نزد من وجود دارد که سازمان استخبارات پاکستان ( ISI ) از دو ماه بدینسو بطور مجمع 2450 تن از اقوام آنطرف خط دیورند که مربوط می شوند به مردمان گجر ، سالار زی ، کمانگر ، مشوانی ، ماموند ، و مهمند را تحت لشکر قومی به رهبری هر یک حاجی محصل خان ، حاجی دین محمد ، حاجی خان پادشاه ، و زرین شاه ، اجیر ساخته آنها را با سلاح و مهمات ثقیله  و خفیفه مجهز نموده از طرف ISI برای افراد ماهانه 30 هزار کلدار و برای رهبران شان صد هزار  کلدار پرداخته می شود قبل از تشکیل لشکر قومی نظامیان پاکستان نقاط از ضلع باجور ، مهمند اجنسی ، و دیر را با یک تعداد گروپ های مسلح  تحت نام تحریک طالبان پاکستانی با سلاح مجهز و طور همگام و هماهنگ و در مناطق مرزی خط دیورند فرستاده بودند بعداً لشکر قومی را آماده کرده اند .

حالا چرا لشکر قومی :

 

بدون تردید ایجاد لشکر قومی برای تطبیق اهداف استراتیژیک پاکستان بوده نخست در ظاهر امر تحت نام از بین بردن افراد مسلح تحریک طالبان در ساحات ولسوالی های مرزی و بعداً  نظامیان پاکستانی در لباس محلی تحرکات را وسیع تر آغاز نموده تا نقاط مورد هدف را اشغال نماید تا در چینه زنی های بعدی  در میز مذاکره آنچه را که از خاک افغانستان اشغال نموده اند با امتیاز زیاد بشمول به رسمیت شناحتن خط دیورند  در تخلیه آن  مناطق اقدام نمایند .

هدف دومی :

انتقال مراکز تروریستان از آن طرف خط دیورند به داخل افغانستان و گسترش فعالیت های تروریتسی در  ولایت های کنر ، نورستان ، ننگرهار و از این طریق نا امن ساختن ولایت های شمال افغانستان هدف اساسی نا امنی ضربه زدن اقتصاد افغانستان آنچه که حالا هدف اول گفته می شود ولایت کنر است تا افغانستان نتواند از دریای کنر استفاده درست کند  و از سوی دیگر آن طریق از راه کنر و نورستان و حتی بدخشان به شمال بهتر میتوانند تروریستان برسند. همچنان اشخاص دیگری از پاکستانی ها مانند ملاخیل شرین گل ملا سلمان صواتی ، مبارک جان گجر ، ابوبکر صواتی ، همیشه با افراد تحت امر خود و پوسته های کیهان مربوط  ولسوالی ناری حملات به ولسوالی دانگام را انجام میدهند  از سوی دیگر تعداد از افراد مربوط  احزاب تروریستی لشکر طیبه البدر حرکت المجاهدین از کشمیر به مناطق سرحدی افغانستان آورده شده اند این اشخاص در ساحات مهمند دره ، لعل پور و گوشته فعالیت دارند آنچه که زیاد تر قابل تشویش است نظامیان پاکستان بخاطر تقویه و حمایت جز و تام های خود در جوار دیورند از قول اردوی نو شهر پشاور 1600 نفر را با امکانات زیاد  از قبیل سلاح ثقیله و خفیفه جابجا کردند در حال حاضر این ها تحت امر فرقه نظامی بنام سکاوتس باجور فعالیت دارند این قطعات قبلاً 40 پوسته امنیتی در مرز افغانستان داشتند در حال حاضر این پوسته ها را به 68 پوسته ارتقاع داده اند  16 پوسته در مناطق هواری سر چوگام شاه ، دره شورلتن الی یک کیلو متری داخل افغانستان در ولسوالی شیگل 9 پوسته در مناطق شگو کندو چهره گل سر ، شاهی لویه دیره ، باتاش ، سونی کندو ، همچنان 13 پوسته در مربوطات ولسوالی دانگام لیتی کندو ، جهانگیر غاشی که در این ساحات قوم سالار زی سکونت دارند . در حال حاضر ISI   تحرکات خود را در ولسوالی های لعل پور گوشته مهمند دره تشدید نموده و یک تعداد از اقوام مهمند و شلمانی با تروریستان همکاری همه جانبه دارند اگر توجه نشود سقوط ولسوالی های لعل پور و گوشته دور از امکان نیست .

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.