آتــــش سوگ : شعریست از رازق فانی ُ بحال فرخنده صدق میکند

2mq2dmf بکشا در  سرای  به  آتش  کشیده  را 

تا بشنوی   صدای  به  آتش  کشیده  را

باد شــبـــانه در کـــفــن  دود  مــی  بـــرد

لبــخـنـد غــنــچــه های  به  آتش  کشیده را 

ای  ابــر  قبــله  منتــظــر  آب  رحمــتــیــم

بــرهــم زن این فضای به آتــش کــشــیــده را

ای  لالــه  خون گــرم که جاریــســت در رگـــت

کافــرآشــتـی لـــوای  به  آتـــش  کــشــیـده را

سوزم  زداغ  زنــدگـی  ای  مــرگ  بــر افگن  

از  دوشــــم ایـن ردای  به آتــش  کشـــیده  را 

بر کلـــک نـــو عـــروس  سخـــن  پــیـــچ داده ام 

خــاکـــســتـر حــنـای به  آتـــش  کــشــیــده  را

در  ســوگ جــنــگــلــی که شــفـق داغ در گرفت 

میــخــوانــم ایــن رثای به  آتـــش کــشــیــده را 

رازق  فانی  بهار  ۱۹۹۶ کلیفورنیا 

زور گویی  وتهدید  بالای  فامیل  شهید  فرخند ُ به  اقرار  واقعیتها  میگراید هموطنان  گرامی  با دیدن  ویدیو ذیل  شما  از  زبان  پدر فرخنده  واقعیت  تلخ  را  می  بنید و میشنوید . …. لطفا  بالای  لینک  زیر  فشار  بدهید  و ویدیو را  تماشاه نمایید.