پیامد های مثبت ومنفي حمله ترورستی پیشاور: احمد سعیدی

     
احمد سعیدی .حمله ترورستي روؤ سه شنبه 25 قوس با آنکه حمله اول نبوده وآخر هم نخواهد بود جنایت وحشتناک و هولناكي بود كه بسیاری از خانواده ها ومادران وپدران را بر فرش سوگ وماتم دایمی نشاند واین حمله با همه زشتی پیامد های مثبت در سطح ملتها ومنطقه هم دارد که باید مورد بر رسی قرار گیرد.در عنوان این نوشته پیامد مثبت ومنفی نوشته شده که برای بسیاری از دوستان شگفت انگیز وخیره کننده است که حوادث این چنینی چگونه میتواند پیامد مثبت هم داشته باشد ومیشود با کمی حوصله این مسئله را بشرح ذیل به بر رسی بگیریم.

پیامد منفی:من به این حوادث از دید انسانیت مینگرم وقربانی ها این حادثه را شهدای مظلوم ووباز ماندگان مصیبت اشنا ودرد دیده تشکیل میدهد که باید من حیث جنایت نا بخشودنی محکوم شود گذشته از آن قربانی این جنایت کسانی است که برادران همزبان وهم کلتور ما در آنسوی مرز است وبدون شک ما به این درد وغم شریک هستیم. چه کشته شدن بیش از یک صد وچهل طفل وجوان به شهادت رسید وبیش از ۲۶۰ تن زخمی ومعلول شده اند لذا این تلفات خیلی هولناک ونا بخشودنی است.

خود کشی یا قوم کشی :عاملین این حمله خود کشی کرده اند که پیامد منفی دیگر نامیده میشود واین عمل باعث  ایجاد فضای دشمنی بین مردمی است که خود قربانی این توطپه شده اند.مثلا فرض کنیم عاملین این قضیه طالبان بوده اند .حوزه ومرکز فعالیت طالبان هم زیاد تر دو طرف خط دیورند است وقربانی هم بیشتر همین مردم اند لذا اول دشمنی در بین مردمان دو طرف خط دیورند بحدی افزایش یافته که دیگر حوصله وعلاقمند کنار آمدن هم کاهش یافته طوریکه اقوام آنطرف خط گاهی خودرا خیلی بیگانه ودور از اقوام اینطرف مرز میدانند وچه بسا که شخصیت های کلیدی استخباراتی حکومت های پاکستان بیشتر از بین همین مردم بوده که حملات وعکس العمل هارا سازماندهی ومهندسی میکنند.

پیامد منفی دیگر اینکه کشتن عمدی اطفال جهت انتقام گیری طوریکه طالبان پاکستانی بخاطر توجیه کار شان گفته اند چون اردوی پاکستان بر فامیل های ما حمله میکنند ما هم خواستیم انهارا به درد ورنج خود اشنا سازیم واگر شیوه ادامه پیدا کند بدون شک یک مصیبت ساری وعمومی خواهد بود که در اینده اثرات خیلی بد خواهد داشت..

اما تبعات مثبت: در پی این حمله ترورستی که تلفات شدید ببار آورد هم از نظر پنهان نیست مثلا در نخستین روز وقوع این حادثه صدر آعظم حکومت پاکستان حکم اعدام مجرمین شدید را که در سال ۲۰۰۸ ممنوع شده بود دوباره جاری ساخت ودر چند نوبت عملا تر روستان اعدام شده و می شوند که در نوع خود قدم مثبت بود.

دوم  اعتراف پاکستان به خطر ناک بودن طالبان در منطقه:اعلان استر درستیز پاکستان مبنی بر بر خورد قهر آمیز و حذف حتمی تر روستان  که اگر راست باشد که اقدام خوبی است و اردوی پاکستان به همین بهانه به مناطق مرزی وقسما خاک افغانستان ولایات کنر ونورستان حمله کرد.رئیس ستاد ارتش پاکستان شامگاه سه‌شنبه ۱۶ دسامبر طالبان را به انتقامی سخت تهدید کرد و گفت حذف کامل آنها در دستور کار است. نیروی هوایی پاکستان در نخستین واکنش، چند مرتبه مواضع شبه‌نظامیان در خیبر و نواحی مرزی وزیرستان شمالی را بمباران کرد. این خبر که اردوی پاکستان تصمیم بر خورد با ترورستان را دارد یک حرکت مثبت وخوبی است..

