سایت ماریا دارو میلاد رسول اکرم حضرت محمد مصطفی«ص» به تمام عالم بشریت تبریک میگوید

10628520_767035990055283_7850364227719886919_nhaidarpsjodi

زنكه ميروم سوى مدينه – به شوق كوى نيكوى مدينه

مشام دل نمايد تازه و تر – فضاى پاك و خوشبوى مدنيه

بينم گنبد سبز و بگردم – به زور عشق يا هوى مدنيه

حيات معنوى بخشم الاهى – شوم تا باغ ينوى مدنيه

حضور نور توحيد است جارى – بباغ و راغ در جوى مدينه

به شرق و غرب هر جايى كه باشم – بود روى دلم سوى مدينه

نگاه مهـربانى بر وجودى – الايارد لجوى مدنيه

حيدرى وجودى