این وطن : میترا ارشادی عاصی

M.Assi

بردار ساز و نغمه برای وطن بزن

سازی برای جسم و تن بی کفن بزن

در خون تپیده خاک شده خاک این وطن

خنجر به قلب، چاک شده چاک این وطن

هر نا شریف آمد و زد تیشه بر تنت

یک دانه ای نه کاشت به دامان دامنت

هر نا نجیب زخم به زخمت حواله کرد

از گوشت وخون خلق برایش نواله کرد

ای ملک پر شکسته! پرواز را تو دانی

با عجز می سرایم حرف مرا تو خوانی

تا کی صلاح خویش از دیگران بدانیم

تا کی دوای خویش، از دیگران بخواهیم

بر خیز رستم شهر! بیدار شو، صدا کن

درد ملت زیاد است، ای تهمتن دوا کن

م.ا.ع

۱۷/۰۵/۲۰۱۵

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.