نگاه متفاوت طالب: با آنکه طالبان پاکستانی از حمله شان بر مکتب نظامی پیشاور بنوعی دفاع کردند اما ذبیح الله مجاهد سخنگوپی طالبان افغانی این عمل را که قصد کشتن اطفال را داشته زشت وغیر اسلامی خواند.حال اینکه طالبان افغانی در افغانستان چه جراتپم وجنایات را مرتکب شده اند ومیشوند یکطرف قضیه است اما موقف گیری شان درین قضیه که کشتن اطفال وغیر نظامیان را غیر اسلامی میدانند میتواند مثبت ارزیابی شود.حال میتوان گفت طالبان افغانی کمی بهتر از طالبان پاکستانی اند ونتیجه میگیریم که عملیات وحشیانه که در افغانستان افراد بیگناه را بکام مرگ می برد کار طالبان پاکستانی است  نه افغانی که باید پاکستان درین زمینه مسئولیت پذیر باشد.

پیامد مختلط سیاسی نظامی:  این حمله از رهگذر نظامی حمله اردوی پاکستان به مناطق مرزی را توجیه میکند واز رهگذر سیاسی افغانستان را وادار میسازد تا روی تثبیت مرز های خود با پاکستان وارد مذاکره شود.طوریکه به همگان معلوم است نظامیان پاکستان از ما ها وحتی سالها بدینسود برخی مناطق افغانستان خصوصا کنرو نورستان را مورد حملات خود قرار داده اند وحال این حمله برای نظامیان پاکستان فرصت میدهد تا به بهانه تعقیب طالبان پاکستانی حملات خودرا به مرز های افغانستان وولایات کنر ونورستان تشدید کند ومعبر های مهم را بخاطر وصل شدن به چین  به کنترول بگیرد ودر دراز مدت راه ابریشم را به کنترول خود داشته بشاد ودور یا نزدیک راه توپخانه تا واخان بدخشان به کنترول پاکستان در میآید. وآنوقت افغانستان مجبور میشود مسئله مرزی با پاکستان را مطرح کند یعنی بجای آنطرف دیورند تنها به این طرف قناعت کنند .این را میگویند بگیر به مرگ تا راضی شود به درد…واین مسئله خیلی مهم است تا افغانستان وپاکستان بخاطر حل معضلات مرزی عملا ورسما وارد مذاکره شوند.

 

پیامد مثبت سیاسی  برای پاکستان: واکنش های جهانی نسبت به این حمله خیلی زیاد بود وبرای پاکستان باور سیاسی داد حمله ترورستی روز سه شنبه جهان را تکان داده وبسیاری از کشور های مهم جهان بپاس همدردی با پاکستان عکس العمل نشان داده اند یعنی پاکستان ازین حمله بهره گیری کافی نموده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا پیام تسلیتی برای نواز شریف فرستاده و به او اطمینان خاطر داده که واشنگتن در مقابله با اسلامگرایان افراطی‌، مقامات پاکستان را تنها نمی‌گذارد. به همین تر تیب  صدراعظم آلمان پیام تسلیتی برای دولت پاکستان فرستاد. باراک اوباما نیز یورش به مدرسه را انزجار‌آور و دهشتناک خواند و اقدامات تروریستی را محکوم کرداین پیامها به نوع خود به پاکستان باور واطمینان بیشتر میدهد که حمایت جهان را با خود دارد ولا اقل کشور های موثر جهان باور میکنند که پاکستان هم قربانی حملات تر رورستی است وادعا های افغانستان درین زمینه خیلی بی پشتبانه است..

موقف طالبان افغانی:با آنکه طالبان افغان در برخی موارد خیلی شدید وبیرحمانه حمله میکنند اماحمله به مکتب نظامی  پیشاور مورد تأیید طالبان افغانستان نیز قرار نگرفت. چنانچه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان این اقدام طالبان پاکستان را «غیراسلامی» خواند و گفت: «کشتن هدفمند کودکان بی‌گناه و زنان برخلاف اصول اساسی اسلام است.خوب این مسئله برای پاکستان یکدست آورد مثبت است.که نوع قربانی بودن آنرا نشان میدهد.وشاید ازین مستقبل بهره زیادبگیرد..

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.