مــن عــــاشــق امــــرزم : پدرام کلظمی

photo
من عاشق امروزم…

 

دیروز را که نمیتوانم جان دوباره ببخشم، 

 

برای همیشه دیروزم گذشته است،

 

تمام شده است،

 

همه ناکامیها،شادیها،پیروزیهای دیروزم از بین رفته اند،

 

چه ناتوانم که نمیتوانم به دیروزم برگردم،
رفت که رفت همه ی گذشته ام،
اما امیدی هست،
از دیروزم درس می گیرم،
تا امروزم را بسازم،
من عاشق امروزم… امروز،همین حالا،این لحظه،
نمیگذارم فردا نگرانم کند،
شاید هیچ وقت فردایی نداشته باشم،
شادیها، موفقیتها،لبخندهای فردا نباید ذوق زده ام کند ، مشکلات، نا امیدیها و اشکهای فردا که از راه نرسیده تا نگرانش شوم،
من عاشق امروزم…
امروز بهترین لباسم را میپوشم،
بهترین عطرم را میزنم،
تا فرصت دارم هر چه دوستت دارم نگفته دارم خرج میکنم؛
حتما برای عزیزانم گل میخرم،
کتابهای نخوانده ام را می خوانم،
برای دیدن رنگین کمان عجله میکنم،
از بوییدن گلها خود را سر مست میکنم،
بهترین خویشتن خویش را عرضه میکنم،
والاترین اخلاقم،استعدادم،شکوهم…
تقدیم میکنم با عشق 
به خانواده ام،دوستانم، همکارانم
من عاشق امروزم
چقدر کار برای امروز دارم، 
باید امروزم را زندگی کنم..