فاتحه داری در بین افغانان خارج و داخل کشور به مهمانی تبدیل گردیده است ُ چندی قبل شعری از استاد شاه ولی ولی « ترانه ساز» را در همین سایت مطالعه کردید و اکنون از شاعر دیگر بخوانید که چه گفته است : شادروان ضیا قاری زاده

unnamed (1)

من که مردم پُر های وهو نکنيد

هيچ در مرگ من غلو نکنيد

بی صدايم بخاک بسپاريد

مرگم اعلان راديو نکنيد

غسل خود کرده ام بخون جگر

روبرويم به مرده شو نکنيد

در شب سه چلو پلو نزنيد

گرم بزم من و سبو نکنيد

خير و خيرات لازم فقر است

عزت خشو و ننو نکنيد

بچه را زير پای نگذاريد

آب اين دجله تا گلو نکنيد