اقتباس مضمون از سایت استقلال : جاسوس انگلیسی که درمسجد “پل خشتی” جماعت میداد که بود؟

    jamesbond1-300x200مهد ی آخرین مطالب, آمریکا, اسلامی, تحلیل ویژه, مطالب ویژه, مقاله‌ها:

بمنظور داخل شدن به عمق بازی { سازمان جاسوسی انگلیس} mi6 در افغانستان  و منطقه ، نخست عمق استراتیژی انگلیس ها را در دشمنی با جهان اسلام ،به توضیح گرفته و سپس می پردازیم به نخستین حرکت و عملکردهای mi6 {سازمان جاسوسی انگلیس} با ارسال جواسیس در لباس ملا و عالم در افغانستان.

{ چگونه اسلام را نابود کنیم ؟ } عنوان کتابیست که تهداب سازمان های استخباراتی {mi6, mi5 } انگلیس راتشکیل میدهد. این کتاب دو قرن پیش توسط مغز های متفکر استراتیژیست انگلیس برای تطبیق استراتیژی های درازمدت خود در جهان اسلام تهیه و آنرا اساس گذاری سرخط سیاست های خارجی و سلطه جوی خود  در حال و آینده های دور قرار دادند و میدهند. 109 (1)“مستر همفر” جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی در کتاب خاطرات خود در باره تطبیق مواد های این کتاب {چگونه اسلام را نابود کنیم؟} می نویسد :                                                               { بعد از بسیار جنگ ها و تجربه ها در یافتیم که به هیچ وجه نمی توان  با اسلام از درِ جنگ پیش آمد و آنرا از بین برد ؛ اندیشه ای رهبران دولت ِ بریتانیا ی کبیر  بر آن شد که اسلام را با نقشه ای دقیق و حساب شده و با شکیبایی بس درازمدت از داخل نابود کنند ، درست است که ما سر انجام باید دست به کار نظامی بزنیم ، اما این تصمیم را در مرحله آخر ، زمانیکه کشور های اسلامی را به ضعف کشانده ایم ، به مورد اجرا در می آوریم ، ما به هر جز از پیکره اسلام چنان تیشه ای میزنیم که دیگر نتواند قوایش را جمع و اقدام به مقابله به مثل کند.}

Lawrence450

یک فصل این کتاب را برافروختن آتش جنگ و شورش های داخلی  و مرزی میان مسلمین و غیر مسلمین  و نیز بین خود مسلمانان در کشورهای مختلف در طول زمان تا آنکه نیرو مسلمین به تحلیل برود و از اندیشه پیشرفت و یکی کردن صفوف خود غافل شوند و توان فکری و منابع مادی آنها از بین برود ، جوانان و نیروهای فعال و کار آمد شان نابود شوند و هرج مرج و نزاع در میان مسلمانان حاکم گردد ، تشکیل میدهد. به اساس تطبیق مواد ها ی همین کتاب بود که mi6 انگلیس { سازمان جاسوسی}  منازعه یا خط مرزی دیورند و کشمیر را درکنار افغانستان و هندوستان در دو سوی پاکستان بعنوان پایگاه همیشگی و باب الورود خود بمثابه درد سر منطقه ، جاری نگهداشتن تنش های قومی میان مسلمانان و تطبیق اهداف خود در آینده های دور به میراث گذاشت.

هر نوع منازعه ، جنگ و قتل میان کشمیری ها ، پاکستانی ها و افغانها جاری نگهداشتن خون مسلمانان و فعال نگهداری آسیاب mi6 در منطقه بوده و است ؛ شکل گیری اداره و رهبری پاکستان در جغرافیای منطقه قبل از اینکه یک کشور مستقل اسلامی باشد  یک تشکیلات مرموز و مافیایست که در راستای منافع منطقه یی قدرتهای بزرگ بخصوص انگلیس و امریکا رقم خورده ، رهبری و هدایت می شود.

انگلیس ها از وحدت و رشد فکری جهان اسلام در خوف بودند و هستند و سعی کردند با اعزام اجنت ها و جاسوسان ِ خود در افغانستان مانع رشد فرهنگ و فلسفه علمی اسلام گردیده و افغانها را در حیطه عقیده و خرافات از اصل اسلام دور و احساسات عقیدوی آنها را در گروی سحر و جادو نگهدارند و درتامین این مامول نمایندگان خود را در لباس پیر و حضرت و شیخ و طالب با عبا و قبا و دستار و چلتار آراسته به افغانستان اعزام نمودند تا اهداف سیاسی و استعماری خود را بوسیله همین فرستادگان مسلمان نما زیر چتر اسلام در افغانستان  بدست بیاورند ، که مشت نمونه خروار از چند تن آنها و کارنامه های آنها که درکتاب ” افغانستان در مسیر تاریخ “از آنها ذکر بعمل آمده و در کتاب    افغانستان تخته خیز استعمار” از صحفه ۲۳ الی ۲۸ کاملآ چهره های جواسیس را آفتابی ساخته است ، نام می گیریم:  یکی از  اجنت های مرموز و دست پروردگان انگلیس شخصی  بنام مستعار سید حسین معروف به نقیب از طریق هندبریتانیوی در زمان حبیب الله خان وارد افغانستان و در جلال آباد در ناحیه چار باغ جا بجا شد ، که به شیوه پیر و مرشد دام تزویر سرراه مردم بی آلایش و باک طینت آن ولا نهاد و عقاید ِ پاک مردم را در ریا و ساحری بست و مردم را در جهل خرافات فروبرد ؛ مردم را علیه امان الله به قیام کشاند  در محوطه اقامتگاه بهاری که بنام باغ نقیب شهرت یافت ، چرس را بنام بته فقیر مورد استفاده جوانان قرار داد و آب چرک دست و پا خود را منحیث آب تبرک و شفا بخش بالای مردم نوشانید.

توماس ادورا لارنس ، یکی از چهره های مرموز سیاسی انگلیس که در افغانستان مشهور به “حاجی پیرکرم شاه” شهرت یافته بود ، وی با عبا و قبا ملایی هرروز شعبده بازیها از خود کرامات نشان میداد و مردم را بر علیه دولت به شورش می کشاند و دعوت می کرد ؛ همین لارنس بود که هزاران قطعه عکس عریان ملکه ثریا را در بین  مردم توزیع داشت ، این عکس ها بصورت فریبانه طوری مونتاژ گردیده بود که سر از ملکه ثریا و بدن از یک زن انگلیسی گرفته شده بود ، وی حتی در مسجد پل خشتی مردم را نماز داده است…..

باقی  این  مطلب را درسایت های  ذیل  میتوانید مطالعه  نمایید.